Düşünce Özgürlüğü

İnternet yasası

İnternetle ilgili düzenleme üzerinde kıyamet kopuyor. Ben eminim ki bu düzenleme normal bir zamanda gündeme gelseydi bu kadar gürültü kopmayacak, kişilik haklarının korunması açısından esas olarak desteklenecek ama bazı noktalarda eleştirilerek düzeltmeler istenecekti. Ama normal bir zamanda değiliz. Mesela, yolsuzluk soruşturmaları anormal bir biçimde, çeşitli müdahalelerle yürüyor. Eğer 17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonları sağlıklı bir biçimde ilerleyebilseydi, suçlamaların ...

Devamı... »

İfade özgürlüğü, kişilik hakları ve internet regülasyonu

İfade özgürlüğü bir temel özgürlük olarak her dönemin şartları içinde yeniden yorumlanmak zorunda. Bu belki de tüm özgürlükler için geçerli. Yazının gelişmesinden önce ifade özgürlüğüyle ilgili temel sorunsal insanların konuşarak tercihlerini ve görüşlerini keyfî bir engelle karşılaşmaksızın dile getirip getiremeyecekleriydi. Yazıya geçilince yazma faaliyeti etrafında ifade özgürlüğü tekrar tartışıldı. Matbaanın yaygın kullanıma girmesi çok daha büyük tartışmalara yol açtı. Aynısı ...

Devamı... »

İfade hürriyeti ne değildir?

İfade özgürlüğünün çok önemli olduğunu kabul etmeyen yok. Ayrıca, bu kavramı kullanan herkesin onun içeriğini ve açılımlarını tam manasıyla bildiğini varsayıyoruz. Gerçekten öyle mi? İfade özgürlüğünü hükümetle ilgili olarak da tartışıyoruz. İşten çıkartılan bazı gazetecilerin hükümetin müdahalesi yüzünden böyle bir muameleye maruz bırakıldığı iddialarını çok sık duyuyoruz. Kimileri bunun bu kişilerin ifade özgürlüğünün ellerinden alınması anlamına geldiğini söylüyor. Hatta, ‘filan ...

Devamı... »

Basın özgürlüğü ve yanlışlıklar

Gerek ifade gerekse basın özgürlüğünün yeteri kadar geniş ve güvenceli olmadığı bir ülkede yaşadığımızda hemen herkes hemfikir. Buna rağmen, bu konularda felsefî derinliği olan ve anlamlı siyasî-hukukî sonuçlara yol açacak tartışmalara girişmek yerine, kısa dönemi gözeten, suçlayıcı, kınayıcı, reaksiyoner, tek taraflı, ilkesiz tavırlar benimsemeye devam ediyoruz. Bu hengamede birçok şey söyleniyor ama, bazı ilginç konular hiç gündeme gelmiyor. Bunlardan biri, ...

Devamı... »

İfade özgürlüğü ve \’marjinal\’ görüşler

İfade özgürlüğü uygar toplumun temel değerleri ve kurumları arasında en başta geleni. Aynen genel özgürlük gibi araç olarak da amaç olarak da bir değere sahip. Dolayısıyla hem deontolojik hem sonuçsalcı zeminlerde temellendirilmesi ve savunulması mümkün. İfade özgürlüğü insanların tek tek veya gruplar hâlinde kamusal meselelerle ilgili görüşlerini söz, yazı ve davranışlarıyla açıkça dışa vurabilmeleri anlamına gelir. Özgür toplumda büyük bir ...

Devamı... »

İfade özgürlüğü ve ‘marjinal’ görüşler

İfade özgürlüğü uygar toplumun temel değerleri ve kurumları arasında en başta geleni. Aynen genel özgürlük gibi araç olarak da amaç olarak da bir değere sahip. Dolayısıyla hem deontolojik hem sonuçsalcı zeminlerde temellendirilmesi ve savunulması mümkün. İfade özgürlüğü insanların tek tek veya gruplar hâlinde kamusal meselelerle ilgili görüşlerini söz, yazı ve davranışlarıyla açıkça dışa vurabilmeleri anlamına gelir. Özgür toplumda büyük bir ...

Devamı... »

Gazeteciden ‘terörist’ çıkarmak

Türkiye’de son aylarda olan “iyi şeyler”den biri, Nedim Şener, Ahmet Şık ve Oda TV davasında tutuklu diğer iki gazetecinin salıverilmesiydi. Bu, hem insani açıdan sevindirici, hem de siyasi açıdan umut vericiydi. Çünkü gazeteci tutuklamaları, özünde doğru ve önemli olan Ergenekon ve KCK davalarındaki şirazesinden çıkmışlığın ayyuka çıktığı noktaydı bence. Hala da öyle. Öyle, çünkü bu dört gazetecinin tahliyesinin başkaları için ...

Devamı... »

“Düşünce ve ifade özgürlüğü açılımı gerekli”

Prof. Dr. Atilla Yayla ile Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün geldiği son noktayı konuştuk. Türkiye, düşünce ve diğer özgürlük alanları kapsamında geçmiş dönemde gergin yıllar geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Sizi Türk siyasi hayatı ve özgürlükler kapsamında geçmiş dönemlerde yaptığınız çıkışlarla tanıdık. Türkiye’yi özgürlükler kapsamında değerlendirdiğinizde günümüz itibariyle ortaya çıkan tabloyu nasıl görüyorsunuz? “Özgürlükler açısından orta alt sıralardayız” Türkiye ...

Devamı... »

Yumurta, şiddet ve ifade özgürlüğü

İfade özgürlüğü liberal demokrasinin en önemli değeri ve kurumu. Bu yüzden, özenle korunması gerekiyor. Ne var ki, başka özgürlük alanlarında olduğu gibi ifade özgürlüğü alanında da büyük bir kafa karışıklığı var. İhtilaflı noktalar uyuşulanlardan fazla ve çifte standartlılık burada da hükümran. İfade özgürlüğü, bireylerin ilgilendikleri konularla ilgili kanaatlerini ve görüşlerini serbestçe, başlarına kötü bir şey gelme korkusu olmadan açıklayabilmesidir. Bu ...

Devamı... »

İfade özgürlüğü ve Kürt açılımı

  “Kürt Açılımı” konusunda Milliyet gazetesine verdiği bir mülâkattan dolayı Hülya Avşar hakkında ceza soruşturması başlatılmış. İddia edildiğine göre, sanatçı, söyledikleriyle halkın bir kesimini başka bir kesimi aleyhine “kin ve düşmanlığa alenen tahrik” etmiş. Bu olayın aklımıza ilk getirmesi gereken şu: Mevzuatta yapılan kimi değişikliklere rağmen Türkiye’de ifade özgürlüğü halâ tam olarak güvence altında değil. Bunun bir nedeni, ceza mevzuatının ...

Devamı... »