Demokratikleşme Süreci

Mahzun bir gün 14 Mayıs 1950

Türkiye garip bir memleket. Bazen çok vefakâr, bazen de inanılmaz bir şekilde vefasız. 14 Mayıs, ülkemizde demokrasiye yeniden geçişin 61. sene-i devriyesi. Merak ediyorum, bugünün anlam ve ehemmiyetini bilen, bugünde demokratikleşme yönünden neler olduğunu hatırlayan kaç kişi var? Oysa bugünde Türk demokrasisi yeniden tedavüle girdi. Ülkemizde ilk demokrasi denemesi 1876 yılında yapıldı. Bu yılda yapılan anayasa ile ilk kez iki ...

Devamı... »

Direnme hakkında frekans karışıklığı

Tunus ve Mısır’daki diktatörlere yönelik gerçekleştirilen halk hareketleri üzerine, bazı çevreler, Türkiye’de de direnme hakkını kullanmanın meşru hale geldiğinden söz etmeye başladı. AYM’nin yeniden yapılandırılmasını, Yargıtay ve Danıştay’da daire ve üye sayılarının artırılmasını öngören kanun tasarılarının gündeme gelmesiyle, CHP’li bazı milletvekilleri baskıya direnme hakkı şartlarının oluştuğunu, bu yasalara karşı halkın sokaklarda direneceğini ifade etmeye başladı. Mısır ve Tunus’ta yaşananlara öykünerek ...

Devamı... »

12 Eylülcüler için zamanaşımı neden yoktur?

Çarşamba, 25 Ağustos 2010 08:44  Bazı kesimler, 12 Eylül darbecileri hakkında yargısal denetim yolunu açan Anayasa değişikliğinin 12 Eylül 2010 günü halkoyuna sunulması neticesinde kabul edilmesi halinde darbenin üzerinden 30 yıl geçtiği için, zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle bu kişilerin yargılanmasının mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Bu yazıda bu iddiayı tahlil etmeye çalışacağım. Darbeciler, 12 Eylül 1980 günü anarşi, terör vb. gerekçelerle ...

Devamı... »

Anayasa Mahkemesi’nin esastan denetimi yoklukla malul müdür?

Anayasa değişikliğinin Anayasa’nın ilk dört maddesine göre denetlenmesi, açıkça bir “esastan” denetimdir. Bunun bir başka izahı yoktur. AYM’nin anayasa değişikliği kanununu esastan denetlemesi, Anayasa’nın vermediği, hatta açıkça yasakladığı bir yetkinin kullanılması anlamına gelir. Bu da, hem Anayasa’nın 6. maddesine hem de 148. maddesine aykırılık teşkil eder. Dahası, AYM, son anayasa değişikliğinde, hukuken yasalaşma süreci tamamlanmamış bir anayasa değişikliği paketi hakkında ...

Devamı... »

Demokratik Cumhuriyet’in 60. sene-i devriyesi

Ülkemizde kalıcı şekilde ilk defa demokrasiye 14 Mayıs 1950 günü geçilmiştir.  Peki, niçin çok partili hayata geçiş tarihi olan 7 Ocak 1946, demokrasiye geçiş günü olarak görülmemekte de, ilk demokratik seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs 1950 günü demokrasiye geçiş tarihi olarak değerlendirilmektedir? Bugün bu soruya cevap bulmaya çalışacağım. Demokrasi salt çok partililikten ibaret değildir. Şayet bir ülkede birden çok parti bulunsa ...

Devamı... »

Kuvvetler ayrılığı değil çatışması

Taslakta öngörülen değişikliklerin yargının kuşatılması anlamına geldiği iddiasında bulunmak, esasen kuvvetler dengesini yargı lehine bozan mevcut çarpık düzenin sürdürülmesinde cansiperane ısrarcı olmak anlamına gelir Türkiye yeni bir anayasa değişikliği eşiğinde bulunuyor. Ama çok ilginç tecelli ki, daha önce bu anayasanın bir “Darbe Anayasası” olduğundan bahisle yerine demokratik sivil bir anayasanın yapılmasını savunanlar, şimdilerde bir başka şey söylemektedirler. Bir kısmı anayasanın ...

Devamı... »

Anayasa Mahkemesi, referandumda onaylanan değişiklikleri denetleyebilir mi?

AK Parti kısmi bir anayasa değişikliği paketini kamuoyuna açıkladı. Muhtemelen yakın gelecekte bu paket TBMM’de görüşülecek ve muhtemelen bu değişiklik halkoyuna sunulacaktır.   Bu yazıda, bu değişikliğin halkoyuna sunulması neticesinde kabul edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bu değişikliği anayasallık açısından denetleyip denetleyemeyeceği hususunu tahlil etmek istiyorum. Meseleyi anayasal açıdan tahlil etmek gerekirse; Anayasa’da halkoylaması ile kabul edilen anayasa değişikliklerinin AYM’nin denetimi ...

Devamı... »

Protokolün kalkması yetmez

Demokratik bir hukuk devleti için EMASYA Protokolü’nün iptal edilmesine ilaveten, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi değiştirilerek TSKnın esas görev olarak dış savunmaya odaklanması sağlanmalıdır. Türkiye’de son birkaç aydır EMASYA Protokolü tartışılıyor. Bu konuya ilişkin haberlerle yatıp kalkıyorlar. Bir bakış protokolün yasal dayanağının 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu olduğu belirtilirken, başka bir bakış protokolün 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na aykırı ...

Devamı... »

Kaldırmak için ne bekleniyor?

Askerlerin Balyoz darbe planını EMASYA Protokolü ile meşrulaştırmaya çalışmaları ve içerdiği dehşetengiz planlar sebebiyle insanların kanını donduran bu plana ilişkin iddialar, protokole en ağır eleştirilerin yönelmesine sebep oldu. 7.7.1997’de imzalanan EMASYA Protokolü, TSK birlikleri ile sivil emniyet güçleri arasındaki işbirliği koşulları ve kurallarını düzenleyen ve “gizli” ibaresini içeren bir belgedir. Bu belge 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D fıkrasına dayanılarak ...

Devamı... »

‘Demokratik Açılım’da yeni aşama mı?

Bir yandan yapılan kimi araştırmalar “Demokratik Açılım”a kamuoyu desteğinin azalmakta olduğunu gösterirken, öte yandan hükümet bu konuda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Zaten baştan beri genel kamuoyunu pek de heyecanlandırmamış olan bu sürece halk desteğinin daha da azalmasında asıl etkenin hükümetin sürecin yönetiminde yaptığı hataları olduğu tahmin edilebilir. Ama belirtmek gerekir ki, muhalefetin ve medyanın bir kanadının bu meselede izlediği sorumsuz ...

Devamı... »