Hür Fikirler

Sosyal Medya: Yalan Kadar Gerçek – Hamit Emrah Beriş

Kuşkusuz internet teknolojisi ve sosyal medya, hepimize eskisine göre çok daha fazla özgürlük ve demokrasi vadediyor. Bundan vazgeçmek için hiçbir mantıklı neden yok. Ancak akıldan çıkarılmaması gereken nokta, söz konusu platformların kendiliğinden işlemediği. İnterneti kontrol eden yapıların toplumları yönlendirme gücü, özgürlük ütopyasını korkulu bir distopyaya dönüştürebilir. Demokratik toplum yapısının korunması için, bu mecranın doğasında bulunan özgürlük anlayışını da gözeterek sosyal ...

Devamı... »

Küreselin Dönüştürücülüğünün Sınırları – Hüsrev Tabak

Yerel, farklı normatif düzenlerin iktidar mücadelesi verdiği çok katılımlı bir yapı. Yani ‘yerli’ olarak tasvir ettiğimiz mefhumun sahibinin kim olduğunun cevabı içerideki iktidar mücadelesiyle çok ilişkili. Hâkim normatif blok ‘yerliliğin’ de sahibi olmakta, resmî temsil süreçleriyle alternatif yerlilikleri susturmakta. Bu sebeple küresel normlara alternatif ya da onlarla uyumlu kıymet’ler olarak sunulan yerli normlar ve bunlar arasındaki güç ilişkileri sıklıkla değişmektedir. ...

Devamı... »

Levent Köker- Krizi aşmak, yeni anayasayı ve yeni Türkiye’yi inşa etmek için

Daha iki hafta önce, bu sayfalarda yayımlanan yazımın başlığı “Güzel Seçimle Gelen Muhteşem Fırsat”tı.Bir iki “köşede kalmış” istisna dışında, kamuoyunda hiç kimse seçimde hileden, halkın kandırıldığından, oyların satıldığından veya Türkiye halkının doğru seçim yapma ehliyetine sahip olmadığını bir kez daha kanıtladığından bahsetmemişti. Dahası, bu yüksek katılımlı, yüksek temsil kapasiteli seçim, yeni anayasa vaâdinin hayata geçirilmesi için gereken siyasî meşrûiyeti sağlamıştı. ...

Devamı... »

Levent Köker – Yeni ve özgürlükçü bir yargı için yeni anayasa

  Başörtülü kadınlar, dindar entelektüeller tarafından din dilinden uzaklaşmakla itham ediliyorlar. ‘Dinî’ olmayan kazanımlara zarar verebilecekleri endişesi ile hedef tahtasındalar. Oysa şunu gözden kaçırıyorlar; başörtülü kadınlar on yıllardır siyasetin içinde. Ve ayrımcılığın kendi yapıları içinde bile ne şekilde kanıksanmış olduğunu görebiliyorlar. Oysa Türkiye’nin âcilen yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaç, her şeyden önce, mevcut Anayasa’nın kendi içinde çelişkili ve ...

Devamı... »

Ergün Yıldırım – Geçmişle yüzleşme travması

Türkiye, kendini derinden tartışıyor. Üzerinde konuşmadığı, müzakereye açmadığı ve yüzleşmediği konu yok gibi. Kürtlük, Alevilik, gayri Müslimler… Kemalizmin bunlara çizdiği dar ve kasvetli kalıpların varlığından çıkan ‘kurgu toplum’, eleştirilerle delik deşik bir imgeye dönüşüyor. Tartışmalar yapılırken oldukça özgür ve sınırların seyyaliyeti içinde hareket ediliyor. Resmi veya geleneksel kalıp yargıların sınırlarına bakılmıyor. Entelektüel dinamizmin bütün imkânlarından yararlanılıyor. Farklı, canlı, akışkan, hareketli ...

Devamı... »

Ergün Yıldırım- Alevilik ve Sünniliğin icadı…

Alevilik kurgusal bir bütünlüktür. Çünkü bu kavramlaştırmanın içinde Kızılbaş, Rafizi, Arap Rafiziliği ya da Arap Kızılbaşlığı gibi farklı yorumlar bulunmaktadır. Kimi Aleviler Kur’an ve sünneti temel alıyor, kimi bunlar bizi bağlamaz diyor. Arap Aleviliğinin bir kısmı Hz. Ali’ye rab diyor. Katıldığım birçok Alevi çalıştayında dernek temsilcisi ve kanaat önderlerinin bu beyanlarıyla karşılaşıyorum (Hz Ali’ye rab diyeni görmedim doğrusu). Hatta ABD’de ...

Devamı... »

Eser Karakaş – Yeni Anayasada bir azda ekonomi konuşalım

Anlaşılan, önümüzdeki aylarda, genel seçimlerden çok hemen seçim sonrası yapılacağını umduğumuz, istediğimiz yeni anayasayı konuşacağız. Ancak, muhtemelen, yeni anayasa yapım sürecine ağırlıklı olarak yurttaşlık, laiklik, sivil-asker ilişkileri, resmî ideoloji gibi konular damgalarını vuracaklar. Buna hiçbir itirazımız yok, olamaz da; zaten, bu konularda radikal dönüşümler sağlanmadıkça aşağıda açıklamaya gayret edeceğim konunun da kalıcı bir biçimde çözümlenmesi olanaksız. Yurttaşlarımızın önemli bir bölümü ...

Devamı... »

Ahmet Kuru – Başörtüsü, laiklik ve hukuk üçgenindeki Türkiye

Ahmet Kuru – Başörtüsü, laiklik ve hukuk üçgenindeki Türkiye Ahmet Kuru    Cuma, 22 Ekim 2010 11:12 Başörtüsü yasağına dair tartışmalarda verimli bir sonuç alınabilmesi için bazı yanlış anlamaların giderilmesi gerekmektedir.Mesela başörtüsü yasağını savunanlar bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı olduğunu öne sürebilmektedirler. Hâlbuki AİHM başörtüsünün yasak olması yönünde bir karar vermiş değildir. Leyla Şahin kararında Türk devletinin ...

Devamı... »

Bejan Matur – ‘Mum söndü’nün muhatapları

Hadi kabul edelim. Mum söndü vakası beş on senede bir, bir şovmenin zevzeklik olsun diye televizyon ekranlarından boca ettiği gaftan ibaret değil. Toplumda söz konusu gafın ciddi bir karşılığı var. Türkiye’de Alevilere yönelik önyargılar gizli ya da açık, az değil. Alevilere yönelik bu yargılar sürerken resmî otorite nedense sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor. Herhangi bir özeleştiri gereği duyulmadığı gibi, Alevileri inançlarında ...

Devamı... »

Fazıl Hüsnü Erdem – İlk hedef yeni anayasa

12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan 82 Anayasası, tarihin bir ironisi olarak, askeri darbenin 30. yılında (12 Eylül 2010’da) adeta darbecilerden rövanş alırcasına bir kez daha değiştirildi. Bu son değişiklik, bugüne kadar gerçekleştirilen 20 değişiklik teşebbüsü içerisinden yürürlüğe girebilmiş 16. değişikliği oluşturuyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 16 değişiklikten nicelik ve nitelik itibariyle en önemlileri, 1995, 2001 ve 2004 tarihli olanlarıdır. Her ...

Devamı... »