Sivilleşme Korkusu

Askerlerden hesap sorulması, askerlerin yanında, askerlerden daha çok bazı sivilleri rahatsız etti. Rahatsız olanlar arasında, asker vesayetini savunan siyasi partilerin, üniversite öğretim üyelerinin, medyanın olması kimseyi şaşırtmadı.Deniz Baykal ve Devlet Bahçelinin iktidarın tek parti diktatörlüğüne gittiğini ileri sürmeleri, Süheyl Batum’un “Ne Gorbaçov ne Putin Türkiye’si, doğrudan doğruya Hitler Almanya’sı oluyoruz”, Ali Sirmen’in “Sivil totaliterliğe gidiyoruz” demesi fazla anlamlı değil. Tek ...

Devamı... »

Levent Köker – Sivil vesayet teriminin anlamsızlığı

Türkiye, zaman zaman söylemekten kendimizi alıkoyamadığımız gibi, gerçekten ilginç bir ülke. Özellikle de toplumsal ve siyasî düşünceyle ilgilenenler için. Bu alanda kullanılan kavramlar, bazen öyle akılalmaz bir el çabukluğu içinde ciddî bir anlam bozulmasına uğratılıyor ki, insan ne diyeceğini şaşırıyor. Son günlerde gündeme gelen “sivil vesayet” deyimi de bu bakımdan çarpıcı bir örnek. Burada vesayet kavramı gerçekten doğru ve yerli ...

Devamı... »

Şahin Alpay – IRA nasıl tasfiye, ETA nasıl marjinalize oldu?

Türkiye birbiriyle iç içe geçen sorunlarla, başlıca demokratikleşme, sivil otoriteyi hakim kılma, Kürt sorunu ve PKK sorunlarıyla boğuşuyor.Taraf’ın haberine göre, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yakın Fırat Haber Ajansı tarafından sansürlenen sözlerinden, önümüzdeki dönemde Öcalan sorunuyla PKK sorununun da birbirinden ayrılması gerekeceğini düşündürüyor.Öcalan’ın 16 Aralık’ta avukatlarıyla yaptığı görüşmede söylediklerinin sansürlenen bölümü dikkate değer: “Bu Reşadiye olayını ben anlamadım. Benim bilgim olmadığı için ...

Devamı... »

Eser Karakaş – Kurumsal yapılar, asker ve denetim

Kurumların etkin işleyişinde denetim faktörünün rolü çok büyüktür; şu ya da bu nedenden denetim ve özellikle de dış denetim görmeyen kurumların piyasalarda rekabet gücünü kaybettiği ve giderek piyasalardan silindiği işletmecilerin, iktisatçıların, yönetim bilimcilerinin çok iyi bildikleri bir konudur.Burada özellikle dış denetim önem açısından ön plana çıkmaktadır zira kurumların kendi içlerinde gerçekleştirdikleri denetimsüreçlerinin belirli ve çok önemli sorunlar içerdiği yine iyi ...

Devamı... »

Kafesteki Türkiye

Sürekli olarak unuttuğumuz için… Sadece kendi dertlerimize gömüldüğümüz için… Kendimizi bu mağduriyetler müzesinin en nadide parçası zannettiğimiz için… Kolayca “diğerlerine” düşman kesilebildiğimiz, kolayca “manipüle” edilebildiğimiz için bütün bunlar oluyor. 2004-2005 yıllarında bir anda Türkiye’de müthiş bir “misyoner” avı başladı. Misyonerler yurdun dört bir yanını sarmıştı ve vatan-millet elden gitmekteydi. Başta Doğan Grubu olmak üzere, bazı medya organları oldukça enerjik bir ...

Devamı... »

Mümtaz’er Türköne – Ordumuz bu savaşı kaybetti…

Sadece karargâh, hâlâ durumun farkında değil. Telaş içinde hasarı onarmaya, mevzileri muhafaza etmeye çalışıyor. Umutsuz biçimde çırpınıyor.Artık yenildiğini fark etmesi durumu kabul etmesi gerek. Aksi takdirde daha çok zayiat verecek. Zarar büyüyecek. Ordumuz bu savaşı kaybetti; çünkü bu savaş yanlış bir savaştı. Bir ordu kendi halkına savaş açar mı? Kendi halkına savaş açan ordunun, işgal ordusundan ne farkı kalır? Silahının ...

Devamı... »

Ergenekon içeriden, dışarıdan bombalıyor!

Washington Enstitüsü Türkiye masasından Soner Çağaptay’ın Ergenekon’la ilgili yazılarını okuduğumda hayretler içinde kalmıştım.    Bir insanın hiçbir şey bilmediği bir konuda bu kadar üst perdeden konuşabilmesi ve bunu dünyaca saygınlığı olan basın yayın araçlarını kullanarak yapabilmesi büyük bir şaşkınlık yaşamama neden olmuştu.   Daha sonra Today’s Zaman yazarları olarak Washington ziyaretimiz kapsamında “Enstitü”yü de ziyaret ettiğimizde, “yazıp çizdiklerinin gerçeklerle hiçbir ...

Devamı... »

Alper Ecer – Demokratik açılımın yargı engeline takılmaması için

Türkiye uzun zamandır anayasa değişikliklerini konuşuyor, 12 Eylül Anayasası’nın topluma çizdiği kırmızı çizgileri silmek için gün geçmiyor ki yeni bir anayasa ile ilgili bir panel düzenlenmesin ya da bir kampanya açılmasın. Fakat bugüne kadarki tecrübelerimiz bize ciddi bir yargı reformu olmaksızın anayasa değişikliklerinin de anlamsız olacağını anlattı; çünkü aksi halde değil uygulanmak, reformların şeklen yapılması bile mümkün olamıyor. Oysa Türkiye’nin ...

Devamı... »

Levent Köker – Zorunlu tasfiyeyi kim gerçekleştirecek?

Levent Köker     Perşembe, 05 Kasım 2009 14:27  Türkiye değişiyor. Değişim kapsamlı ve derin. Kapsam, Cumhuriyet’in ilânından bu yana geçen sürede ülke nüfusunun on küsur milyondan yetmiş küsur milyona yükselmesinden anlaşılabilir. Derinlik ise, bu nüfus değişimini yaşayan Türkiye toplumunun geçirdiği niteliksel dönüşümlerden çıkarılabilir. Örneğin neredeyse tamamı okur-yazar olmayan bir toplum, şimdi tamamı okur-yazar bir toplum hâline gelmiş; tamamına yakını köylerde yaşayan, ...

Devamı... »

Alper Akalın – Ekonomik özgürlükler olmadan demokrasi olmaz

Küresel krizle birlikte kamuoyunda oluşan yaygın kanaat, finansal ve reel piyasaların artık daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönünde oluştu. Ekonomi ve siyasi çevrelerde ortaya çıkan bu eğilim, devletin ekonomiye yoğun müdahalelerin gayet sıradan gözükeceği bir konjonktüre doğru yol aldığımızı şimdiden işaret ediyor. Açılan paketler, kamulaştırılan bankalar ve endüstriler, artırılan kamu harcamaları, krizin aşılması için kısa vadeli çözümlermiş gibi sunulsa da bu ...

Devamı... »