Kuvvetler ayrılığı nedir?

Kuvvetler ayrılığı ile anayasacılık arasındaki ilişki hakkında konunun uzmanları için referans niteliğinde bir eser kaleme almış olan M.J.C. Vile’ın belirttiği gibi, yüzyıllar boyunca kuvvetler ayrılığı özgür toplumların kurumsal yapılarını özgür olmayanlarınkinden ayırmanın başlıca aracı olmuştur. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin malum hükmünü hatırlayınız (m.16): “(…) kuvvetlerin ayrılığı belirlenmemiş olan toplumlar asla Anayasaya sahip sayılamazlar.” Modern çağda ta Montesquieu’dan bu ...

Devamı... »

Turgay Uzun – “Pretoryen yargı” kimin bekçisidir?

“Pretoryen”, eski Roma’da imparatoru korumakla görevli seçkin askerlerden kurulu bir gücü ve imparatorun dokunulmaz alanı anlamında bir kavramdır.   “Pretorlar”, imparatorun yakınına kimseyi yaklaştırmama emri almış kişilerdi. İktidarın yakınına, sadece dışarıdan gelen tehlikelere karşı korumakla görevli askerlerin girebildiği bir alandı “pretoryen alan”. Daha sonra, bu seçkin askerler giderek güçlendiler ve imparatora yakın olabilen yegâne güç olmanın da verdiği imkânla imparator ve ...

Devamı... »

Y.Şevki Hakyemez – Uzlaşma ve yargı bağımsızlığı algısındaki sorunlar

Son zamanlarda gündemi meşgul eden kısmi anayasa değişiklikleri bağlamında yapılan değerlendirmelerde uzlaşmanın gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.Bunun yanında TBMM’nin artık anayasa değişikliği yapamayacağı, konunun bir sonraki yasama dönemine bırakılması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, düşünülen yargı reformu bağlamında Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın bir kısım üyelerinin Parlamento tarafından seçilmesi durumunda bunun yargı bağımsızlığını zedeleyeceği ve yargıyı siyasallaştıracağı ileri sürülmektedir. Bu üç argüman, özellikle mevcut ...

Devamı... »

Hacı Ali Özhan -Anayasa Mahkemesi’nin yapısı nasıl olmalı?

Anayasa Mahkemesi’ndeki iş yükünün fazlalığı, davaların geciktiği, gerekçeli kararın yazımının uzun bir süre aldığı vakıadır. Anayasa’ya aykırılık gibi her alana yayılmış konularda araştırma ve teorik birikim gerektiren bir yargılama için, hâkimlere yeterli zamanın verilmesi gerekeceği açıktır. Yaşanan sorunların çözümü, üyelerin niteliği ve seçimi gibi konular yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır.Öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin asli işi olmayan dava türleri başka mahkemelere verilmelidir. Örneğin ...

Devamı... »

Yavuz Atar – Tanrı bizi yargıçlardankorusun!

Demokratik dünyada yargının kendini sınırlaması gerektiğini savunan yargıçlar, yargısal aktivizm taraftarlarından çok daha fazladır. Ülkemizde ise durum oldukça vahimdir. Yargıçlarımız hükümetlerin ekonomik politikalarına müdahale etmeyi yargısal bir yetki gibi görmektedirler. Daha da kötüsü genel bir eğilim olarak yüksek yargıçlarımıza devletçi, ideolojik olarak taraflı, bireysellik ve özgürlük karşıtı bir felsefe egemendir. Rusya İmparatoru Friedrich Wilhem döneminde geliştirdiği kuramlarla imparatorun iktidarını pekiştirme ...

Devamı... »

Kod adı, ‘Ankara’

Ankara işte böyle bir yer. Hukuku hukukçuların iğfal ettiği, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’ya açıkça aykırı kararlar verdiği, bir başsavcının parti kapatmak için pusuda beklediği, ordu komutanının iki güne bir siyasal demeç verdiği bir ülkenin, zihniyetin, yapının ‘kod adı’dır Ankara. Ankara’nın oligarkları tahminlerinizin ötesinde güçlü. Güçleri sadece hukuk, vicdan ve akıl tanımazlıklarından kaynaklanmıyor; ellerinde kapı gibi 12 Eylül anayasası ve kurumları var. ...

Devamı... »

Darbe Destekçisi Siviller Boşuna Ümitleniyorlar

Askerlerin her şeyi daha iyi bildiği, her şeyi daha iyi yapacakları fikri askerlerin bir saplantısı değil, sivillerin sık sık dile getirdikleri bir düşüncedir. Mesela üniversite bilim adamlarının önemli bir kesimine göre, devlet yönetiminin cahil halkın seçtiği sivil politikacılara bırakılması asla doğru değildir. Bunlar gibi pek çok sivil, sivil politikacılara göre askerlerin daha yurtsever olduğuna ve ülkenin çıkarları için en isabetli ...

Devamı... »

“Kurtlar Vadisi ve Sokaktaki Polat’lar”

Kurtlar vadisi dizisi yaklaşık 10 yıldır televizyonda geniş bir kitle tarafından izlenmektedir. Bu dizi zaman zaman siyasi hayatın gidişatına göre farklı çerçevelere oturtulsa bile ana teması aynı: “Devletin bekası için her şey mubahtır.” Kurtlar Vadisi dizisi sadece kendi sınırlarımızda tehlikeli olsa gene iyi, geçen haftalarda siyasi bir krize neden olacak şekilde iki ülke gündemini de belirledi. Kurtlar Vadisi dizisinin TV’de ...

Devamı... »

En büyük yolsuzluk devletçiliktir

Bu başlıkla ilgili izahı da hesabı da çok kısa. Kendisi 20 yıllık bürokrat ama en ağır eleştirileri bürokrasiye yöneltiyor. Hem ‘atanmış’ hem de ‘seçilmiş’, seçilip de makam arabasına kadar her şeyi özelleştirmiş birinin devlet eleştirisi bir hayli sert. ‘Kamu kurumu mahiyetinde bir meslek örgütüyüz, kamu yararı gözetiyoruz…” diyor televizyonda eczacılar adına konuştuğu anlaşılan kişi. Her şey o kadar kamu merkezli ...

Devamı... »

Turgay Uzun – Sivil darbe demokrasinin kendisidir!

Son günlerde bazı çevrelerde sıklıkla dile getirilmeye başlanan “sivil darbe” kavramının içeriği ve üzerinde durulduğu dönem itibariyle hangi amaçlara hizmet ettiği yönünde çok sayıda değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Siyasal tarihimizde çok sayıda askeri darbe, gizli açık, modern-post-modern müdahale yaşamış olan ülkemizde askeri darbeler hakkında hemen herkesin az veya çok bir bilgiye sahip olduğu söylenebilir. Sivil darbe kavramı ise, siyasal bilim literatüründe ...

Devamı... »