Yalçın Akdoğan – Türkiye’nin ‘Kılıçdaroğlu sorunu’

Türk siyasi tarihine baktığımız zaman kısa zamanda Kemal Kılıçdaroğlu kadar nitelemeye, lakaba, yakıştırmaya muhatap olan başka bir genel başkan göremeyiz. Kılıçdaroğlu, ‘Gandi Kemal’ lakabı üzerinden bir imaj üretimiyle vizyona girdi. El sıkan, halka karışan sıradan bir kişi görüntüsü vererek tüm siyasetini ‘halkla ilişkiler faaliyeti’ne indirgedi. Politika yoksunluğu genel siyasetinin yolsuzlukla mücadele etrafında dönmesine sebep oldu. Kılıçdaroğlu’yla ilgili yorumlar, yakıştırmalar ilk ...

Devamı... »

Ergun Özbudun – Demokratsız demokrasi Demokratlı otokrasi

Demokratsız demokrasi (democracy without democrats) deyimi, seçkin Ortadoğu uzmanlarından Ghassan Salamé’nin derlediği bir kitabın başlığıdır: Democracy without Democrats: The Renewal of Politics in the Muslim World (London, 1994). Bu kavram, çok daha önce, ünlü Amerikalı siyasal bilimci ve Türkiye uzmanı müteveffa Dankwart Rustow’un 1970 yılında yayınlamış ve âdeta klasikleşmiş bir makalesinde de kullanılmıştır: “Transitions to Democracy: Toward A Dynamic Model.” ...

Devamı... »

Levent Köker – Özgürlükler ve kurulu düzeni: protest

Türkiye’nin kamusal tartışma gündeminde, önce Dolmabahçe’de, daha sonra da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşanan öğrenci protestoları ağırlıklı bir yer işgâl etti.Dikkatlerden kaçmamış olmalıdır ki, Türkiye’deki bu “öğrenci protestoları”, önce Londra’daki çok daha kalabalık bir öğrenci kitlesinin “harçlar” ile ilgili gösterilerine ve nihayet önceki gün İtalya’da yaşanan ve doğrudan Berlusconi’nin yeniden güvenoyu almasına yönelik olduğu belirtilen -şiddet düzeyi bizdeki “yumurta” hâdisesini ...

Devamı... »

Ergun Yıldırım – Kürt sorununda sivil iradenin aktörleşmesi

Türkiye, büyük bir uyanıştan geçiyor. Çeyrek yüzyılı aşan şiddet dalgasından sonra güvenlik, çatışma ve şiddet yöntemleriyle sorunun çözülemeyeceğini, artık bütün taraflar kabul etmektedir. Devletin egemenliğini Kürtler üzerinde kurma tarzı ve bunlara direnen Kürtlerin geliştirdiği tutumlar yeni bir aşamaya ulaşmış gözüküyor. Sürgün, köy boşaltma ve silahlı mücadele gibi seçenekler denendikten sonra tek seçenek ortada kalmakta: Sivil irade. PKK’nın eylemsizlik kararı ve ...

Devamı... »

Ahmet Cem Özen – Füze Kalkanı ve Türkiye

NATO’nun Lizbon zirvesinde NATO ülkelerinde bir füze savunma sistemi kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Füze kalkanı projesi bir Amerikan projesiydi ancak atılan son adımlarla bu bir NATO projesine dönüştü. Zirvede sistemin teknik ayrıntılarıyla ilgili karar alınmadı; sonraya bırakıldı. Ayrıntılar dedik, ama aslında projenin yapısını da bu ayrıntılar belirleyecek. Sistemle ilgili olarak pek çok cevaplanmayı bekleyen soru var.                             ABD’nin füze savunma projesi ...

Devamı... »

Etyen Mahçupyan – Kim kimi niçin destekliyor?

Siyasetle otoriter bir ideolojik zemin üzerinde tanışmış olan toplumlarda, demokratik değişim ancak mecbur kalındığı için atılan adımlarla oluşuyor.Otoriter zihniyetin yönetim zafiyeti göstermesi söz konusu değişim dinamiği için bir önkoşul haline geliyor. Türkiye de böyle bir ülke… Bugün reformların taşıyıcısı olan AKP’nin kendi içselleşmiş ideolojisinden kaynaklanan bir demokrasi ufku olduğunu iddia etmek çok zor. Aksine AKP’nin ‘demokratlığının’ temelinde devletin dindar kesime ...

Devamı... »

Yusuf Tekin – CHP’nin ‘kirli parayla’ işi!

Geçtiğimiz haftanın oldukça yoğun gündemi içinde bir konu yeterince tartışılmadan unutulacak gibi. Başbakan kamuoyunda çokça tartışılan bir internet sitesinde kendisinin İsviçre’de değişik bankalarda hesabının olduğuna dair bilgileri dile getiren Kılıçdaroğlu’na rest çekti ve böyle bir hesabının bulunması halinde bütün mal varlığını CHP’ye bağışlayacağını ilan etti. CHP Genel Başkanı ise cevabında, partisinin “kirli parayla” ve “haram parayla” ile işi olmadığı mealinde ...

Devamı... »

Hasan Kaya – Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadelede insan hakları boyutu

Engellinin insan hakları için politika geliştirmek ve ayrımcılığa karşı olmak, ilk başta engellilere yönelik kullanılan dil ile mücadele etmekten geçmektedir. Kamuoyunda geniş yer bulan; engellilerin işe yaramaz, beceriksiz, yeteneksiz, niteliksiz, asalak, işlenen günahların nedeni gibi önyargıları yıkmak, engelli insana yönelik ayrımcılıkla da mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Günlük yaşamımızda kullandığımız kelimeler, deyimler, kavramlar yeniden gözden geçirilmeli, engellileri rencide eden, küçük düşüren söyleme ...

Devamı... »

Etyen Mahçupyan – Ataerkil Yozlaşma

Osmanlı dünyası, cemaatlerin birer üzüm salkımı gibi ana dala eklemleşmesinden oluşmuştu. Cemaatler arası formel bağlar olabildiğince kısıtlanmış, buna karşılık merkezi devletle cemaatler arasında doğrudan ve dolaylı geçişler yaratılmıştı. Bu durum hem cemaatlere yönetim özgürlüğü fırsatı yaratıyor hem de onların devletçe denetlenmelerini ve yönlendirilmelerini sağlıyordu. Sonuç, her mezhepsel topluluğun merkezin birer replikasına dönüşmesiydi. Diğer bir deyişle cemaat önderliği de kendi toplumu ...

Devamı... »

Engin Ardıç – Kamyon Edebiyatına Son Verilecekmiş…

Kamyon edebiyatına son verilecekmiş…Yeni ticaret kanunu tasarısında “kamyon yazılarının yasaklanması” da öngörülüyormuş.Niçin? Aynı mantıkla belediye otobüslerindeki reklamların da yasaklanması gerekmez mi? Sonra sıra futbolcuların formalarındaki reklamlara da gelir.Ölçü nedir? Reklam değil de “kötü şiir” midir yasaklanmak istenen?Elbette arzu edilen, şehirlerarası taşımacılıkta “köylülük gösterisini” bitirmektir.Fakat bu, son derece “İttihatçı” bir yaklaşımla, yani emir ve komutayla mümkün müdür?Şehirli olunacaaak…Ol!Yeterli değildir ama bir ...

Devamı... »