Hasan Yücel Başdemir

Barış için gerekenler: Fedakârlık, uzlaşma, cesaret ve feraset

Bazı zamanlarda insan çok şey söylemek ve yazmak istiyor. Bazen fikirlerinizin doğruluğundan şüphe duyuyorsunuz. Bazen her aklınıza geleni yazacak kadar cesur olamıyorsunuz. Çoğu zaman da düşüncelerinizin karşılık bulamayacağını, yanlış anlaşılacağınızı, gönülleri kırabileceğinizi ve nihayetinde de sözünüzün kıymeti kalmayacağını düşünerek kırpılmış, oto-sansürlü cümleler kurmakla yetiniyorsunuz. İyi mi yapıyoruz kötü mü? Suruç’taki intihar saldırısı ve artan PKK eylemleri, bana yoğun şekilde bu ...

Devamı... »

İslamcılar ve seküleristlerin ortak hatası

Günümüzde Müslüman dünyada dinle ve toplumun değerleriyle sorunu olmayan, siyasi mekanizmanın meşru parçası olmak isteyen partiler, genel bir yargı ile İslamcı olarak anılmaktadır. Oysa bu hareketlerin çoğu, kısmi bazı İslamcı unsurlara sahip olsalar bile siyaset biliminin kıstas ve tanımlamaları açısından muhafazakâr çizgiye oturmaktadırlar. Ama İslamcı olarak gösterilmeleri konusunda özel gayret vardır. Bunun birkaç nedeni var. Nedenlerden biri, bu siyasi hareketlerle ...

Devamı... »

Erdemli sapma nedir?

Geçen yazımda siyasetin erdemli bir sapma olduğunu yazmıştım. Bir sapmanın erdemli olabilmesi için temel ilkelerin çiğnenmiyor olması gerekir. Burada temel ilke ahlaktır. Siyasetteki sapma, ahlaken hatalı davranış gibi görünse de aksine makro bir ahlaki kod oluşturmak anlamına gelir. Ahlak-siyaset ilişkisini ve bu makro kodun ne olduğunu anlamak için en iyi örneği, geçen hafta İstanbul’daki LBGT toplantısından alabiliriz. Eşcinsellik, İslam dininin ...

Devamı... »

Erdemli bir sapma şekli olarak siyaset

Evet, siyaset bir sapmadır. Bu nedenle toplumda bazı insanlar ona endişe ile bakar; siyaseti, hayat tarzından fedakârlık etme, taviz verme olarak algılar. Tabi bu bakış açısı belirli türden bir siyasi düşünceye ait. Başka bir anlayış da vardır ki o da siyaseti, praksis olarak görür: Sürekli ve daima kendi hayat tarzını başkalarına kabul ettirmek için çalışmak, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için mücadele ...

Devamı... »

AK Parti – MHP Koalisyonu

Türk demokrasisi, geçtiğimiz Pazar günü önemli bir sınavı daha başarı ile geçti. Seçimden bütün partiler galip çıktı. Çünkü yüzde 10 seçim barajına rağmen seçmen oylarının yüzde 96’sı mecliste temsil edilecek. Emin değilim ama bu sonuçlar, çok partili hayata geçişten sonraki en yüksek temsil oranı olabilir. 2002 genel seçimlerini hatırlayalım: Sadece iki parti meclise girmiş, AK Parti yüzde 34 oy almış ...

Devamı... »

Sandığın gücü sandığımızdan fazla olabilir

Türkiye’de çok partili hayatın başlamasının üzerinden altmış beş yıl geçti. Bu süre içinde demokrasi büyük badireler atlattı. Bize reva görülen şey, adına vesayetçi demokrasi denilen sınırlı bir modeldi. Görünürde yöneticileri halk seçecek fakat seçilmişler, otoriteyi sınırlı bir şekilde kullanabileceklerdi. Memleketin idaresinde önemli ve nihai kararları seçilmişler değil meşruiyetini nereden aldığı belli olmayan seçkinler/elitler verecekti. Cumhuriyet elitleri, bu sınırlı demokratik modelin ...

Devamı... »

Mursi’nin idam kararının ardında yatan gerçek (II)

YBÜ İslami İlimler Fakültesi Mısır halkı arasında etnik, dinsel, kültürel ve mezhepsel açıdan derin farklılıklar yok. Daha da temelde bu unsurlar ülke siyaseti üzerinde belirleyici değil. Libya’daki kabile faktörü; Suriye, Irak ve Yemen’deki mezhepsel farklılıklar Mısır’da etkili değil; büyük oranda homojen bir kültür hâkim. Mısır’da yaşanan tüm olayların kilit noktasını ordu oluşturuyor. Mısır ordusundaki yapı Türkiye’den çok farklı. Ordu rejimi ...

Devamı... »

Mursi’nin idam kararının ardında yatan gerçek (1)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Aslında tek bir yazıya sığmayacak kadar uzun bir hikâye bu! Belki Türkiye’de hiç anlatılmayan belki de çok az anlatılan ya da yanlış insanlar tarafından yanlış kelimelerle anlatıldığı için hiç etkileyici gelmeyen, kötü adamların hep kahramanları öldürdüğü acıklı ve melankolik bir hikâye. Hikâyeyi baştan anlatmak mümkün değil. O zaman kendi zamanımdan başlamak en ...

Devamı... »

İlahiyat programını neden YÖK hazırlıyor?

YÖK Genel Kurulu, 15.8.2013 tarihinde yapılan toplantıda, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin ders programlarını değiştirme kararı aldı. 12 kabul, 8 retle alınan karar, ilahiyat programında köklü değişiklikler içeriyor. Felsefe tarihi ve İslam ahlakı dersleri tamamen kaldırıldı. 112 zorunlu kredinin 80’i temel İslam bilimleri bölümüne ayrılırken İslam tarihi ve sanatları bölümüne 16; felsefe ve din bilimleri bölümüne ise 18 kredi ayrılıyor. ...

Devamı... »

Diyanet’e 12 acil öneri

Türkiye’de Müslim ve gayri-Müslim cemaatlerin devletle ilişkileri, sürekli sorun olmaktadır. Kamu otoritesi dini kontrol etmek, dinden gelebilecek muhalefeti engellemek, resmî ideoloji ile uyumlu ve ona meşruiyet sağlayan bir din anlayışı geliştirmek için dinî çeşitliliği yok saymış ve bazı resmî din kurumları inşa etmeye girişmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), bu amaçla 1924’te kurulmuş ve Hanefîlik-Mâturîdîlik ekseninde şekillenmiştir. Bu, Hanefîlerin Hanefîliği ve ...

Devamı... »