Linda Whetstone’un Ardından

Dünyada, sanki yaptıkları işi yapmak için yaratılmış insanlar vardır. Bu insanlar işlerini büyük bir aşkla yaparlar ve aşklarıyla doğru oranlı olarak başarılı olurlar. 15 Aralık 2021 günü bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Linda Whetstone (1942-2021) böyle bir insandı. Yaptığı işi büyük bir inançla ve coşkun bir sevgiyle yapmaktaydı. Bu sayede birçok insanın hayatında yeri ve pek çok kimsenin faaliyetlerinde tesiri ...

Devamı... »

Öfke ve Haklılık

Türkiye’de bugünkü siyasî mücadelenin kabaca iki tarafı olduğu söylenebilir. İlki tabanıyla birlikte iktidar kanadı. İkincisi hükümete -daha doğrusu Erdoğan’a- her halükârda muhalif hatta düşman olanlar. Sağlıklı bir demokraside siyasî kutuplaşma ve çekişme iktidar ile muhalefet arasında esas itibariyle ülkenin problemlerine yönelik bakış açısı farklılıkları üzerinde gerçekleşir. Türkiye’de ise daha ziyade iktidar makamında kimin oturması gerektiği üzerinde oluşuyor. Bu özellikle muhalefet ...

Devamı... »

Atatürkçülere Nasıl Yardım Edebiliriz?

Yazının başlığının yanlış bir izlenim uyandırmasını istemem, bu nedenle, daha baştan, pozisyonumu açıklamakta fayda görüyorum. Atatürkçüleri aciz, kendi problemlerinin üstesinden gelemeyen, zavallı insanlar olarak görmüyorum. Birçoğunun meslek sahibi, çalışkan, dürüst insanlar olduğunu biliyorum. Yazının başlığıyla kastettiğim, onların siyasî felsefedeki ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak günlük hayattaki açmazları. Bu açmazlar Atatürkçülerden daha geniş bir çevreyi etkileyen birçok kötülüğün kaynağı. Bu yüzden, ...

Devamı... »

İki Toplum Modeli: Birlik Toplumu ve Harmoni Toplumu

Toplumu analiz etmede kullanılabilecek değişik teorik yaklaşımlar var. Bugün daha ziyade sosyoloji çalışanlara mahsus gibi görünen bu konu tarih boyunca pek çok disiplinden insanın ilgisini çekmiş. Bu çerçevede bazı yazar ve düşünürlerin toplum teorileri hayli etkili olmuş ve hararetle tartışılmış. Buna karşılık diğer bazı yazarların görüşleri ise ya hiç dikkate alınmamış ya da hemen hemen hiç etkisi olmayacak kadar az ...

Devamı... »

Türkiye’nin KHK’lılar Problemi

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birden fazla defa iktidara gelmesi (yani başkan seçilmesi) hâlinde KHK ile görevden uzaklaştırılanların tamamını göreve iade edeceğine dair sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin muhtevası ve ne anlama geldiği tartışmalı olmakla beraber bu sözler Türkiye’nin kanayan yaralarından birine, KHK’lılar problemine işaret etmesi bakımından anlamlı ve yararlı çıkışlar oldu. Evet, Türkiye’nin böyle bir problemi var ve ...

Devamı... »

Özel Mülkiyet ve Allah

Özel mülkiyet karşıtı tavır ve kültür hemen her aydın çevresinde olduğu gibi Allah’a inanan bazı Müslüman aydınlar arasında da epeyce yaygın ve derin. Şahıslara (bazen şahıs birliklerine: Aile, şirket) ait mülkiyetten söz edildiğinde veya özel mülkiyetin öneminden ve faydalarından bahis açıldığında, bu çevrelerden bazı itirazlar yükseltiliyor. Bunların en önemlilerinden biri, mülklerin Allah’a ait olduğu, başka bir varlığa ait olamayacağı iddiası. ...

Devamı... »

Hisler ve Fanatik Parti Taraftarlığı/Karşıtlığı

İnsan rasyonel bir varlık mıdır hissî bir varlık mıdır? Bu, sanki, biraz modası geçmiş bir tartışma. Artık insanın hem rasyonel hem de hissî bir varlık olduğunu kabul etmek en makulü görünüyor. İnsan ne her yere, zamana ve kişiye ait bir soyut aklın emrinde ve çizgisinde yaşıyor ne de aklî kavrama ve muhakemenin sıfırlandığı bir duygular iç âleminde. Her ikisi de ...

Devamı... »

“Teslimiyetin Sonu”: Aydınlar İçin Dersler

Paul Hollander’ın The End of Commitment: Intellectuals, Revolutionaries, and Political Morality (Teslimiyetin Sonu: Entelektüeller, Devrimciler ve Politik Ahlâk) adlı kitabını geçtiğimiz günlerde okudum. (https://gread.mediadata.website/718182-FILE.pdf). Hollander eserinde ahlâkî kanaatlere ve düşüncelere sahip aydınların siyasal faaliyetlere bu kanaat ve düşünceleri aşılamaya çalıştığına değiniyor. Entelektüellerin çoğu zaman kendilerini daha az bilgi ve ifade kabiliyetine sahip, ezilmiş kitlelerin sözcüsü saydığına işaret ediyor. Ancak, entelektüellerin ...

Devamı... »

Faiz ve Enflasyon: Nasıl Bir İlişki?

Faiz ile enflasyon arasındaki ilişki hakkında iki farklı görüş var. Bir görüşe göre yüksek faiz enflasyona sebep olur. Diğer bir görüşe göre ise faiz enflasyonun sebebi değil sonucudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin enflasyon yaratacağında ısrarlı. Bu kanaatle hem MB’yi hem de bankaları çoğu zaman yüksek faiz uygulamakla eleştiriyor. Bu fikrini her fırsatta dile getiriyor. MB’na faiz konusundaki çatışmanın neden olduğu belirtilen ...

Devamı... »

Siyasî Bir İlke Olarak Hakikat Çoğulculuğu

Siyaset felsefesinin temel sorunsallarından biri, siyasî sistemin bir hakikat üzerine kurulmasının gerekip gerekmediğidir. Birçok yazar ideal siyasî sistemin hakikat üzerine kurulabileceğini düşünür. Hakikati keşfetmeye ve pratiğe aktarılabilir formüllerle ifade etmeye çalışır. Bu tür bir çabanın, belki de kaçınılmaz olarak, bir doğru insan ve doğru toplum tasavvuruna dayanması beklenir. Bunu doğru ahlâk kodu, doğru din veya ideoloji ve doğru davranış biçimleri ...

Devamı... »