Sığınmacı düşmanlığının anatomisi – Atilla Yayla

Sığınmacı düşmanlığının iki şekilde boy gösterdiği öne sürülen gerekçelere bakarak söylenebilir: Doğrudan, açık olarak ve dolaylı, örtülü olarak. İlk gruba girenler hiçbir utanma duymaz ve düşündüklerini direkt söylerken ikinci gruba girenler şık -özgürlük, insan hakları ve demokrasi taraftarı- görünmek ve tavırlarını gizlemek için dolambaçlı tezlere başvuruyor. İlk gruba girenler genellikle etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî argümanlarla sığınmacılara karşı çıkıyor. ...

Devamı... »

14 Mayıs: Hürriyet ve Demokrasi Günü

Yarın 14 Mayıs, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri. Ne yazık ki 14 Mayıs’ın öneminin ve değerinin hakkıyla takdir edildiğinin söylenmesi hayli zor. Bu Türkiye için hem bir zaaf hem de utanç verici bir durum. Okuyucunun ve gazete yönetiminin anlayışına sığınarak bu mevzuda beş sene önce kaleme aldığım bir yazıdan bazı alıntılar yapmak istiyorum: “Türkiye İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele ...

Devamı... »

Türkiye gazetesinde yazmaya başlarken

Bu haftadan itibaren Türkiye gazetesinde çarşamba ve cuma günleri okuyucularla buluşacağım. Bu yazıda kalem oynatırken dikkat edeceğim hususlar hakkında okuyucuları bilgilendirmek istiyorum. Yıllar önce, Yeni Şafak’taki ilk köşe yazımda (23 Temmuz 2013) şunları yazmıştım: “Ben temel insani değerler olarak hürriyet, adalet ve barışı benimsiyorum. Bu değerlerin insan onuruna yakışır, özgür, müreffeh ve şiddetin asgariye indirildiği bir bireysel ve toplumsal hayat ...

Devamı... »

Ali Babacan’ın ODTÜ’de Konuşturulmaması Ne Anlama Geliyor?

Medyaya yansıyan haberlere göre, DEVAP lideri Ali Babacan mezunu olduğu ODTÜ’de konuşması engellendi. Engelleyen radikal sol grup engelleme gerekçesi olarak Ali Babacan’ın uzun süre AK Parti’de ve AK Parti iktidarlarında yer almasını ve özelleştirme dahil ‘neo-liberal’ politikaların uygulanmasında başı çekmesini gerekçe olarak gösterdi. ODTÜ’nün kendilerine ait olduğu ve Babacan’ı üniversitede istemedikleri yolunda sözler sarf etti. Ali Babacan engellenmesine ilişkin bir ...

Devamı... »

Türkiye’de Demokrasi Kurulmalı mı Geliştirilmeli mi?

Türkiye’de siyasî muhalefet ile onun sivil toplumdaki müttefikleri ve destekçileri ikide bir Türkiye’de demokrasinin kurulmasının şart olduğunu ve kendilerinin ana ve asıl hedeflerinin bunu gerçekleştirmek olduğunu söylüyor. Meselâ altılı ittifak ortak açıklamalarında erken veya zamanında yapılacak seçimlerde iktidarı devireceklerini ve kendi iktidarlarında ülkede demokrasinin tesis edileceğini öne sürüyor. Muhalefet partilerinin tek başlarına yaptıkları açıklamalarda da Türkiye’de demokrasi eksikliği olduğu görüşünü ...

Devamı... »

Marx’ın Devleti Sönümlenir mi?

Geçenlerde değerli meslektaşım Ufuk Uras ile Liberal Düşünce Topluluğu’nun youtube kanalında özgürlük ile sosyalizm ilişkisi üzerine güzel bir tartışma yaptık. Tartışmamızda Ufuk Uras Marx’a ve Marx’ın ‘devletin sönümlemesi’ tezine ilişkin bir söz kullandı. Daha doğrusu bu teze inandığının işaretini verdi. Kısaca hatırlayalım, Marksist teoriye göre önce proleterya diktatörlüğü kurulacaktır. Bu geçici safhada komünist topluma, yani mülkiyetin tamamen kamulaştırıldığı, tüm özel ...

Devamı... »

Zeytin mi Maden mi?

Baştan söyleyeyim, bu şekilde bir sual sormak elbette yanlış. Zira bu soruş tarzı, bu şeylerden biri için diğerinden tamamen vazgeçilmesi gerekiyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Oysa durum bu değil. Yani bir ‘ya hep ya hiç’ durumuyla karşı karşıya değiliz. Tartışılan konu tüm zeytinlik alanlarda değil sadece maden bulunan yerlerde madencilik faaliyetlerine izin verilmesi veya verilmemesi. Başka bir deyişle, ilgili yönetmelikte ...

Devamı... »

Küfür ve Hakaret İfade Özgürlüğüne Girer mi?

İfade özgürlüğüne ilişkin, zaman zaman dile getirilen bir yaklaşım var. Buna göre ifade özgürlüğü neredeyse sınırsız olmalıdır ve bu çerçevede küfür ve hakaret de fikir ve ifade özgürlüğüne dahildir. Yani bir kimsenin bir başka kimseye küfretmesi veya ona hakaret etmesi ifade özgürlüğü içinde görülmesi ve değerlendirilmesi gereken bir davranıştır. Söze sözle karşılık verilebileceği için küfredene küfredilenin küfretmesi ve hakaret edilenin ...

Devamı... »

Kitlelerin Bilgeliği ve Türkiye Demokrasisi

Modern insan, aklı, bireysel ve toplumsal hayatta doğrunun yegâne kaynağı olarak görmeye meyilli. Bunu ifade eden tipik bir söz “aklın yolu birdir” ifadesi. Bu söz her problemin tek çözümü olduğu ve bunun da bu sözü sarf eden tarafından bilindiği çağrışımı yapıyor. İlginçtir, aklı öne çıkarma ve neredeyse tekelci biçimde vurgulama bakımından ideolojiler ve hatta dinler arasında fazla fark yok. Sosyalist ...

Devamı... »

Linda Whetstone’un Ardından

Dünyada, sanki yaptıkları işi yapmak için yaratılmış insanlar vardır. Bu insanlar işlerini büyük bir aşkla yaparlar ve aşklarıyla doğru oranlı olarak başarılı olurlar. 15 Aralık 2021 günü bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Linda Whetstone (1942-2021) böyle bir insandı. Yaptığı işi büyük bir inançla ve coşkun bir sevgiyle yapmaktaydı. Bu sayede birçok insanın hayatında yeri ve pek çok kimsenin faaliyetlerinde tesiri ...

Devamı... »