Darbe ve Direniş: 15 Temmuz

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan askerî darbe teşebbüsü üzerinden bir yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumlarına sızan ve bu kurumlarda örgütlenen uluslararası sivil bir istihbarat teşkilatı olan FETÖ, tarihi tersten okuyarak, yargı bürokrasi eliyle başaramadığını, ordu içindeki askerî gücünü kullanarak başarmaya çalışmış, seçimle iş başına gelmiş meşru hükümeti devirmek için kanlı bir planı devreye sokmuştu. 15 Temmuz gecesi Türk ...

Devamı... »

Anayasa ve Değişim

Yasalar birey ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Kodifikasyon veyahut regülasyon çalışmalarının en genel biçimi olarak ortaya çıkan anayasaları, ayanayasacılık ya da sözleşme fikrinden ortaya çıkmış modern tezahürler olmakla beraber, düşünce tarihinin başlangıç evrelerine kadar götürmek mümkündür. Yasa yapma tarihi üzerine yazmak detaylı bir araştırma gerektirdiğinden, burada güncel bir tartışmanın dayandığı farklı görüşleri değerlendirmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte yasaların ...

Devamı... »

Dinî, Siyasî ve Her Türlü Metin Nasıl Anlaşılır? (II)

Anlamak bir süreç olarak dolayımsız değildir. İnsanın anlamasını sağlayan her husus, somut bir beden aracılığıyla mümkündür. Anlama sadece bir algı sorunu değildir. Bilginin elde edilmesinin psikolojik süreçlerine indirgenemeyecek kadar da karmaşık bir süreçtir. Bu yönüyle açıklanmaya muhtaçtır. Nitekim anlamak, psikolojik bir mesele olduğu kadar felsefî boyutları olan çok yönlü insanî bir kopuşu ifade eder. Deneysel psikoloji nesneleri, olayları ve olguları ...

Devamı... »

Dinî, Siyasî ve Her Türlü Metin Nasıl Anlaşılır? (I)

Bir metin (text) okunarak anlaşılabilir. Metnin öz niteliğine bağlı olarak anlama zorlukları doğal olarak ortaya çıkacaktır. Okuyucu metni anlama çabasına girdiğinde metnin zorluğunun yanı sıra kendi entellektüel kapasitesine uygun olarak anlayabilir. Anlam okuyucuyla metin ya da eser arasında kurulan doğru iletişimle mümkün olacaktır. Anlama bir süreç olarak metnin zorluğuna bağlı olarak değişebileceği gibi, okuyucunun taşıdığı vasıflara bağlı olarak da yeni ...

Devamı... »

Arkaik Şiddet ve “Hizmet”

Askerî darbeler Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarıdır. Birçok bileşeni mevcuttur. Askerî boyutuyla ön plana çıkmasına rağmen, iktisadî, siyasî ve daha da önemlisi ideolojik boyutlarıyla da belirgin bir mekaniğin çalışmasıyla ortaya çıkmışlardır. Siyasal yapılarda, kamu kurumlarında gücün tekelleşmesi beraberinde müdahale, kontrol etme, yargılama ve cezalandırma fikrini geliştirir. Bu fikir genel yapılar içinde küçük grupların oluşmasına öncülük eder ve nihayetinde bu küçük ...

Devamı... »

Ahlâki bir sorun: Açlık

AÇLIK günümüzün temel sorunlarından biri olarak durmaya devam etmesine rağmen, çoğu kez dikkatlerimizden kaçmaktadır. Karmaşık ve çok boyutlu olan açlık meselesi hayati önemdedir. Zira insan, hayvan ya da bitki gibi canlılar, yaşamlarını sürdürmeleri ve doğal ömürlerini tamamlayabilmeleri için beslenmek yani bedensel varlıklarının devamı için yeterli gıdayı almak ihtiyacı içindedirler. Bununla birlikte birey olarak insan, maddi varlığını sürdürmek için doğal kaynaklardan ...

Devamı... »

Eleştiri nedir?

Eleştiri kusur arama değildir. Hakaret önermeleri de eleştirinin kapsamına girmez. Eleştiri, sanat, edebiyat, siyaset ve felsefede teknik bir mana içermektedir. Kavramın bu boyutunu başka bir yazıya terk etmek koşuluyla, popüler eleştiri anlayışının ciddi bir eleştirisini yapmak gerekmektedir. Ne yazık ki eleştiri farklı olanı dışlama, hakarete maruz bırakma olarak değer kazanmaya devam etmektedir. Aynı zamanda üstünlük taslama psikolojisinin de aracı olmaktadır. ...

Devamı... »

Soma Kalbimizin Hangi Yanına Düşer Usta?

Soma’da 301 yürek sustu. Evet, sessizce yola düştüler, daha alacakaranlıkken gece… Evlerine ekmek ve tuz götürebilmek için yola çıktılar, yerin en derinlerine indiler ve fakat bir daha gün yüzü görmediler. Hayır, gün yüzü görmeyen onlar değil, yürek yakan ağıtlardı. Sessizce göçtüler. Habersiz ve buruk! Biri-leri çıkıp onların gidişini monoksite bağladı, diğerleri maden havasına. Oysa onlar yüreğimize düştüler cansız bedenleriyle. Ruhları ...

Devamı... »

Türkiyelileşememe Sendromu

Kısa bir süre önce yeni bir seçimi daha geride bıraktık. Gürültülü bir ortamda seçimlerimizi yaptık. Eleştiriler, analizler, yönlendirme çabaları kadar hakaretler ve küfürler de havada uçuştu. Duygusal haller yaşadık. Büyük konuşmalar eşliğinde şarkılar dinledik. Öfkemiz kadar umudumuzu da dillendirdik. Hayata dair büyük söylevler dinledik. Büyük fikirler ve bir o kadar büyük kurtarıcılar bekledik. Her grup, parti ve camia hakikatin ölçüsü ...

Devamı... »

Darbe, Yolsuzluk ve Teorinin Sefaleti

Olaylara nasıl bakarız? Çatışmalar, karşıtlıklar ve farklılıklar karşısında tutumlarımız nasıl oluşur? Duygularımızın sağladığı sanal gerçeklik algımızı büyük oranda belirler. Bu bakımdan akıl dediğimiz mefhum gündelik meseleleri değerlendirirken büyük oranda mantığa değil duygulara müracaat eder. İsterseniz duygusal akıl diyelim buna. Soyut teorik yasalardan hareket ederek olayları değerlendirmeyiz. Bu gerçeğin en iyi göstergelerinden biri Gezi olayları, diğeri ise henüz yaşamakta olduğumuz yargı ...

Devamı... »