Adnan Küçük

Memuriyete Alımlarda Güvenlik Soruşturması Tamamen Kalktı mı?

Türkiye’de 1994 yılına kadarki dönemlerde kamu görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması uygulamalarının hukuki dayanağını idarî işlem mahiyetinde olan yönetmelikler teşkil etmekte idi. 26.10.1994 Tarih ve 4045 Sayılı Kanunla güvenlik soruşturması ilk kez kanunî dayanağa kavuşturuldu. 4045 Sayılı Kanunun, 01.02.2018 Tarih ve 7078 Sayılı Kanunun ile nihaî şekli verilen 1. maddesine göre, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili ...

Devamı... »

Tarih Tekerrür mü Ediyor? “Bu Kadına Haddini Bildirin”

Türkiye’de çelişkili tutum ve söylemleri ile topluma en az güven veren partinin CHP olduğu söylenebilir. Ne zaman CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu PKK ya da YPG’nin bir terör örgütü olduğunu söylese hemen parti içinden etkili ve yetkili birisi ya da birilerinden aksi yönde açıklamalar gelir. Mesela, Zeytin Dalı Harekâtı’nın en hararetli günlerinde yapılan kamuoyu yoklamalarında toplumun takriben %90 civarında ...

Devamı... »

“Uluslararası Devlet Haydutluğu”

“Suriye petrol rezervleri ve diğer maden kaynakları yalnızca Suriye Arap Cumhuriyeti’ne aittir. DAEŞ teröristlerine veya sözde DAEŞ teröristlerinden koruyan Amerikan askerlerine değil” şeklinde açıklama yapan Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı baş sözcüsü Igor Konashenkov’a göre, “Washington Doğu Suriye’deki petrol alanlarını silahla kontrol altında tutuyor. Suriye petrolü ABD ordusunun silahlı koruması altında ülke dışına naklediliyor. Basitçe konuşacak olursak, uluslararası bir ‘devlet haydutluğu’ ...

Devamı... »

Avukatlık Ciddi Meslek Haline Geliyor

Her Hukuk Mezunu Avukat Olamayacak Türkiye’de yıllar yılı Avukatlık mesleğinin icra edilmesi için bir mesleki yeterlik imtihanına tabi olunmaları yönünde, hukuk çevrelerinden talepler gelmekte idi. Bu talepler doğrultusunda geçmiş yıllarda Avukatlık Kanununda yapılan bir değişiklikle, avukatlık mesleğine giriş için avukatlık imtihanında başarılı olma şartı getirilmişti. Ama söz konusu kanun hükmü değiştirilerek bu yöndeki hüküm uygulama imkânı bulamadan yürürlükten kaldırıldı. Muhtemelen ...

Devamı... »

ABD ve Diğer Ülkelerle PKK/YPG Arasındaki İlişkilerde Turnusol Kâğıdı: Barış Pınarı Harekâtı

Terör nedir? Her ne kadar 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesinin 1/2. maddesinde terörizm, “Bireylerin ya da bireyler grubunun ya da umumi halkın zihninde bir terör hali yaratmak için tasarlanmış ya da planlanmış, bir devlete karşı yöneltilen kriminal eylemler”  olarak tanımlanmış ise de, gerek milletler arası belgelerde, gerek ülkelerin iç hukukî mevzuatlarında, gerekse akademik camiada bu kavram ...

Devamı... »

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Başörtüsü Meselesinde Hata Ettik”

Türkiye’de yakın zaman öncesine kadar pek çok insan başörtüsü meselesi sebebiyle inanılmaz acılar çektiler. Önce türban-başörtüsü ayrımı yapılarak, esasen daha modern bir örtünme türü olan “türban”ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesi ile yasaklanması yönünde sayısı belirsiz yazılar yazıldı, tartışmalar yapıldı, söylemler dillendirildi. Her ne kadar bazı çevreler böyle ayrımlar yaptılarsa da, gerek askerî kurumlara, gerekse diğer kurumlara, başörtüsü olarak nitelenen örtünme ...

Devamı... »

Batı’da Siyasî Partiler Rejimi, HDP, CHP ve Meşruiyet

Batı demokrasilerinde hürriyet yanında güvenliğin sağlanması da önemlidir. Burada hürriyet-güvenlik yarışmasından söz etmiyorum. Her ikisinden hangisine nispeten ağırlık verileceği daha ziyade konjonktürel şartlara bağlıdır. Kamunun güvenliğinin, terör, iç savaş, katliam vb. eylemler sebebiyle aşırı derecede bozulduğu dönemlerde, bu devletlerin, bu eylemleri gerçekleştirenlere yönelik önlemleri, olağan dönemlerdeki gibi olmamaktadır. Bu sebepledir ki, ileri demokrasinin mevcut olduğu Batılı ülkelerde de OHAL rejimi ...

Devamı... »

Başlarım Sizin Kürdistan Davanıza da…

Yıllar yılı PKK’nın, Güney Doğu’da yaşayan Kürt vatandaşlarımız üzerinde kurmuş olduğu illegal baskılar neticesinde evlatları terör örgütüne bulaştırılan acılı anneler, kısmî bir serbesti ortamında yüreklerinde gizledikleri derin acıları gün yüzüne çıkarmaya başladılar. HDP Diyarbakır İl Binası önünde, PKK terör örgütü tarafından dağa götürülen evlatların yürekleri yanmış anne ve babaları, evlatlarının geri verilmesi için oturma eylemi başlattılar. Bu eylemin gerçekleşme yeri, ...

Devamı... »

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi

Türkiye’de aile içi şiddet eylemlerinin gün geçtikçe kartopu gibi arttığı görülmektedir. Medyada hemen her gün bir ya da birden fazla aile içi şiddet haberine rastlamak mümkündür. Bunlardan daha ziyade kadınların mağdur oldukları görülmektedir. Esasen aile içi şiddet kapsamında kadınlara yönelik gerçekleştirilen eylemler, ülkemizde sadece günümüze mahsus olmadığı gibi, bu tür eylemler sadece Türkiye’de olmamakta, Batılı ülkelerde de benzer vakalar sıklıkla ...

Devamı... »

Türkiye’de Eğitim Politikası ve Suriyeliler’in Türk Ekonomisine Katkısı

Makalemizin başlığı, birbiri ile ilgisiz gibi görünen “iki kısım”dan oluşuyor. Birincisi, eğitim politikası, ikincisi Suriyeliler’in Türk ekonomisine katkıları. Ama esasen her ikisi de birbiri ile ilişkili konulardır; şöyle ki: Önce eğitim sistemindeki sakatlık üzerinde durmak istiyorum. Burada, eğitim sisteminin bütününe taalluk eden sakatlık üzerinde değil, Suriyeliler’in ekonomik hayatımıza katkı sağlaması için zemin teşkil eden yönü üzerinde durmak istiyorum. Eğitimin, bir ...

Devamı... »