Tag Archives: qoshe

Liberal Bir Bakışla Fahiş Fiyat ve Kamu Market İşletmeciliği I -Ahmet Yılmaz Ata

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan Enflasyon, ulusal paranın itibarını olumsuz etkileyen, vatandaşın satın alma gücünü azaltan, toplumda gelir adaletsizliğine yol açan bir süreçtir. Bundan dolayı bütün ekonomiler, enflasyonist süreçten kurtulmaya yahut en azından kontrol edilebilir bir seviyede varlığını devam ettirmesine yönelik çözüm politikaları uygularlar. Enflasyon esasında iki kaynaktan beslenir: Talep kaynaklı ve Arz (maliyet) kaynaklı. Eğer bir ekonomide ...

Devamı... »

Değişen Müttefiklik İlişkileri: Türkiye-ABD

‘‘Devletlerin kalıcı dostları veya müttefikleri yoktur. Kalıcı çıkarları vardır.’’ Eski İngiltere Başbakanı Lord Palmestron’a ait olan bu söz günümüz Türk-Amerikan ilişkilerine de ışık tutuyor. Bilindiği üzere Türkiye ve ABD ilişkileri son birkaç yıldır tarihin en kötü dönemlerini yaşıyor. Türkiye-ABD arasındaki inişli çıkışlı ilişkilere alışık olsak da son dönemde ilişkilerin ivmesi sürekli olarak aşağıya gitmektedir. Kimi zaman S400, kimi zaman F35 ...

Devamı... »

Mingerya Adında Küçük Türkiye

Orhan Pamuk’un Veba Geceleri Romanının Düşündürdükleri Yıllardır Orhan Pamuk’un romanlarının ilk baskısını temin edip okurum. Öykücülüğüne ve anlatım tarzına aşinayım. Masumiyet Müzesi gibi akıcı bir dille yazdığına da Benim Adım Kırmızı’daki akmayan cümlelerine de şahit oldum. Dilinden ziyade yazdığı öykülerin kurgusu ile öne çıktığına inanıyorum. Veba Geceleri romanı ise hem 1900’lerin başlarında hem de salgın/karantina günlerinde geçmesi ile ilgi alanıma ...

Devamı... »

Öfke ve Haklılık

Türkiye’de bugünkü siyasî mücadelenin kabaca iki tarafı olduğu söylenebilir. İlki tabanıyla birlikte iktidar kanadı. İkincisi hükümete -daha doğrusu Erdoğan’a- her halükârda muhalif hatta düşman olanlar. Sağlıklı bir demokraside siyasî kutuplaşma ve çekişme iktidar ile muhalefet arasında esas itibariyle ülkenin problemlerine yönelik bakış açısı farklılıkları üzerinde gerçekleşir. Türkiye’de ise daha ziyade iktidar makamında kimin oturması gerektiği üzerinde oluşuyor. Bu özellikle muhalefet ...

Devamı... »

Hayatın Anlamı ve İnsan Eylemi

Emperyal bir sosyal bilim olarak iktisat şaheserlerle doludur. Bu şaheserler arasında benim için en çok anlam ifade edeni ise açık ara farkla Ludwig von Mises’in Human Action: A Treatise on Economics (İnsan Eylemi: İktisat Üzerine Bir İnceleme) kitabıdır. Kitap II. Dünya Savaşı sonrasında, Avusturya İktisat Okulunun öldüğünün ilan edildiği bir dönemde, 1949 yılında yayınlanmıştı. Ancak, İnsan Eylemi, Friedrich von Hayek’in ...

Devamı... »

İş, Çalışma ve Kazanç

Türkiye’de işsizlik problemi olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Oysa işsizlik tek problemimiz değil. İş algısı, çalışma şartlarına ve kazanca ilişkin algılarda da bir sürü problem var. Genel beklenti şu şekilde; “Devlette olsun, garanti olsun, rahat olsun ve çok kazanayım! “…. İş dünyası gerçeklerine uymayan birbiriyle çelişen bu beklentileri bir potada nasıl eriteceğiz? Problem bu… Birkaç ay önce sosyal medyaya bir haber ...

Devamı... »

Kelepçeleme Sözleşme ve Hükümler

Türk hukuk sistemi sözleşme özgürlüğünü benimsemiş bir hukuk sistemidir. Ancak bu durum kanunlarla sınırlandırılmış, örneğin birtakım sözleşmelerde şekil şartı öngörülmüştür. Öte yandan sözleşmelerin geçerliliği için tarafların iradesi dışında bazı durumlar da sınırlandırıcıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi, “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, ...

Devamı... »

Atatürkçülere Nasıl Yardım Edebiliriz?

Yazının başlığının yanlış bir izlenim uyandırmasını istemem, bu nedenle, daha baştan, pozisyonumu açıklamakta fayda görüyorum. Atatürkçüleri aciz, kendi problemlerinin üstesinden gelemeyen, zavallı insanlar olarak görmüyorum. Birçoğunun meslek sahibi, çalışkan, dürüst insanlar olduğunu biliyorum. Yazının başlığıyla kastettiğim, onların siyasî felsefedeki ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak günlük hayattaki açmazları. Bu açmazlar Atatürkçülerden daha geniş bir çevreyi etkileyen birçok kötülüğün kaynağı. Bu yüzden, ...

Devamı... »

Hükümet Sistemi Tartışmaları – Abdulkadir Pekel

Parlamenter Sisteme Dönüş mü Başkanlık Sistemi Üzerinde Revizyon mu Başkanlık sisteminin uygulamaya geçtiği 2018 yılından bu yana, muhalefet partileri tarafından bu sisteme yönelik yoğun eleştiriler yapılmaktadır. Ancak son dönemde iktidarı destekleyenlerin de bu sistemde sorunlar olduğunu kabul ettikleri bilinmektedir. Ayrıca uygulanan başkanlık sistemine yönelik gerek akademik gerekse popüler yazında pek çok eleştiriye rastlanmaktadır. Bu bakımdan, mevcut hükümet sisteminde sorunlar olduğu ...

Devamı... »

Muhafazakârlık, Fenalığın Yerel İcadı ve Küreselin Kategorik Üstünlüğü – Hüsrev Tabak

Küresel normlar yerel bağlamlarda sıklıkla benzer eleştirel direnişlere maruz kalıyor. Bu alışıldık bir durum ve dönüştürücü liberal söylem açısından bu direnişleri kategorileştirmek görece kolay, çünkü sıklıkla direnişin merkezinde muhafazakâr refleksler yatıyor. Böylece dünya geneline yayılmış ve küresele karşı benzer cevaplar üreten bir muhafazakârlıktan bahsediyoruz. Bu fikrin küreselliği açıkçası kulağa bir tezat, bir oksimoron durum gibi geliyor. Nihayetinde yerlilik, otantiklik ve ...

Devamı... »