Tag Archives: qoshe

Z Kuşağı ve Politika

Son zamanlarda konuştuğum her siyasinin gündeminde çok önemli bir konu var: Z Kuşağı. Hangi görüşten olursa olsun, Z Kuşağı politikacıların dikkatini çekiyor. Sadece dikkat çekmekle de kalmıyor bu kuşak; politikacıların endişe kaynağı da oluyor. Çünkü siyasilerin geleneksel yaklaşımları bu kuşağı etkilemiyor. Bu kuşak, bariz bir biçimde önceki kuşaklardan farklı. Üstelik Z Kuşağının özelliklerini sistematik bir şekilde ifade edebilmek de pek ...

Devamı... »

Rusya’yı Dengeleyen Unsur: Türkiye

Son zamanlarda AB ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırım dilinin bir hayli abartıldığına tanık oluyoruz. Öyle ki yaptırımı dillendirenler veya uygulayanların 50-60 yıldır kurduğumuz ittifakların ortakları olduğunu görmekteyiz. O zaman Türkiye ne yaptı da kendi müttefikleri tarafından bu yaptırım diline maruz kaldı? SSCB baskısından dolayı 1952’de NATO’ya resmi üye olan Türkiye gelinen noktada yoksa Rusya ile bir oldu da NATO çıkarlarını mı ...

Devamı... »

Marksistler ve Demokratik Siyaset

Marksizm demokratik siyasete bir reddiyedir. Bunun birçok sebebi sayılabilir ama bir-iki tanesini burada zikretmek bu hakikati görmeye yeter. Marksizm toptancıdır ve toplu bir değişikliğe inanır. Tartışmaya kapalıdır veya tartışmayı Marksizm çerçevesinde tutmaya meyillidir. Marksizm diktatörce bir haklılık duygusuna dayanır ve başka herkesin yanlış olduğunu kabul eder. Oysa demokratik siyasetin temel özellikleri bu sayılanlardan çok farklıdır. Demokrasi hiç kimsenin yanılmaz ve ...

Devamı... »

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü: İddialar ve Cevaplar

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörlüğüne atanması bazı çevrelerde adeta kıyameti kopardı. Bulu’ya ve onun üzerinden hükümete -özellikle cumhurbaşkanına- karşı bir yaylım ateşi başlatıldı. Bu çerçevede Bulu’nun atanmasının niçin yanlış olduğuna ve kendisinin neden rektörlüğü hak etmediğine ilişkin çok şey söylendi. Ayrıca, Bulu’ya yönelik olarak üniversite önünde ve içinde özellikle ilk günü itibarıyla polise karşı şiddet kullanılmasına ve polisin ...

Devamı... »

Kaygı Boğaziçi’nin Kültürüyse Melih Rektör Biçilmiş Kaftandır!

Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması protesto ediliyor. Protestoların iki motivasyon noktası görünüyor. Birincisi Boğaziçili öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin üstünde durduğu kurum kültürüdür.  İkincisiyse daha geniş bir kesimin iktidara karşı “buradan bir ekmek çıkar” anlayışıdır. İkinci gruptakilerin meşruluğuna gölge düşüren şey marjinal grupların protesto anlayışlarının şiddete başvurma noktasının ötesine geçememesidir. Bunlar Ruhi Su’nun bir bestesinin sözlerini değiştirerek ellerinde sapanlar diye halay ...

Devamı... »

Yeni Düzen, Sanal Para Sistemi ve Türkiye

Hayek’in 1976 yılında kaleme aldığı “Paranın Ulussuzlaştırılması” adlı makalesinin temelini attığı konu, sürekli işlenerek 2009 yılında Nakamoto’nun “Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi” makalesi ve kurduğu sistem ile sanal para sistemine dönüşmüştür. Nakamoto kurduğu sistemi, güvene dayalı olmayan, dijital imza ile, zincirleri kayıtlı, kullanıcıları ise anonim olan bir sistem olarak tasarlamıştır. Üretimi de kullanıcılarına bağlı olan bu sistem hiçbir fiziksel ...

Devamı... »

Ahlaki, İmmoralist ve Makyavelist Siyaset Yapmak

Tartışma ve irdeleme Bu yazıda daha çok moralizm-ahlakçılık-immoralizm-hiççilik-makyavelizm gibi kavramlar arasında karşılaştırmalar, açıklamalar, tartışmalar yapmak üzerinde durmak istiyorum. Tartışmak-irdelemek istediğim immoralizm ve makyavelizmin kavramsal içeriklerinden de kaynaklanıyor olabilir bu. Siyaseti doğal olarak bir süreç olarak kabul edersek, bu kavramlar üzerine düşündüğümüzde ister istemez bir irdeleyeci-tartışmacı pozisyonun içinde buluruz kendimizi. Bu yöntemin faydalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer amaç var ise, bu ...

Devamı... »

Erdoğan’ın “diktatörlüğü” ve CHP’nin Çelişkileri

Siyasette tarafların birbirine ağır sözler sarf etmesi bilindik ve şu veya bu ölçüde anlaşılır bir tarz. Ancak, aşırıya kaçıldığı da ender görülmeyen bir durum. Sözün şehvetine kapıldığında ağızlar sınır tanımıyor. İnsanlar birbirlerine onların ileride birbirinin yüzüne bakmasına engel olacak kadar sert sözler sarf edebiliyor. İtiraf etmek gerekir ki hiçbir siyasî parti bu tutumdan muaf değil. Başka bir deyişle iktidar kanadı ...

Devamı... »

Sivil İtaatsizlik Kavramı ve Memur-Sen’in Sivil İtaatsizlik Kararı

Demokratik toplumlarda bazı dönemlerde bazı yasalar, insanların vicdanını yaralayacak türden olabilir. Usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası sözleşmeler veya yüksek yargı içtihatları da bu noktada kimi durumlarda istenilen sonuca ulaştırmayabilir. Nitekim usulüne uygun çıkarılmış yasalar, örneğin ülkemizde anayasal bir denetime tabi tutulsa bile -ki anayasa demokratik toplumlarda temel hak ve hürriyetlerin garantisi konumundadır- bu her zaman yeterli olmayabilir. Ülkemizde yıllarca başörtüsü ...

Devamı... »

Sorunun Ne Olduğu Değil; Çözümün Ne Olduğu Önemlidir – 2

Sorunun Ne Olduğu Değil; Çözümün Ne Olduğu Önemlidir – 1 “Sorun ne olursa olsun Kürt güçlerine düşen tek şey var: Çözümü diyalogda aramak! Sorunun ne olduğu önemli değil, çözümün ne olduğu önemlidir.” Cümlesinin geçtiği bir konuşma yapmıştı, 10 Kasım 2020 tarihli meclis grup toplantısında HDP Genel Başkanı Mithat Sancar. Sorundan ziyade çözümün ne olduğunun vurgulandığı bu konuşmayı önemli kılan şey ...

Devamı... »