Tag Archives: Meslek

Meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri midir?

Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Her şeyden evvel gerek meslek örgütlerinin kuruluş amaçları ve gerekse demokrasiye karşı geliştirdikleri tutum ve tavırlar dikkate alındığında bu tür kuruluşların bir ‘sivil’ örgüt olmaktan daha çok statükonun korunmasına hizmet ettiği görülmektedir…TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ...

Devamı... »

Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri midir?

TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin harita, plan, etüt ve projelerine parasal bedel karşılığı verdiği vize yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmesini sivil topluma vurulmuş bir darbe olarak yorumlayanlar oldu.Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Herşeyden evvel gerek meslek örgütlerin kuruluş amaçları ve ...

Devamı... »