Yorum – Analiz Eski

Sağduyu ve itidal zamanı

Kobani’de yaşananlar Türkiye’de de hararetin yükselmesine neden oldu. Hükümet ile HDP/PKK arasında ipler gerildi, karşılıklı tehditler edildi. Hükümet, HDP/PKK’yi Esad’ın yanında durmakla ve rejim katliamlarda bulunurken ses çıkarmamakla, HDP/PKK ise hükümeti Suriye muhalefetini desteklemek adı altında IŞİD’e arka çıkmakla ve IŞİD’in güçlenmesine neden olmakla itham etti. Tarafların diline, Çözüm Süreci’nden öncesini hatırlatan ifadeler egemen oldu. PKK ve IŞİD’i aynılaştırmak Bugüne ...

Devamı... »

Kürt Havzası oluşurken

Hüseyin Çelik güzel söylemiş. “Irak bö­lü­nür­se Kürt­ler ken­di ka­der­le­ri­ni ta­yin et­me hak­kı­na sa­hip­tir, Irak­lı Kürt­ler için­de ya­şa­dık­la­rı si­ya­si sis­te­me ken­di­le­ri ka­rar ve­re­bi­lir” demiş.  Bravo…   Şimdi aynı cümleleri bir de Suriyeli Kürtler için tekrarlamasını bekleriz.    Öyle ya, Iraklı Kürtler’in sahip olduğu kendi kaderini tayin etme hakkına Suriyeli Kürtler’in de sahip olmaması için herhangi bir mantıki  sebep var mı?   Ne var ...

Devamı... »

Ortadoğu’da mezhep savaşları

Bu yazıyı yazmaya başladığımda IŞİD’den yapılan açıklamalar Türk şoförlerin serbest bırakıldığı, konsoloslukta rehin alınanların da yakında Türkiye’ye dönmüş olacağı yönündeydi. Konunun en sıcak yanının herhangi bir operasyona gerek kalmadan ve kan dökülmeden hallolması yüreklerimizi bir nebze rahatlatabilir. Ama biliyoruz ki, IŞİD’in Musul’u işgaliyle ortaya çıkan yeni Ortadoğu tablosu daha pek çok kriz üretme potansiyeli taşıyor, yani işin başlangıcındayız. Yaşanan olay ...

Devamı... »

Mısır demokrasisinden alınacak dersler(!)

Türkiye’nin en büyük eksikliklerinden biri, entelektüel muhitlerde fikrî takip olmamasıdır. Ülkemizde birleri bir şeyler söyler, başka birileri onlar üzerine yorumlar yapar. Bir süre sonra herkes söyleneni de söyleyeni de unutur ve yoluna devam eder. Oysa, fikirlerde de bir piyasa işlemeli ve herkesin dediği zamanla ortaya çıkan başka fikirler ve olgular tarafından test edilmelidir. Ben, yapabildiğim kadarıyla, bu gazetedeki yazılarımda bunu ...

Devamı... »

Dershaneler ve AYM: Perşembenin gelişi…

Başbakan Erdoğan’ın kurmaylarına ilk “Dershaneleri bitirin” talimatı verdiği tarih Ağustos 2012 idi. Benim 18 Ağustos tarihli yazım da aynı başlığı taşıyordu. Önce izninizle o yazının “Bitirilen şey girişim özgürlüğüdür” başlıklı bölümünü buraya almak istiyorum: “Ben bu yasaklamaya, pratik sonuçlardan ziyade, özgürlükler meselesi olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Zira Erdoğan’ın ‘Bitirin’ dediği şey, hür bir toplumun olmazsa olmazlarından olan girişim özgürlüğünün ‘bitirilmesi’dir. 1982 Anayasası’nın ‘Çalışma ve ...

Devamı... »

Cezalandırmayalım, ödüllendirelim

Lice’de hayatını kaybeden vatandaşların defnedilmesinden sonra bir grup Diyarbakır’da Hava Kuvvetleri’ne ait askerî bölgenin içine girdi ve buradaki bayrağı indirdi. Olay, siyasette infialle karşılandı. Tüm devlet erkânı ve partiler tepki gösterdi. Ama tepkilerin içeriği farklıydı. HDP Eşgenel Başkanı Sabahat Tuncel, provokasyona dikkat çekti ve tasvip etmediklerini belirtti. CHP ve MHP ise, bu olay üzerinden hükümeti ve süreci vurmanın siyasetini yürüttü. ...

Devamı... »

İstihdam, işsizlik, asgarî ücret

Ekonominin kendine mahsus kanunları var mıdır, yok mudur? Bu, sonuca bağlanamamış bir tartışma. İki kanat var. İlkinde genellikle liberal eğilimli, piyasa ekonomisini savunan iktisatçılar yer alıyor; ikincisinde devletçi ekonominin çeşitli renklerini benimseyenler. Liberaller diyor ki, ekonomik hayatın nihaî akışı ekonomik aktörlerin davranışlarının kümülatif sonucu olarak belirir. İktisadî hayatın kuralları bir merkezî otoritenin eseri değildir ve bir merkezî otorite tarafından değiştirilemez. ...

Devamı... »

Bu ülkenin şanssızlığı

Bu ülkenin terörle mücadelede başından beri en büyük zaafı, ülkenin “ilerici-demokrat” kamuoyunun PKK şiddetine karşı takındığı “mahcup destek” tutumu oldu. Bu tutum yüzünden, bir devletin topraklarında terör estiren bir örgütü etkisiz hale getirmek gibi çok doğal bir hakkı savunmak, sadece muhafazakâr-milliyetçi kamuoyuna kaldı. Demokrasiyle şiddetin bir arada yürüyemeyeceğini; demokratik gelişmenin ancak şiddetin dışlandığı ortamda mümkün olabileceğini gayet iyi bilmesi gereken “ilerici-demokratik” kamuoyu, sıra PKK terörüne karşı ...

Devamı... »

‘Her yer Lice’ olursa

PKK coştukça coşuyor… Sonunda Lice’de kan dökmeyi de başardı ya, şimdi Duran Kalkan’ın ağzından, yayın organlarından çağrılar yapıyor: Lice direnişi büyütülmeliymiş. Tüm metropollere yayılmalıymış. Her yer Lice olmalıymış. Bütün Kürt kurumları Lice direnişine daha güçlü destek vermeliymiş. Çünkü“demokratik çözüm ve özgürlük ancak direnişle sağlanabilir”miş! Her yeri Lice yapmanın ne demek olduğunu bilmeyen yok sanırım: Maskeli şiddet gruplarıyla şehirleri ateşe vermek, ...

Devamı... »

Varsa yoksa kalekol

Dilerim, dün Diyarbakır’da başlayan Çözüm Çalıştayı’nın baş konusu da kalekollar olmamıştır. Zira son günlerde Güneydoğu’da yükselen PKK şiddetiyle ilgili her analiz sonunda gelip kalekol inşaatlarına bağlanır hale geldi. Madem silah miadını doldurdu, PKK neden silahlı gücünü artırıyor? Çünkü kalekollar yapılıyor. PKK şimdiye kadar dağdaki bütün güçlerini sınır dışına çekmesi gerekirken neden sadece yüzde 10-15’ini çekti, neden belirlenen takvime uymadı? Çünkü ...

Devamı... »