Yorum – Analiz Eski

Sağduyu ve itidal zamanı

Kobani’de yaşananlar Türkiye’de de hararetin yükselmesine neden oldu. Hükümet ile HDP/PKK arasında ipler gerildi, karşılıklı tehditler edildi. Hükümet, HDP/PKK’yi Esad’ın yanında durmakla ve rejim katliamlarda bulunurken ses çıkarmamakla, HDP/PKK ise hükümeti Suriye muhalefetini desteklemek adı altında IŞİD’e arka çıkmakla ve IŞİD’in güçlenmesine neden olmakla itham etti. Tarafların diline, Çözüm Süreci’nden ...

Devamı... »

Kürt Havzası oluşurken

Hüseyin Çelik güzel söylemiş. “Irak bö­lü­nür­se Kürt­ler ken­di ka­der­le­ri­ni ta­yin et­me hak­kı­na sa­hip­tir, Irak­lı Kürt­ler için­de ya­şa­dık­la­rı si­ya­si sis­te­me ken­di­le­ri ka­rar ve­re­bi­lir” demiş.  Bravo…   Şimdi aynı cümleleri bir de Suriyeli Kürtler için tekrarlamasını bekleriz.    Öyle ya, Iraklı Kürtler’in sahip olduğu kendi kaderini tayin etme hakkına Suriyeli Kürtler’in de sahip olmaması ...

Devamı... »

Ortadoğu’da mezhep savaşları

Bu yazıyı yazmaya başladığımda IŞİD’den yapılan açıklamalar Türk şoförlerin serbest bırakıldığı, konsoloslukta rehin alınanların da yakında Türkiye’ye dönmüş olacağı yönündeydi. Konunun en sıcak yanının herhangi bir operasyona gerek kalmadan ve kan dökülmeden hallolması yüreklerimizi bir nebze rahatlatabilir. Ama biliyoruz ki, IŞİD’in Musul’u işgaliyle ortaya çıkan yeni Ortadoğu tablosu daha pek ...

Devamı... »

Mısır demokrasisinden alınacak dersler(!)

Türkiye’nin en büyük eksikliklerinden biri, entelektüel muhitlerde fikrî takip olmamasıdır. Ülkemizde birleri bir şeyler söyler, başka birileri onlar üzerine yorumlar yapar. Bir süre sonra herkes söyleneni de söyleyeni de unutur ve yoluna devam eder. Oysa, fikirlerde de bir piyasa işlemeli ve herkesin dediği zamanla ortaya çıkan başka fikirler ve olgular ...

Devamı... »

Cezalandırmayalım, ödüllendirelim

Lice’de hayatını kaybeden vatandaşların defnedilmesinden sonra bir grup Diyarbakır’da Hava Kuvvetleri’ne ait askerî bölgenin içine girdi ve buradaki bayrağı indirdi. Olay, siyasette infialle karşılandı. Tüm devlet erkânı ve partiler tepki gösterdi. Ama tepkilerin içeriği farklıydı. HDP Eşgenel Başkanı Sabahat Tuncel, provokasyona dikkat çekti ve tasvip etmediklerini belirtti. CHP ve MHP ...

Devamı... »

Dershaneler ve AYM: Perşembenin gelişi…

Başbakan Erdoğan’ın kurmaylarına ilk “Dershaneleri bitirin” talimatı verdiği tarih Ağustos 2012 idi. Benim 18 Ağustos tarihli yazım da aynı başlığı taşıyordu. Önce izninizle o yazının “Bitirilen şey girişim özgürlüğüdür” başlıklı bölümünü buraya almak istiyorum: “Ben bu yasaklamaya, pratik sonuçlardan ziyade, özgürlükler meselesi olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Zira Erdoğan’ın ‘Bitirin’ dediği şey, hür bir toplumun ...

Devamı... »

İstihdam, işsizlik, asgarî ücret

Ekonominin kendine mahsus kanunları var mıdır, yok mudur? Bu, sonuca bağlanamamış bir tartışma. İki kanat var. İlkinde genellikle liberal eğilimli, piyasa ekonomisini savunan iktisatçılar yer alıyor; ikincisinde devletçi ekonominin çeşitli renklerini benimseyenler. Liberaller diyor ki, ekonomik hayatın nihaî akışı ekonomik aktörlerin davranışlarının kümülatif sonucu olarak belirir. İktisadî hayatın kuralları bir ...

Devamı... »

Bu ülkenin şanssızlığı

Bu ülkenin terörle mücadelede başından beri en büyük zaafı, ülkenin “ilerici-demokrat” kamuoyunun PKK şiddetine karşı takındığı “mahcup destek” tutumu oldu. Bu tutum yüzünden, bir devletin topraklarında terör estiren bir örgütü etkisiz hale getirmek gibi çok doğal bir hakkı savunmak, sadece muhafazakâr-milliyetçi kamuoyuna kaldı. Demokrasiyle şiddetin bir arada yürüyemeyeceğini; demokratik gelişmenin ancak şiddetin dışlandığı ortamda ...

Devamı... »

‘Her yer Lice’ olursa

PKK coştukça coşuyor… Sonunda Lice’de kan dökmeyi de başardı ya, şimdi Duran Kalkan’ın ağzından, yayın organlarından çağrılar yapıyor: Lice direnişi büyütülmeliymiş. Tüm metropollere yayılmalıymış. Her yer Lice olmalıymış. Bütün Kürt kurumları Lice direnişine daha güçlü destek vermeliymiş. Çünkü“demokratik çözüm ve özgürlük ancak direnişle sağlanabilir”miş! Her yeri Lice yapmanın ne demek ...

Devamı... »

Çözüm Süreci’nde yeni aşama

Çözüm Süreci’nin başlamasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Bu sürenin nasıl değerlendirildiği konusunda farklı yaklaşımlar var. Kimi analistler; zamanın iyi kullanılmadığını, gerekli yasal ve anayasal değişikliklerin yapılmadığını ve sürecin tıkanma ve/veya bitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyorlar. Buna mukabil, çatışmaların durması ve ölümlerin yaşanmamasının toplum açısından çok büyük bir anlam ...

Devamı... »