Yazarlar

AK Parti’nin Vaziyeti

Siyasî partiler de insanlar gibidir. Doğar, büyür ve sonunda da ya ölür ya da pasifize olurlar. AK Parti’de de bu durumun özellikle son 2 yılda kendisini göstermeye başladığını düşünüyorum. Fakat şunu da belirtmek gerekiyor: AK Parti bugün geçmişe nispetle güçsüz ve etkisi azalmış olabilir ama kesinlikle ölmüş veya pasifize olmuş durumda değil. Şu an sadece o sürecin henüz başlangıcında. Elbette ...

Devamı... »

Özel Hayatı Korumada Hassasiyet

Teknolojik gelişmelerin hemen her alanda birçok yenilik getirdiğini ve hayat şartlarımızın iyileşmesine katkıda bulunduğunu düşünürüz. Buna kuşku yok. Ulaşım, iletişim, sağlık, bilgi depolama ve işleme alanlarında bu tespiti doğrulayacak pek çok olgu var. Ancak, bazı durumlarda gelişen teknoloji bize zarar verecek durumların ve tutumların ortaya çıkmasına yol açabilir. Eskiden istihbarat örgütleri takip etmek istedikleri kişilerin peşine adam takarmış. Tek parti ...

Devamı... »

Avrupa Birliği Dağılmaya Mahkûm mu?

Türkiye yıllardır AB kapısında bekletiliyor. Tam üyelik hedefi yaklaşmış göründüğü anlarda birden uzaklaşıyor, adeta hayale dönüşüyor. Türkiye’den on yıllar sonra AB’ye üyelik yoluna çıkan ve AB’nin ilan edilmiş ölçütlerine Türkiye’den kat kat uzak olan (Bulgaristan, Romanya gibi) ülkeler çoktan AB üyesi oldu. AB onlara gösterdiği anlayış ve desteği Türkiye’den esirgiyor. Üyeliği ufukta gözüken ve AB’ye katılan bir Türkiye’nin AB kriterlerini ...

Devamı... »

Fanatizm ve Terör

Terörizm fanatizmin eseridir. Fanatizm ise birçok şeyden kaynaklanabilir. Dinlerden kimi ideolojilere, ırklardan ütopyalara akla gelen pek çok şey fanatizme yol açabilir. Böyle olmasında bunların fanatizm yaratmaya elverişli olması kadar onları yorumlayan ve değerlendiren beşerî aktörlerin ruh hâli, psikolojisi, dünyayı, kendisini ve başkalarını algılama biçimi ve benimsediği siyasal kültür de etkili olur. Terörün tarihine bakıldığında Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin, Budistlerin, faşistlerin, sosyalistlerin, ...

Devamı... »

Yalan Haber ve Demokrasi

Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, bu seneki Davos toplantısı için gittiği İsviçre’de basın, seçmenler ve demokrasi hakkında dikkat çeken ama konuyla amatörce ilgilenenlerin sandığı kadar önemli ve anlamlı olmayan açıklamalar ve değerlendirmeler yaptı. Wales, sorumluluk sahibi bir medyanın topluma yalan habercilik ve bilgi kirliliği gibi konularda farkındalık kazandırma görevinin olduğunu söyledi. Yalan haber üreten mecraların deşifre edilmesi gerektiğine, insanların yalan haberlerle ...

Devamı... »

Tanzim Satışlara İlişkin Bazı Gözlemler ve Düşünceler

Tanzim satışlar hakkındaki görüşlerimi olabildiğince açık seçik biçimde yazdım. Tüm temel hususlara işaret ettiğim kanaatindeyim. Ama söz asla bitmez ve biraz tekrar pahasına da olsa bazı noktalar tekrar dile getirilebilir. Geçenlerde Beşiktaş tanzim satış yerinden iki kilo nohut aldım. Nohut iki kiloluk paketler hâlinde satılmaktaydı. ‘Tanzim satış mağazası’ değil ‘tanzim satış yeri’ diyorum, çünkü ortada henüz mekân, yapı ve işleyiş ...

Devamı... »

‘Beka Meselesi’ Tartışmalarına Sakin Bir Bakış

31 Mart seçimleri genel mahallî seçim sürecinde siyasette tartışma konusu olan –eğer en önemlisi değil ise- en önemli meselelerden biri ülkenin ve milletin bekasına ilişkin. Cumhur İttifakı (Cİ) bileşenleri Mart ay sonundaki seçimlerin ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu söylüyor. Bu seçimlerden çıkacak sonucun beka mücadelesini etkileyeceğini, Cİ’nin kaybetmesi -yani Millet İttifakı’nın (Mİ) kazanması- hâlinde memleket için bir beka meselesi ...

Devamı... »

Demokrasiyi Tartışmaya Açmak

Demokrasi birey için her zaman doğru sonuçları vermez Demokrasinin tanımını nasıl yapmalıyız? En basit açıklamasıyla demokrasi halkın yönetimi midir? Yoksa halkın halk için halk tarafından yönetilmesi düşüncesine mi başvurmalıyız? İşin içerisine halk girdiğinde kavramı tanımlarken toplumsallığı da es geçemeyiz. Toplum kavramı da demokrasiyi tanımlar ve anlatır. Toplum kavramı demokrasinin en üst noktası olarak da görülebilir. Halk belirli bir ideoloji olarak ...

Devamı... »

HDP’nin Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri?

Suriyeli sığınmacılar hakkında yıllardır yazıp çiziliyor, konuşmalar ve tartışmalar yapılıyor. Bu sayede hemen hemen her siyasî partinin bu konudaki görüşlerinin neler olduğu biliniyor. Bir istisna ile: HDP HDP resmî söyleminde barış, kardeşlik, eşitlik, insanlık gibi kelime ve kavramları çok sık kullanıyor. Sözleriyle politikalarının ve alandaki davranışlarının ne kadar uyumlu olduğu tartışmaya açık. Keşke birileri bu konuda araştırmalar yapsa da hakiki ...

Devamı... »

Ya Piyasa Ekonomisi ya Barbarlık!

Ekonomik sıkıntı, kriz, çalkalanma, türbülans zamanlarında, doğal olarak, ekonomik sitemlerle ilgili tartışmalar yoğunlaşıyor. Bu tartışmalar bazen komple sistemler üzerinden bazen de ekonominin parçaları ve sektörleri üzerinden yapılıyor. Aslında ekonomik sistemler üzerinde yürüttüğümüz tartışmalar sadece ekonomik hayatla ilgili değil. Ekonomik sistem tercihinin sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî hayatta da yansımaları var. Seçtiğimiz ekonomik model bizi tüm sonuçlarıyla uygarlığa veya barbarlığa götürebilir. ...

Devamı... »