Röportaj

Ancak ‘Hür Adam’lar kul olabilir

Sait Nursi, son doksan yılda kendisinden en çok söz edilen kişilerin başında gelmektedir. Onun ismi ve eserleri etrafında hararetli tartışmalar yapılmakta, insanlar kamplara bile ayrılabilmektedirler. Sait Nursi’yle ilgili düşüncemiz ne olursa olsun, ortada üzerinde hepimizin üzerinde anlaşması gereken bir olgu vardır: Sait Nursi, elli yıl önce ölmüş bir adamın adı ...

Devamı... »

Can Paker- Referandum tabuları yıktı

Seçilmişin vesayet yönetimi olmaz Sivil vesayet hepsi laf. Halkın oyuna dönmek önemli. Şimdi bak asker-sivil bürokrasinin vesayeti çöktükten sonra sadece seçilmişlerin vesayeti olabilir mi? Hiçbir iktidar sonsuz değildir. Ama asker sivil bürokrasinin vesayeti öyle değildi. Halkla ilgili bir meselesi yoktu. Ama seçilmişin var. Bundan sonra hiç kimse memlekette canının istediği ...

Devamı... »

Demokrasi Dindarların Katkısıyla Gelişir

“Dindarların ve dinî cemaatlerin, topluma değişik alanlarda katkı yapmalarının önü açılmalı. İdeolojik önyargı ve klişe korkularla, dindarların sosyal hayata yapabilecekleri katkılar engellenmemeli. Dindarlar arasında demokrasi, sivilleşme ve özgürleşmenin önemini çok iyi kavrayan kesimler var ve bunlar ülkenin özgürleşmesine çok ciddî katkılar sunuyorlar.” 12 Eylül’le hesaplaşmanın konuşulduğu bugünlerde Yeni Asya’nın 12 ...

Devamı... »

AKP’nin Kürt açılımı kandırmaca

KONUŞAN: Neşe Düzel NEDEN: Mustafa ErdoğanAKP, genellikle kendisinden daha ‘sağda’ olan partilerin ve gazetecilerin eleştirileriyle karşılaşıyor. AKP’nin demokrasi ve sivilleşme yolunda atmaya çalıştığı adımlar büyük tepki topluyor ama AKP’nin demokratikleşmede ‘ayak sürümesi’ ciddi bir biçimde sorgulanmıyor. AKP yedi yıldır tek başına iktidarda ve bu partiyi eleştirileriyle ‘geriye’ doğru çeken çok ...

Devamı... »

En büyük yolsuzluk devletçiliktir

Bu başlıkla ilgili izahı da hesabı da çok kısa. Kendisi 20 yıllık bürokrat ama en ağır eleştirileri bürokrasiye yöneltiyor. Hem ‘atanmış’ hem de ‘seçilmiş’, seçilip de makam arabasına kadar her şeyi özelleştirmiş birinin devlet eleştirisi bir hayli sert. ‘Kamu kurumu mahiyetinde bir meslek örgütüyüz, kamu yararı gözetiyoruz…” diyor televizyonda eczacılar ...

Devamı... »

Din özgürlüğü için devlet ideolojiden arındırılmalı

Demokratik gelişmeler din konusunu kamusal alanda daha tartışılır hale getiriyor. Özellikle toplumun pozitivist düşünen kesimleri ve dinden uzak yaşayan insanlar İslâm dinini kültürel olarak da olsa tanımak istiyor. Biz de tam bu noktada Türkiye’de dinî özgürlüklerin olup olmadığını Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi ...

Devamı... »

Atilla Yayla ile Türkiye’nin Acil Problemleri Üzerine

S: Kürt sorunu dün neredeydi bugün nerede? Çözüm yolunda ne kadar ilerledik, ne kadar geriledik? C: Kürt meselesinde ne kadar yol kat ettiğimizi anlamak için bazı donelere başvurmamız gerekli. Ortada bir miktar retorik olmasına rağmen fazla icraat yok. Bu nedenle biraz beklememiz lâzım. Sadece şu söylenebilir: Kürt meselesinin çözümü açısından ...

Devamı... »

Ayn Rand Röportajı: Zorunlu Askerlik Köleliktir

Bu ‘söyleşi’nin hikayesi Ayn Rand’ın Capitalism: The Unknown Ideal (Türkçesi: Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal, Plato Yayınları, İstanbul, 2004) adlı kitabını okurken, zorunlu askerlikle ilgili fikirleri ilgimi çekmişti. Son derece sağlam ve tutarlı bir mantığa dayalı bu güçlü fikirleri okuyucuyla bir şekilde buluşturmam gerekiyordu. Önce ‘Ayn Rand’ın Perspektifinden Zorunlu Askerlik’ konulu bir ...

Devamı... »

Mümtaz’er Türköne – Atatürk’ün değil, 27 Mayıs’ın kurduğu düzen

Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne; “27 Mayıs cumhuriyetin nitelikleri dahil olmak üzere her şeye karşı bir darbe. Bugün Atatürk inkılaplarına ters düşen zümre neresi ona bakmak lazım. Atatürk devrimlerini dikta yönetiminin gerekçesi olarak kullananlar var. Çeteleşme de 27 Mayıs’la başladı. Ergenekon tipi örgütler de bu ruhtan besleniyorlar. Bir çete operasyonu Türkiye’yi ...

Devamı... »

Asıl Liberaller AK Partiyi kullandı

‘Muhafazakâr demokrasi’ kavramının, uluslararası literatürde bir karşılığı var mı? Demokrasi dediğimiz özü itibariyle liberal demokrasidir ve siyasi bir yönetim biçimidir. Demokrasiyi kullanan farklı akımlar da var. Bunlardan biri sosyal demokrasi. Ancak sosyal demokrasi bir demokrasi değil, ideolojik yönelimdir. Uluslararası literatürde ‘muhafazakâr demokrasi’ diye bir kavram yok; ‘muhafazakâr demokrat’ kavramı daha ...

Devamı... »