Öne Çıkanlar

Liberalizmin ‘Bir Kez Daha’ Sonu Gelirken

‘Liberalizmin sonu geldi’ şeklindeki tespit postuna bürünmüş temenni, sonu gelmez bir söylem artık. Hangi tarafta yer alırsa alsın, yayın organlarının hemen hemen tamamı ‘liberalizmin sonunu’ ilan ediyor. Bununla kaldığı söylenemez, ‘işte bu sefer gerçekten sonu geldi’ sevinci kendisini ele veriyor, kendilerini zorladıklarında bile su sevinci saklamaları pek mümkün olmuyor. Var olduğu iddia edilen gelir ve servet eşitsizlikleri bu büyük iddianın ...

Devamı... »

CHP’nin göremediği ve yapamadığı

Anayasa bir ülkenin siyasî sisteminin en önemli belgesidir. Fiilî durumu ne kadar yansıttığı duruma bağlı olmakla beraber anayasalar ülkeler hakkında fikir edinmek için bakmamız gereken unsurların en başında gelir. Anayasalar tüm toplumu, her bireyi ve her toplumsal kesimi yakından ilgilendirir. Bundan dolayı yeni anayasa yapımlarında ve kapsamlı anayasa değişikliklerinde ülkede söyleyecek sözü olan her unsurun sürece katılması beklenir, istenir. Hükümet ...

Devamı... »

ABD demokrasisinin tuhaflıkları

Donald Trump yarın ABD’nin yeni başkanı olarak göreve başlayacak. Trump bir bilinmezi temsil ediyor. Statükoya ters, sıra dışı söz ve davranışlarıyla iktidarda ne yapacağı ve nasıl yapacağı muammaya dönüşmüş durumda. Şüphe yok ki iç politikada bu ülkeyi sürprizlerle dolu günler bekliyor. ABD dünyanın en büyü ekonomik ve askerî gücü olduğu için dünyanın her köşesi ve her ülke Trump’ın politikalarından etkileneceğinden ...

Devamı... »

Türkiye devleti laik miydi? – Mehmet Alparslan Saygın

İstisnalar bir yana, Batı medyası ve entelijensiyası “Türkiye ve laiklik” konusunda tek tip bir bakış açısı sergilemektedir. Şöyle ki Mustafa Kemal tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğu, günümüzde bu laikliğin ülkede belli bir siyasî hareketin teşkil ettiği tehlikeyle karşı karşıya olduğu, bir başka deyişle AK Parti ve özelde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi İslamlaştırarak laikliği yok etmeye çalıştığı kanısındalar. Türkiye’de ...

Devamı... »

Türkiye’nin AB Üyeliği Sorunsalı

Bu satırların yazarı daha çok kısa bir zaman öncesine kadar Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin şiddetli bir savunucusu idi. Bunun er ya da geç bir gün gerçekleşeceğine inanıyordu. Ancak bugün itibariyle bu hedefin bir hayal, inancın da gerçeklere dayanmadığı kanaati oluştu. Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri [i] de dahil, eski yeni her kriteri yerine getirmesi halinde bile üyeliğin gerçekleşmeyeceği aşikâr. En azından mevcut konjonktüre ...

Devamı... »

Eski Sovyet coğrafyasında DAEŞ varlığı

28 Haziran günü, 44 kişinin ölümüne sebep olan Atatürk Havalimanı’nda terör eylemi gerçekleştiren üç kişinin yabancı uyruklu olduğu resmi kaynaklarca açıklandı. Saldırganlardan biri Dağıstanlı Vadim Osmanov. İkinci saldırganın Rus pasaportlu Rakim Bulgarov olduğu yönünde açıklamalar var. Şüpheler diğer iki kişinin Özbekistan ve Kırgızistan kökenli olduğu yönünde. Bu bilgiler kesin olmasa da şaşırtıcı da değil çünkü eski Sovyet coğrafyasında, Orta Asya’da ...

Devamı... »

“Ordu ihanete uğradı”, öyle mi?

Türkiye’nin son birkaç yıldır karşı karşıya kaldığı olaylar güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bütünlüğünü koruyan, iyi silahlanmış, toplumla güçlü bağlara sahip bir ordu bu coğrafyada ayakta kalmanın ön şartı.  Hiçbir soyut ilke bu gerçeği gözden kaçırmaya sebep olamaz. Diğer taraftan, ordunun kendi sınırları içinde kalması ve seçilmiş siyasî otoriteye itaati de demokrasiyi korumanın ön şartı. Bu yüzden orduya zarar ...

Devamı... »

AB Dış Politikası ve Türkiye

Dünyanın ‘çok kutuplu’ hâle geldiği kaçınılmaz bir gerçek artık. Batının uluslararası düzene tahakkümü sona erdi. Doğu ve güneye olan güç kayması devam ediyor. AB, Komşuluk Siyasetinin artık işe yaramadığını anlamış durumda. Kendi sınırındaki komşularının iyi yönetilmesinin Avrupa’nın çıkarına olacağından yola çıkarak bu siyaseti üretmiş olsa da günün sonunda, dünyanın bir başka köşesinde yaşanan bir gelişmenin gelip kıtaya dokunduğunu gördü. Tüm ...

Devamı... »

Döviz Kurlarını Anlamak

Eski Türkiye’deki şiddetli ve ani devalüasyonlar bezdiriciydi. Devalüasyon kararı alındığı gün, gazetelerde “bir gecede ‘şu kadar’ veya ‘bu kadar’ fakirleştiğimiz” söylenirdi. Gerçekte ise, eğer bir kumar masasına oturmadıysanız, asla bir gecede dramatik bir şekilde fakirleşmezsiniz. Zaten ‘şu’ veya ‘bu’ kadar fakirsinizdir, bir gecede olan şey bu gerçek ile yüzleşmenizdir. Çünkü bu yüzleşmeyi daha fazla erteleyemezsiniz. Eski Türkiye’de dış ticaret rejimi, ...

Devamı... »

Türkiye Demokrasisinin 15 Temmuz Zaferi

Siyasî yönetişim insanlık tarihinin nispeten yeni bir olayı. Son birkaç bin yıl içinde doğdu ve gelişti. Ondan önce de insan toplumlarında bir tür sosyal hiyerarşi ve yönetme-yönetilme ilişkisi vardı ama bu olgu bugün bildiğimiz ve alıştığımız anlamda siyasî yönetimden ve yöneten yönetilen ayrımından çok farklıydı. İnsanlar yerleşik hayata ve tarımsal üretime geçtikten sonra siyasî yönetişim gelişti ve şehir devleti, krallık, ...

Devamı... »