Klasikler

Liberalizm Üzerine Çeşitlemeler

Yeni Dünyada, Yeni Sağ, Yeni Sol ve “Yeni Mutabakat” Tarihte on beş yıl çok küçük bir süre. Dünyada, son on beş yıl boyunca köklü bir siyasi değişimin yaşandığını, Türkiye’nin yönetimine hakim açık veya gizli güçlerin dışında, görmeyen, kabullenmeyen kalmadı. Değişimi belirleyen siyasi akıma 1980’li yıllarda “yeni sağ” adı verilmişti. Doğu Blok’unun ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra “yeni sol” çizgisi de ...

Devamı... »

“Anayasa Mahkemesi’ne ‘artık yeter’ denmeli”

Anlayış Dergisi, Kasım 2008, Sayı 66. Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin AK Parti kapatma davası ve başörtüsü düzenlemesiyle ilgili gerekçeli kararlarını açıklamasının ve tırmanışa geçen terör olaylarının gölgesinde kritik bir ayı geride bıraktık. Siyaset alanının daralmaya devam ettiği bu kritik dönemde AYM’nin Türk siyasi tarihindeki yeri ve Kürt sorunu gibi konular etrafında Türk demokrasisinin serencamını, Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’ndan mülkiyet ve ...

Devamı... »

Liberalizm, Sosyalizm ve Demokrasi Hakkında Konuşan Mises – Peter J. Boettke

Çeviren: Ünsal Çetin Mises’in klasik eseri Sosyalizm’i bu yaz tekrar okudum. Benim için eğlenceli tarihsel olgu şudur; Mises’in okuduğum ilk kitabı Sosyalizm: İktisadi ve Sosyolojik Bir Tahlil idi. İnsan Eylemi’ni okumadan önce, onun Para ve Kredi Teorisi’ni okumuştum. Sosyalizm’i ilk okuduğumda üzerimde büyük bir tesiri olmuştu ve bu tesir halen devam ediyor. Birçok bakımdan, Sosyalizm’in argüman kurulumu, usul ve ehemmiyet ...

Devamı... »

İyi Toplum: Liberal Bir Görüş

İyi toplum birçok ideolojinin ve toplumsal hareketin beyan edilen temel hedefi. Herkes iyi toplumda yaşamak, iyi toplumun üyesi olmak ister. Gelgelelim, iyi toplumun iyi olduğu hakkındaki yaygın kanaat ortaklığı iyi toplumun ne olduğu sorgulanınca ortadan kalkıyor. Birçok ideoloji, yaklaşım, teori, din iyi toplumu ebedî ve ezelî hakikatin tekelci sahibi olarak gördüğü kendisini esas alarak tanımlıyor. Peki ya liberaller iyi toplum ...

Devamı... »

Liberal-Komüniteryen Tartışması*- Thomas E. Wren

1980’lerin başında bugünkü şeklini alan liberal-komüniteryen tartışmasının izi, modern çağın başlangıcına kadar aranabilir, yani liberalizmin politik ve felsefî bir hareket olarak ortaya çıktığı çağa. 17. yüzyıl İngiltere’sinden John Locke ve 18. yüzyıl Prusya’sından Immanuel Kant; eşitliği, kişisel özerkliği, bireysel hakları ve evrenselleştirilebilir ahlâkî prensipleri merkezine alan, topluma ve insan doğasına dair teorik görüşler ortaya attılar. Liberalizmin şu anda aşina olduğumuz, ...

Devamı... »