Kâzım Berzeg Arşivi

Türkiye Kapıkulu Geleneğini Aşıp Demokratikleşecek – Kâzım Berzeg

Susurluk olayı tartışmalarında, yönetimde, siyasette, medyada yer alan geniş bir grubun deşifre edilen antidemokratik, totaliter devlet anlayışlarını eleştirenler, buna çoğunlukla ‘kutsal devlet anlayışı’ adını uygun gördüler. Ülkücü kesimden bazıları da Türk milletinin başka milletlerden farklı olduğunu, Türk siyasi geleneğinin totaliter- kutsal devlet anlayışına dayandığı ifadesiyle bunlara katıldılar. Böylece Türk tarihini de geleneğini de pek bilmedikleri anlaşılmış oldu. Siyasi edebiyatta ‘kutsal ...

Devamı... »

Babamın Ardından- Yenal Berzeg

1864’teki büyük Çerkes soykırım ve sürgünüyle o zamanın Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda bırakılan ailemizin bu topraklarda yaşayıp hayatını kaybetmiş olan beşinci kuşağındandı babam. Çocukluğundan itibaren ailemizin Samsun’daki çiftliklerinde çalışmış ve çok küçük yaşlardan itibaren ailenin büyük çocuğu olarak önemli sorumluluklar yüklenmişti. Üniversite çağına geldiğinde diploması İstanbul’a yetişmediği için girmeyi arzu ettiği mühendislik fakültelerinin sınav tarihini kaçırıp aslında hiç aklında ...

Devamı... »

Kazım Berzeg’i Tanır mısınız? – Bekir Berat Özipek

Sevdiğiniz insanların vefat haberini almanın hüznüne çoğu kez bir tamamlanmamışlık duygusu eşlik eder. Aslında ona söyleyecek daha çok sözünüz, konuşacağınız çok mevzu ve beraberce yapacağınız çok iş vardır. Ama artık bunu yapamayacağınızı bilirsiniz. Türkiye’nin en değerli fikir insanlarından, Liberal Düşünce Topluluğu’nun ilk yönetim kurulu başkanı, büyüğümüz ve dostumuz Kazım Berzeg’in vefatını haber almanın üzüntüsüne eşlik eden de bu tamamlanmamışlık duygusuydu. ...

Devamı... »

Kâzım Berzeg’in ardından

Türkiye 7 Şubat 2016 günü acı bir kayıp yaşadı. Kâzım Berzeg İstanbul’da evinden çıkıp gazete almaya giderken bir kalp krizi geçirdi ve vefat etti (Doğumu 1938, Samsun). Kâzım Berzeg çok yönlü bir insandı. Meslek olarak çiftçilik ve hukukçuluk yaptı. Çiftçilik tecrübesi onun piyasa ekonomisinin önemini ve devletin ekonomik hayata müdahalelerinin zararını çok erken anlamasını sağlamıştı. Kâzım bey her zaman ziraat ...

Devamı... »

İnsan Hakları ve Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Ermeniler*

Dünya’daki Ermeni Soykırımı tartışmaları nedeniyle tanınmış bir gazetecimiz Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitti. Sorduğu suallerden birisi Türkiye’den toprak talebiniz var mı idi. Bir başkası dışişleri bakanı ile bizim televizyonlarda yine aynı şekilde bir mülakat yaptı ve o da aynı sualleri sordu ve buna bir de Sevres’i karıştırdı. Bunlar hukukî gerekçeleri itibarı ile tamamen mesnetsiz, ancak Türkiye’de hakikaten kamuoyumuzu tedirgin eden ...

Devamı... »

Darbe anayasaları hukuken ‘yok hükmünde’dir

Evvela, iki kavramı kargaşadan kurtaralım. Halk ihtilali ile askerî darbe çok farklıdır. Türkiye’de 1960’tan beri olagelen ihtilal değil, darbedir. John Locke mefkuresinden, sahtekarlıkla 1961 Anayasası’nın başlangıcına aktarılan “direnme hakkı” demokratik seçimlerin olmadığı döneme aittir. Barry Holden gibi çağdaş teorisyenler, günümüzde “direnme hakkı”nın demokratik seçimlere dönüştüğünü yazarlar. Temel soru: Anayasa nedir, ne için ve kim tarafından yapılır? Siyaset ilmi (mesela Duverger) ...

Devamı... »

“Olmayan anayasayı yapmak çok zor değil”

  Türkiye, 20. yüzyıldaki tasnifle “üçüncü dünya” ülkelerinden olmadı. Tarihinde müstemlekelik dönemi yok. Coğrafi ve beşeri veçhesiyle, kısmen de olsa bir Avrupa bölgesi. Milletlerarası hukuk alanında 1856 Paris Konferansı’yla Avrupa’nın “düvel-i muazzaması” arasında yer alan Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı. Resmî ideoloji ve eğitimin yarattığı zehabın aksine, halkın siyasî tecrübesi de Avrupa’nın pek gerisinde değil. Köy ve mahallelerin halkın seçtiği muhtarlarca yönetilmesine ...

Devamı... »

Kâzım Berzeg – Meşru anayasa için ortam temizliği

Yeni seçilen TBMM, teorik açıdan meşruiyeti olmayan 1982 metnine bağlı kalmaksızın, sadece seçimlerde halkın verdiği meşruiyeti gözeterek, meşru anayasası olmayan Türkiye’ye meşru bir anayasa yapmak durumundadır. Mevcut kriz aşılırsa, “asli kurucu iktidar”ın yegane sahibi olan “biz Türkiye halkı”, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ilk defa, siyasi, hukuki ve ahlaki meşruiyeti olan bir anayasaya sahip olabiliriz. İki büyük parti 12 Haziran ...

Devamı... »