İktibas Yazılar

2015 51. hafta

 • 22 Aralık

  Hilal Kaplan Öz – DAEŞ: Korku teolojisi

  Batı’nın DAEŞ’i öne sürerek İslamofobiyi meşrulaştırdığı dönemi, Türkiye merkezinde, irfani gelenekten İslamcılığa uzanan perspektifte ele alan din sosyoloğu Necdet Subaşı: “Arap ve İran geleneklerinin İslam’la buluşma zeminleriyle bu coğrafyadaki yapılanmanın kendine özgülüğünü, istisnailiğini hiçbir politik manipülasyona kurban etmeden konuşmak gerekir.” Anadolu Müslümanlığı’ DAEŞ  Gibi Yapılara Karşı Sigortadır Dünya siyasetini belirleyen ana unsurlardan biri terör bugün. Terör deyince akla gelen ise ...

2015 50. hafta

 • 18 Aralık

  Gürbüz Özaltınlı – İflah olmaz kötümserlik

  Dünya gümbür gümbür değişiyor. 20. Yüzyılın son çeyreğinde ulusal sınırların aşıldığı, mal/hizmet/sermayenin serbest dolaşıma girdiği “küreselleşme”gerçeğiyle tanıştık. Aralık 1989’da Berlin Duvarı yıkılırken duyduğumuz ses dünya siyasi tarihinde yeni bir çağı haber veriyordu. Doğu’da Çin yükselirken, Avrupa, birliğini geliştirmeyi tartışıyor; ABD, Orta Asya ve Orta Doğu’ya ordu göndermeyi göze alan emperyal ataklar yapıyordu. Ardından Mağrip ve Mezopotamya ayaklandı. Sosyolojiler, haritalar, ideolojiler… ...

 • 18 Aralık

  Gürbüz Özaltınlı – PKK bir özgürlük hareketi mi?

  Sözü dolandırıp yumuşatmadan soruyu tam ortadan sorarsak; Ortadoğu’da bir PKK devleti oluşturma siyasetinin adı neden “Kürt Özgürlük Hareketi” olsun? Hangi ölçütlerle bu siyaseti “sol ideallere” ya da “demokratik değerlere” uygun, anlamlı, desteklenebilir bulmamız isteniyor? 1) “Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı” tek başına haklar hiyerarşisinin en tepesinde duran; diğer bütün hak ve özgürlükleri kendi uğruna vaz geçilebilir kılan mutlak bir hak ...

 • 18 Aralık

  Etyen Mahçupyan – Eskisi ve yenisiyle modern muhafazakâr

  İslami kesimin ‘modern’ adı verilebilecek bir değişim geçirdiğinin anlaşılması 1980’lere dayanıyor. İran devrimi sonrası ortaya çıkan ideolojik heyecan, İran’ın hâlâ modern anlamda bir ulus devlet olduğunun anlaşılmasıyla söndü ve yerini süre içinde farklı adlar almak zorunda kalan Refah Partisi çizgisinin pragmatizmine bıraktı. 90’ların sonuna kadar süren bu dinamiğin temel niteliği İslami duyarlılığı bir siyasi hareket etrafında mobilize etmeye dayanıyordu. Ancak ...

 • 18 Aralık

  Etyen Mahçupyan – Türkiye oyunun neresinde?

  Senaryosunu İran’ın yazıp yönettiği, başta ABD ve Rusya olmak üzere en önemli aktörlerin rol aldığı ‘yeni Ortadoğu’ oyununda, Türkiye de ağırlığını koymak üzere uğraş veriyor. Oyunun ilk perdesi ‘kar maksimizasyonu’ mantığını yansıtıyordu. Arap baharları başlamıştı. Toplumsal dinamikler demokratikleşme yönünde ağırlık koymakta, Baasçı ve vesayetçi rejimler sarsılmaktaydı. Bu aynı zamanda küresel post modern dünyada anlamlı olabilecek yeni bir İslami anlayışın gerekliliğini ...

2015 46. hafta

 • 20 Kasım

  Hrant Topakian: Fermanlar

  Değerli okurlar, bugün sizlere ecdadımızın gayrimüslimlere yönelik üç adet fermanını hatırlatmak istedim. Osmanlı İmparatorluğu’nun neden ve nasıl yüzyıllarca ayakta kaldığının ispatıdır… (1) Hz. Peygamber ve Hz. Ömer zamanından beri Kudüs Hıristiyanlarına verilmiş olan hakların Osmanlı devleti tarafından da geçerli kabul edildiği hakkında, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Kudüs Patriğine verilen 1458 tarihli ferman.  Fatih Sultan Mehmed’in emridir. Gereği yapılsın. Her ...

 • 20 Kasım

  Şükrü Hanioğlu: “Devletçi modernleşmecilik” neden kaybediyor?

  Çok partili siyasal hayatımız, siyasetin iki temel kutbundan birisini oluşturan “devletçi modernleşmecilik”in yaşadığı seçim başarısızlıklarının da tarihidir. İlginç olan bu olgunun tekil seçimler veyahut kısa dönemler bağlamında sorgulanmasıdır. Bu yaklaşım, doğal olarak, konjonktürel etkenler ile liderlik ve parti örgütü benzeri unsurların belirleyiciliğini ön plana çıkartmaktadır. Buna karşılık söz konusu kutbun süregelen başarısızlığı, çoğulculukla uyumsuz bir ideolojiyi değiştirirken “ne olunduğuna” karar ...

 • 20 Kasım

  Ceren Kenar: Yeni bir dünya kurulurken G20 fotoğrafları

  Türkiye muhalefetinin son üç senedir ana stratejisi sahada kaybettikleri maçı, uluslararası güçlerin kendileri için diplomasi masasında kazanması üzerine kuruldu. Gezi olayları ile başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden süreçte, “merkez medya” yazarlarının, muhalif siyasetçilerin çoğu zaman şaşırtıcı düzeyde bir öz güvenle Batı başkentlerine çağrıda bulundu. NATO’yu ve AB’yi göreve çağıran ve Türkiye’nin iç siyasi dengelerine müdahale isteyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ...

 • 18 Kasım

  Şükrü Hanioğlu: Neden “Kalkınmacı Muhafazakârlık” kazanıyor?

  Türkiye’de çok partili yaşama geçiş sonrasında yapılan özgür seçimlerin büyük çoğunluğunun “kalkınmacı muhafazakârlık” çizgisini sürdüren partiler tarafından kazanılması, konuya konjonktürel değil yapısal açıdan yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Böylesi bir değerlendirme, geniş kitlelerin oy verme davranışları nedeniyle eleştirilmesi veyahut “cahil toplulukların kandırıldıkları” ya da onların “evrensel değerleri umursamadıkları”nın varsayılmasından daha anlamlı tespitlere ulaşılmasını mümkün kılacaktır. Yapısal bir analiz, “karizma” ve “liderlik” gibi ...

2015 44. hafta

 • 6 Kasım

  İsmail Yaprak: 29 Ekim, sorumluluk ve etik

  Komşunuzun oğlu gitar çalıyor, sizinki (nedense) zurnaya merak salmış. Komşunuzun oğlu kravat takıyor, süit ceket giyiyor; sizinki (nedense) şalvara merak salmış. Aklınızda oğlunuz için yarattığınız idealle hiçbir ilgisi olmayan bambaşka bir oğlunuz olmuş durumda. Alkol kullanmıyor, sakal bırakıyor, evleneceği kadının türbanlı olmasını istiyor vb. Aklınızı kaçırıyorsunuz haliyle. Siz komşunuzun oğlunu kıskanıyorsunuz. Hayatla, zorluklarla, Tanrı’yla, felsefeyle hiçbir ilginiz alâkanız yok. Elinden ...