İktibas Yazarlar

İkinci yılında 15 Temmuz

15 Temmuz’un ikinci yıldönümünü geçtiğimiz Pazar günü idrak ettik. Türkiye siyasî tarihinin bu çok mühim olayı –ikinci vakayı hayriyesi- asla unutulmamalı. Daima hatırlanmalı, anılmalı. Nesilden nesile aktarılan bir sosyal, siyasî, kültürel millî miras hâline getirilmeli. Ayrıca, 15 Temmuz her yönüyle analiz masasına yatırılmalı. Edebî ve akademik çalışmalara konu yapılmalı. Ona ilişkin en ince ayrıntılar dahi ortaya çıkartılmalı.  Bir daha bu ...

Devamı... »

Motosikletlilerin gürültü eziyeti

Küçük şeyler hayat kalitemizi düşürmeye devam ediyor. Büyük sorunlara toplu çözümler peşinde koşarken çoğu zaman bu problemlerin ne kadar önemli olduğunu, bizi nasıl etkilediğini, bize nasıl zarar verdiğini ya hiç fark etmiyor ya da farkında olsak bile umursamıyoruz. Yarattıkları sıkıntıları  kolayca unutuyoruz. Yaza girmişken bu sorunlardan birine parmak basmak ve hem okuyucuların hem de kamu otoritelerinin dikkatini çekmek istiyorum. Yaz ...

Devamı... »

Göçmenlerin ülkelere yararları

Göçmenler belki de dünyanın en talihsiz insanları. Vatanlarını terk etmek zorunda kalıyorlar ama çoğu zaman gittikleri-sığındıkları  yerlerde de istenmiyorlar. Çok ağır şartlar altında yaşamaya hatta hayatta kalmaya çalışmak zorunda kalıyorlar. Birçok siyasi coğrafyada göçmen aleyhtarı görüş ve yorumlar alabildiğine yaygın ve baskın. Tam bir göçmen ülkesi olan yerlerde bile göçmenlere karşı tuhaf bir önyargı var. Meselâ ABD. Meselâ Türkiye. Kuşku ...

Devamı... »

Çağdaşlaştıramadıklarımızdan mısınız?

Dil –en azından gelişkin şekliyle- insanlara mahsus bir iletişim aracı. Ancak, dil aynı zamanda çetrefil bir araştırma ve tartışma konusu. Çünkü diller sadece insanlar arasındaki iletişimin aracı olarak değil insanlar arasındaki mücadelelerin aleti olarak da kullanılabilmekte. Özellikle soyut değerleri adlandırmakta kullanılan kelimeler ikna, empoze, baskılama, dışlama gibi niyetlere ve güç ilişkilerine hizmet edebilmekte. Bundan dolayı zaman zaman bazı kelimelerin adeta ...

Devamı... »

Hangi partiye oy vermek normal?

Kemalist mütehakkimlerin başörtülü üniversite öğrencilerine sistematik şekilde zulmettiği 28 Şubat sürecinde bürokratik vesayet sisteminin payandası akademisyenler ve gazeteciler sık sık “başörtülülerin neden başını örttüğünü” sorgulardı. Akademisyenler buna ilişkin sözde bilimsel araştırmalar yapar, gazeteciler bu akademisyenlerin güya ulaştığı bilgileri, bulguları köpürterek kamuya duyururdu. Söz konusu akademisyen ve gazetecilerin bu yaklaşımının ardında başörtüsü takmamanın “normal” olduğu varsayımı yatmaktaydı. Buna göre, başörtüsü takanlar ...

Devamı... »

Demokratik açılım zamanı

Demokratik ülkelerin sosyal ve siyasal tarihiyle ilgili incelemeler her ülkede karşılaşılan temel problemlerden birinin özgürlük-güvenlik dengesi olduğunu gösteriyor. Demokrasi bireysel özgürlük alanının diğer siyasî rejimlerde olduğuna nispetle daha geniş tutulduğu ve anayasal koruma altına aldığı sisteme verilen isim. Devlet denen şey ise bireylerin güvenliğini sağlamayı ilke edinmesi gereken siyasal yapılanma. Bu ikisi –yani özgürlük ile güvenlik- arasında bir ilişki ve ...

Devamı... »

Siyasî Pazar mı Ticarî Pazar mı?

24 Haziran’da seçmenler olarak sandıklara gidip partiler ve cumhurbaşkanı adayları arasında siyasî tercihimizi yaptık. Demokrasi bir sonu gelmeyen siyasî tercihler zinciri  olmakla beraber insan olarak tek tercih yapma alanımız değil. Tercihler hayatın başka alanlarında da vuku buluyor. Eş seçimi, iş-meslek seçimi ve mal-hizmet seçimi gibi… Siyasî tercihimizi yaptığımız alana siyasî pazar, mal-hizmet tercihi yaptığımız alana ticarî pazar diyelim. Bu iki ...

Devamı... »

Partilerin ve Cumhurbaşkanı Adaylarının Başarıları ve Başarısızlıkları

Mutat olduğu üzere, 24 Haziran seçimlerinden sonra da siyasî aktörlerin başarıları ve başarısızlıkları hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Bu sefer değerlendirilmesi gereken malzeme daha çok, çünkü klasik parlamenter sistemden farklı olarak partiler yanında cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar da değerlendirmeye tabi tutuluyor. Başarı-başarısızlık ölçümü yapabilmek için somut ölçütlere ihtiyacımız var. Ayrıca ölçümlerin anlamlı olması için kıyaslama da yapmamız lâzım. Ölçütleri belirlemeden ve kıyaslama ...

Devamı... »

24 Haziran’dan Demokrasi Dersleri

Bir seçimi daha ‘sağ salim’ geride bıraktık. Hepimize geçmiş olsun. Seçimler ister istemez gerilimlidir. Sonuçları itibariyle bazılarına haz bazılarına acı verici bir yarıştır. Kazananların taşma, kaybedenlerin tabiri caizse ‘cınıma’ ihtimâli her zaman vardır. Bu ihtimal demokrasinin usul kurallarının köklü şekilde yerleşmediği ve yeterince sadakat görmediği yerlerde daha kuvvetlidir. Bu yüzden, salimen tamamlanan her seçim büyük bir başarıdır. Seçim demokrasinin gerekli ...

Devamı... »

24 Haziran: Genel Manzara (1)

Seçimler ülkelerin kaderlerini biçimlendirirler, o nedenle bütün seçimler önemlidir. Bununla beraber bir ülkenin alışılan gelen sistemini değiştirmeye matuf seçimlerin önem dereceleri daha yüksektir. 24 Haziran’da Türkiye’de yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, böyle bir seçimdi. Zira bu seçimle birlikte Türkiye, parlamentarizmden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş oldu. Ayrıca muhalefet partilerinin uzunca bir aradan sonra ilk defa seçimlere ümitli girmesi de 24 Haziran’ın ...

Devamı... »