İktibas Yazarlar

Halk oylamasına giderken

Türkiye, Nisan ayında yapılması beklenen halk oylamasına kitlenmiş durumda. Her yerde anayasa değişikliği önerisinin akıbeti konuşuluyor. Köşe yazıları ve televizyon tartışmaları da, ev-kahve muhabbetleri de büyük oranda bu konuya teksif edilmiş durumda. Herkes kendi meşrebince meseleye yaklaşıyor ve halkın sandıkta şekillenecek tercihini merak ediyor. Propagandif niteliği bariz olanlar haricinde hemen ...

Devamı... »

Bir kitap (2) “Öyle ise Türkiye’de cumhuriyet idaresi yoktur”

Süreyya İlmen’in kitabı (*) vasıtasıyla Serbest Fırka’nın hikâyesinden bahsediyorduk. Peki, Gazi’nin muhalif bir parti kurmak istemesinin sebebi, ardında yatan neydi? Öne çıkan üç amil var: İlki, dünyaya olumlu bir resim vermektir. Bu meyanda Meclis Başkanı Kazım Özalp ile bir anısını anlatır İlmen. Kazım Paşa, bir Avusturya gezisinde parlamento başkanı ile ...

Devamı... »

Bir kitap (1) “Ne o! Memlekette inkılâp mı yapmak istiyorsun?”

“Üç devir gördüm: Sultan Hamit Devri Meşrutiyet Devri Cumhuriyet Devri Günler, geceler, velhasıl hayat nasıl geçiyorsa bu devirler de öyle geçti… Üç idare gördüm: İstibdat İdaresi Meşrutiyet İdaresi Cumhuriyet İdaresi Bu üç idarenin de keyfi birer idare olduğunu anladım. Her birinin kendisine mahsus iyi tarafları olduğu gibi fena tarafları da ...

Devamı... »

İnsanlık ve ahlâkî ilerleme

Dünyanın kötüye gittiğini iddia eden, her meşrepten epeyce insan var. Tersinin doğru olduğunu söylediğimde bin dereden su getirerek itiraz edenlerle karşılaşıyorum. Bu kimseler, tahmin ediyorum ki şimdi söyleyeceğime daha şiddetli itiraz edecektir. Ben yine de dile getireyim: İnsanlık tarihinin en ahlâklı döneminde yaşıyoruz. Hemen ekleyeyim, bu iddialı tez Skeptic (Şüpheci) ...

Devamı... »

CHP’nin siyasete dönüşü

Demokratik siyasette anayasa mahkemelerine biçilen rol, esas itibarıyla kanun koyucu — yani parlamento — tarafından yapılan yasaların anayasaya aykırı olup olmadığını belirlemektir. Başka bir deyişle, yasama organının yargısal denetime tabi tutulmasıdır. Anayasa yargısı, dolayısıyla bir anayasa mahkemesi, ilk modern demokrasi olan Amerikan demokrasisinin kurumları ve kuralları belirlendiğinde mevcut değildi. Federal ...

Devamı... »

686 sayılı KHK

AK Parti iktidarı, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda KHK çıkardı. 688 sayılı KHK diğerlerinden farklı olarak her kesimden tepki çekti. Yüksek tepkinin sebebi, kamuoyunca tanınan ve FETÖ ile ilişiği olmadığı herkesin malumu olan çok sayıda akademisyenin üniversitelerindeki görevlerinden topluca ihraç edilmiş olmalarıydı. Kanaatimce, KHK’ların kullanımına yönelik ...

Devamı... »

Farkında olmadan KİT’leşiyor muyuz?

Özal, Türkiye’nin ve Türk insanının ufkunu pek çok alanda açarken özelleştirme çabaları ile de öne çıkmıştı. Özal’ın özelleştirme girişimleri o günlerde adını işçi düşmanına çıkarırken güya işçi dostu geçinen hükümetlerin popülizmi SSK’yı batma noktasına getirmiş ve daha sonraları emeklilik yaşının 65’e yükselmesine sebep olmuştu. Yarattıkları büyük çöküntü ve krizlerin etkisi ...

Devamı... »

Üslup meselesi ve adalet

Başkanlık tartışmalarının uçlarda sürdürülmesinin yanlışlığına geçen hafta değinmiştim. Siyasilerin kutuplaştırıcı tavırları ile ülkeye faydadan çok zarar verdiklerini görmeleri ve biraz daha basiretli olmaları gerekiyor. “Evet” ya da “Hayır” derken kullandığımız argümanlar, sadece felaket tellallığı üzerinden safları sıklaştırmak için değil, biraz da karşı olanları ikna ve yumuşatma amacına matuf olmalı. “Evet” ...

Devamı... »

Amerika’dan dersler

ABD’yi daha çok II. Dünya Savaşı’ndan sonraki rolü ile tanıyor ve Amerikan tarihinin geçirdiği evreleri fazla bilmiyoruz. Hollywood aracılığı ile bazı kesitler bilsek de bunlar zihnimizde bir bütün arz etmediği için yeterli değil. Şahsen okullarımızda Amerikan tarihinin okutulması gerektiğini düşünüyorum, çünkü ABD tarihinden öğrenilecek çok şey var. ABD, tüm Avrupa ...

Devamı... »

Artıları ve eksileri ile

Anayasa değişikliğinin bizlere ne getirip ne götüreceğini sloganlara kapılmadan konuşmalıyız; değişikliklere ‘evet’ ya da ‘hayır’ demek bizleri ne vatansever yapar ne de hain. İlla ki hainlik arayacaksak o da değişikliklerin artı ve eksilerini tartışmak yerine toplumu bölerek, ötekileştirerek, korkuları deşerek konuyu çıkmaz sokağa mahkûm etmektir. Türkiye için başkanlık sisteminin parlamenter ...

Devamı... »