İktibas Yazarlar

Atilla Yayla – Kim liberal kim değil?

Doğrusunu söylemek gerekirse, sık sık bu konuyu ele almak hoşuma gitmiyor. Ancak, bazen, medyadaki yorumlar yüzünden, buna mecbur kalıyorum. Liberalizm fikriyatının gelişmesi için uzun zamandır çaba sarf ediyor olmam da kafamda bunu yapmanın benim için bir görev ve hak olduğu fikrini doğuruyor. Umarım okuyucularım durumu anlayışla karşılar. Emre Aköz 6 Şubat’ta Sabah’taki köşesinde “Onlar liberal mi ki?” başlıklı küçük bir ...

Devamı... »

Atilla Yayla – Kim bu liberaller? Ne istiyorlar?

Liberalizm ve liberaller, Türkiye’nin entelektüel arenasına 1980’lerin sonlarında, 1990’ların ilk yıllarında Liberal Düşünce Topluluğu marifetiyle girdi. Yirmi yıl içinde büyük bir liberal düşünce külliyatı oluştu ve birçok liberal fikir insanı yetişti. Bazı çevreler yıllarca liberal fikriyata iyi gözle bakmadı ve liberallere hoş olmayan sıfatlar yakıştırdı. Son yıllarda durum değişti. Artık liberalizmi Türkiyeli liberallerden ayrı tutmaya ve onlara “sözde liberal” gibi ...

Devamı... »

Şenol Kaluç – Ramazan münasebetiyle…

Çocukluğumun oruç günleri bir başkaydı. Komşularımız Ramazanda, bizler ise daha çok Muharrem ayında oruç tutardık. Hiç unutmam annem Ramazan öncesi hepimizi yıkar, paklardı. İlk gün hepimiz oruçlu olurduk. Hayal meyal hatırlıyorum, Ramazan gecelerinde oruç tutmasak da gece yarıları ışıklarımızı açardık. Sebebini yıllar sonra anlamıştım. Komşularımız Ramazan geceleri bizim ışıkları gözetleyip, gündüzleri anneme “Sırma hanım dün gece ışığınız yanmıyordu, yoksa hasta ...

Devamı... »

Şenol Kaluç – Aleviler ve ruhlara sinen korku

Algılar ile olgular her zaman birbirini tutmayabilir. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tarafından yapılan ‘Türkiye’de Toplumsal Eşitsizlik’ raporunda ‘Kendinizi hak ettiğinizden azına razı olmak zorunda bırakılmış hissettiniz mi?’ sorusuna Türkçe ve Kürtçe cevap verenler arasında anlamlı fark olmadığı ortaya çıkmıştı. Deneklerin verdikleri cevaplara bakıldığında ayrımcılığa uğramasalar bile ayrımcılığın çok yaygın bir durum ...

Devamı... »

Şenol Kaluç* – Alevi açılımının içi boş mu?

Alevi açılımının içi iddia edildiği gibi boş mu? Geride kalan süreçte hiçbir şey yapılmadı mı? Yapıldı ise neler yapıldı? Bu soruların cevabı ön yargılar bir tarafa bırakılarak araştırılmalıdır. Alevi açılımının sanıldığı kadar kolay olmayacağını herkes gibi Aleviler de biliyor. Zorluk birçok boyutla beraber Alevilerin, Sünnilerin ve bizatihi devletin yapısı ve ideolojisinden kaynaklanıyor. Bugün yaşayan sosyolojik Aleviliğin çok ciddi problemleri var. ...

Devamı... »

Mustafa Erdoğan – Bireysel Özerklik ve Liberalizm

Özünde ahlâk felsefesine ait bir kavram olan “özerklik”in, başka ahlâki kavramlar gibi, siyasi felsefelerle ilgili sonuçları bulunduğu şüphesizdir. Özerklik kavramının siyasi alana yansımalarının içinde en çok tartışıldığı siyasi doktrin ise liberalizmdir. O kadar ki, bu kavram veya idealin liberalizm içindeki yeri hakkındaki görüşüne bakarak kişinin hangi liberalizm anlayışına bağlı olduğunu çıkarabilirsiniz. Kabaca belirtmek gerekirse, özerkliğin liberalizmin temel değeri olduğunu kabul ...

Devamı... »

Mustafa Erdoğan – Liberal temalar

Üç asrı aşkın bir tarihi olan liberalizm modern siyasi doktrinlerin ilkidir. Temel kaygısı keyfi iktidarı önlemek olan liberalizmin özgürlük için büyük bir tehdit oluşturan modern devletin konsolide olmaya başladığı sırada ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı değildir. Liberal düşünürler, kendisini mutlak egemenlik ve tebaası üzerindeki sınırsız otoritesiyle tanımlayan modern devletin iktidarının nasıl sınırlanacağı meselesi üzerinde odaklandılar. Modern devletin bir devamı olarak ...

Devamı... »

Bilal Sambur – Liberalizm gizli bir din düşmanı mı?

Dinî bir perspektife sahip olan bazı aydınlarımız tarafından, liberalizmin insan ve özgürlük düşüncesine yönelik birtakım eleştiriler yapılmakta.    Bu yazarların liberalizmin insaniliğini hedef aldığı görülmektedir. Hatta liberalizmin insanlık karşıtı bir vahşet ve cahiliye düşüncesi olduğu ifade edilmektedir. Dinî perspektiften liberalizme yönelik yapılan eleştiriler, iki iddia üzerinde odaklaşmaktadır. Birinci iddiaya göre, liberalizm, bireyi Tanrılaştırmaktadır. İkinci iddiaya göre ise, liberalizm, bireyi hiçbir ...

Devamı... »

Mustafa Erdoğan – ‘Liberal’ sıfatının serencamı

Anavatan Partisi’nin iktidarda olduğu 1980’li yıllarda zamanın “ana akım” denen gazetelerinde sık sık, “dinci” Özal’ın karşısında yer alan “ANAP’taki liberaller”den söz edilir ve bunlara “rejim”in güvenceleri nazarıyla bakılırdı. O zamanlar “liberal” payesiyle onurlandırılan bu kişiler aslında parti içindeki statükocular idi. Bunların doğru-dürüst fikirleri de yoktu ve çoğu ancak oportünist olarak adlandırılabilecek kişilerdi. Ne var ki, büyük gazetelerin bunları sevmesinin kendilerince ...

Devamı... »

İslam’ı Liberalizm Üzerinden “Tanımlamak”

Son zamanlarda bazı dindar yazarlar, İslam’ı, düşman olarak gördükleri fikirler üzerinden tanımlamaya ve konumlandırma girişmektedirler. En vahim olanı da bunu İslamî düşünce biçimiymiş gibi sunmaları ve kendi eksik bakışlarını ve ötekileştirici yaklaşımlarını İslam’a mal ederek saygınlık kazanmaya çalışmalarıdır. İslamî bir zihin için öncelikli olan şey, liberallerin kendi dışındakileri otoriter veya totaliter görmeleri meselesi değildir. Eğer liberaller böyle görüyorlarsa büyük bir ...

Devamı... »