İktibas Yazarlar

Özgürlüğün peşinde 20 yıl

  Türkiye, ne yazık ki fikir hayatının yeterince canlı olmadığı bir ülke. Bunun çeşitli sebepleri var. Alfabe değiştirmenin fikir ve kültür hayatında bir tür soykırıma ulaşan sonuçlara yol açması en başta gelenlerden biri. Bu yüzden Türkiye insanları yüzlerce yıla dayanan bir birikimi pek kullanamaz hâlde. Oysa, fikir ve düşünce hayatı ...

Devamı... »

Din ve vicdan özgürlüğü ve cemaatler

  Anayasa’nın 174. maddesi, Sünni tarikatlar açısından büyük sıkıntılara sebep olsa da bugün fiiliyatta yok hükmündedir. Buna karşılık bu kanundan dolayı hala mağdur bulunan Alevi, Bektaşi ve Nusayriler İslam’dan rahatsızlık duyan ve kendisini laik olarak niteleyen bazı çevrelerle birlikte bu kanunu anlaşılamaz bir şekilde savunmaktadır. 1924 yılından beri ülkemizde tarikatlar ...

Devamı... »

The Forgotten Liberalism Within Islam

Today, in most minds, the words “liberalism” and “Islam” can come together only to form an oxymoron. However, this was not the case a century ago. The Islamic world was still much less open and democratic then the West, but most intellectuals and statesmen of that world were self-declared liberals. ...

Devamı... »

Liberal Müslüman olmaz mı?

Yeni Şafak gazetesinin ilgiyle okuduğum yazarlarından Özlem Albayrak, geçen hafta “Liberal Müslüman olur mu?” başlıklı bir yazı yazdı. Bu sorunun muhafazakar camiada bir süredir tartışıldığını belirten Özlem hanım, kendi cevabını da kestirmeden verdi: “Liberal Müslüman” olamazdı, en azından olmamalıydı, çünkü liberalizme göre “her birey kendi menfaati peşinde koşar”dı. Oysa İslam ...

Devamı... »

Atilla Yayla – Kim liberal kim değil?

Doğrusunu söylemek gerekirse, sık sık bu konuyu ele almak hoşuma gitmiyor. Ancak, bazen, medyadaki yorumlar yüzünden, buna mecbur kalıyorum. Liberalizm fikriyatının gelişmesi için uzun zamandır çaba sarf ediyor olmam da kafamda bunu yapmanın benim için bir görev ve hak olduğu fikrini doğuruyor. Umarım okuyucularım durumu anlayışla karşılar. Emre Aköz 6 ...

Devamı... »

Atilla Yayla – Kim bu liberaller? Ne istiyorlar?

Liberalizm ve liberaller, Türkiye’nin entelektüel arenasına 1980’lerin sonlarında, 1990’ların ilk yıllarında Liberal Düşünce Topluluğu marifetiyle girdi. Yirmi yıl içinde büyük bir liberal düşünce külliyatı oluştu ve birçok liberal fikir insanı yetişti. Bazı çevreler yıllarca liberal fikriyata iyi gözle bakmadı ve liberallere hoş olmayan sıfatlar yakıştırdı. Son yıllarda durum değişti. Artık ...

Devamı... »

Mustafa Erdoğan – Bireysel Özerklik ve Liberalizm

Özünde ahlâk felsefesine ait bir kavram olan “özerklik”in, başka ahlâki kavramlar gibi, siyasi felsefelerle ilgili sonuçları bulunduğu şüphesizdir. Özerklik kavramının siyasi alana yansımalarının içinde en çok tartışıldığı siyasi doktrin ise liberalizmdir. O kadar ki, bu kavram veya idealin liberalizm içindeki yeri hakkındaki görüşüne bakarak kişinin hangi liberalizm anlayışına bağlı olduğunu ...

Devamı... »

Mustafa Erdoğan – Liberal temalar

Üç asrı aşkın bir tarihi olan liberalizm modern siyasi doktrinlerin ilkidir. Temel kaygısı keyfi iktidarı önlemek olan liberalizmin özgürlük için büyük bir tehdit oluşturan modern devletin konsolide olmaya başladığı sırada ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı değildir. Liberal düşünürler, kendisini mutlak egemenlik ve tebaası üzerindeki sınırsız otoritesiyle tanımlayan modern devletin iktidarının ...

Devamı... »

Bilal Sambur – Liberalizm gizli bir din düşmanı mı?

Dinî bir perspektife sahip olan bazı aydınlarımız tarafından, liberalizmin insan ve özgürlük düşüncesine yönelik birtakım eleştiriler yapılmakta.    Bu yazarların liberalizmin insaniliğini hedef aldığı görülmektedir. Hatta liberalizmin insanlık karşıtı bir vahşet ve cahiliye düşüncesi olduğu ifade edilmektedir. Dinî perspektiften liberalizme yönelik yapılan eleştiriler, iki iddia üzerinde odaklaşmaktadır. Birinci iddiaya göre, ...

Devamı... »

Mustafa Erdoğan – ‘Liberal’ sıfatının serencamı

Anavatan Partisi’nin iktidarda olduğu 1980’li yıllarda zamanın “ana akım” denen gazetelerinde sık sık, “dinci” Özal’ın karşısında yer alan “ANAP’taki liberaller”den söz edilir ve bunlara “rejim”in güvenceleri nazarıyla bakılırdı. O zamanlar “liberal” payesiyle onurlandırılan bu kişiler aslında parti içindeki statükocular idi. Bunların doğru-dürüst fikirleri de yoktu ve çoğu ancak oportünist olarak ...

Devamı... »