Hangi Liberalizm?

Liberalizm, özgürlük ve din özgürlüğü (*)

Liberalizm, sonundaki “izm” ekinden de anlaşılacağı üzere, bir ideolojidir. Ama ideolojiler arasında önemli farklar vardır. Bütün ideolojilerin aynı kalıba sahip olduğunun düşünülmesi bizi Cemil Meriç gibi yanılgıya sürükleyebilir. Cemil Meriç’in, biliyorsunuz, “ideolojiler deli gömlekleridir” mealinde bir sözü var. Bu, tamamen ideoloji kavramından ve ideolojiler arasındaki farklardan habersiz olmaktan kaynaklanan bir yaklaşımdır. Liberalizm yumuşak ve esnek bir ideolojidir. Sosyalizm, faşizm ve ...

Devamı... »

Özel Mülkiyete Karşı Devrim Yapılabilir mi?

Devrim hemen hemen her çevrede müspet çağrışımlar yapan bir kavram, bir olay hâline geldi. Sosyalist çizginin devrim idealini ve pratiğini tekeline almaya çılgınca arzu duymasına ve bu uğurda her şeyi yapmasına rağmen, devrim kavramı sağ, anti-sosyalist (daha doğrusu böyle olduğunu sanan) (meselâ faşist) çevrelerde de yaygın ve itibarlı. Devrim talebi ise her yerde, her zaman geçerli. Felsefî olarak devrim karşıtlıkları ...

Devamı... »

Emek, değer belirleyen midir, değeri belirlenen midir?

Yıllar öncesinde bir gün üniversitedeki odamın kapısı vuruldu. Bir kız öğrenci çekingen bir tavırla içeri girdi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Buyur ettim. Vizeden aldığı nottan memnun olmadığını belirtti. Gayet iyi bir kâğıt verdiğini ve çok daha yüksek — hatta tam — not alması gerektiğini ifade etti. Sınav kâğıtlarını henüz idareye teslim etmemiştim. Öğrencinin kâğıdını buldum ve gözlerinin önünde tekrar okudum. ...

Devamı... »

Liberalizmin Ekmeğini Yiyip Sosyalizmin Türküsünü Çığıranlar!

Reel sosyalizm yıkılalı çok oluyor ama maalesef kültürel alandaki sosyalist hegemonya devam ediyor. Özellikle de popüler kültürde mistik bir sosyalizm heyulası, hükmünü icra etmeye devam ediyor. Türkiye’de de bunun örneklerini bolca görüyoruz. Bazen bir patron, bazen bir işadamı yahut CEO, sosyalizme öykünen söylem ve eylemlerin içinde oluyor. En son gezi kalkışmasında, irikıyım işadamlarını sosyalist çapulcular arasında gördük… Popüler kültürdeki sosyalist ...

Devamı... »

Liberalizm Okumaları

Türkiye liberal düşünceyle hayli geç tanıştı. Ülkede istikrarlı bir liberal fikir akımı uzun süre oluşamadı. Osmanlı’da Prens Sebahaddin ve Cavit Bey gibi isimlerle boy gösteren liberalizm filizi, maalesef, fidana ve çınara dönüşemedi. Tek parti döneminde birçok fikir ve akım gibi liberal düşünce de zorbalıkla bastırıldı. M. Kemal liberalizmin ancak sömürge yönetimlerine uygun olduğu kanaatindeydi. 1950’de çok partili hayata dönülünce, liberal ...

Devamı... »

Liberalizm – El Kitabı, Editör: Cennet Uslu

Cennet Uslu’nun editörlüğünü yaptığı ve Kadim Yayınlarından çıkanLiberalizm El Kitabı, liberalizm üzerine yazılmış temel ve belli başlı yazıların derlendiği bir çalışma olarak kitapçılarda yerini aldı.  Liberalizm Türkiye’nin son on yıldır içinden geçmekte olduğu dönüşüm sürecinde liberallerin az olan sayısı ile ters orantılı bir öneme sahip görünüyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri hiç kuşku yok ki liberalizmin sahip olduğu köklü ve sağlam fikriyattır. ...

Devamı... »

“İki Tarz-ı Liberteryenizm”: Hangi Liberteryenizm?

Liberalizmin sosyalistler, refah devleti savunucuları ve her çeşit kollektivist tarafından eleştirilmesi hem doğaldır, hem de liberalizmin dogmalaşmaması açısından gerekli ve yararlıdır. Ancak, maalesef, çoğu zaman, liberalizm eleştirileri, liberal felsefenin köklerinden ve çağdaş açıklamalarından habersiz olarak yapılmaktadır. Bu tür eleştiriler bazen hiçbir liberal yazara referans vermeden ya da karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı çözüm önerileri veya bakış açılarını karşılaştırmadan bitivermektedir. Bu tarz ...

Devamı... »

Piketty nerelerde yanılıyor?

T. Piketty adlı bir Fransız iktisatçı ‘Capital in the Twenty-First Century’ (’21. Yüzyıl’da Sermaye’) adlı bir kitap yazdı. Fransızca yazılan kitap İngilizceye çevrilince çok ilgi çekti. Hemen en çok satanlar listesinde başlara yerleşti. Böylece ilk defa Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan bir kitap çok satanlar listesine girmiş oldu. Kitap Harvard Üniversitesi’ne bunu sağlamakla kalmadı, akademik çevrelerde yoğun tartışmalara sebep oldu. Ne ...

Devamı... »

Özgürlük hukuk ve demokrasi

Demokrasinin toplumsal varoluş bakımından ifade ettiği değer, elbettetartışmasızdır. Yine de siyaset teorisi öteden beri bir siyasî ideal olarak demokrasinin değeri konusundaki tartışmalarla doludur. Bu tartışmaların gösterdiği temel bir gerçek şudur ki, demokrasi ne yegâne, hatta ne de en üstün toplumsal-siyasal değerdir. Şüphe yok ki, özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğü de toplumsal varoluş için vazgeçilmez olan değerlerdir. Hatta bunların demokrasiye nispetle daha ...

Devamı... »