Meslek Odaları

İdeal Baro Modelini Aramak – Alp Eren Şermet

Bir önceki yazım “Statüko Yürüyor” yoğun ilginize mazhar oldu ve bu beni Barolar ve avukatlar arasındaki ilişki temel olmak üzere, kuşatıcı perspektif yönünden bakılırsa bir ekonomi alt branşı olan ‘legal markete” ilişkin olarak daha detaylı ve derinleşerek yazma hususunda motive etti. Bu bağlamda, barolar üzerine eğilmeyi ve farklı modelleme önerileri getirerek daha avukat-dostu bir Baro kurgulaması yapmayı amaçlayan bir yazı ...

Devamı... »

Statüko Yürüyor! – Alp Eren Şermet

Baro başkanlarının Ankara’ya yürümesi ve şehre girişleri esnasında adli kolluk ile yaşadıkları şiddet unsuru içeren olaylara hepimiz canlı olarak veya dolaylı biçimde tanıklık ettik. Hemen her kesim mağdur Baroları desteklerken kötü çocuk Barolar Birliğine ve polise öfke kusmakta. Ne kadar doğru ve yerinde bir metodoloji değil mi? Ancak bakalım gerçekten pratik edilmesi gereken bir metodoloji mi uygulandı bu sürecin tamamında? ...

Devamı... »

Meslek örgütleri ve demokrasi

TTB’nin Afrin harekâtı hakkında yayınladığı bildiriyle başlayan tartışmalar yeni boyutlar kazanarak devam etmekte. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında TTB’nin isminden Türk kelimesinin kaldırılmasını ve serbest doktorluk yapmak isteyenlerin TTB’ye üye olma mecburiyetine son verilmesini istedi. Bu tür kuruluşların isimlerinde Türk ve Türkiye kelimesinin kullanılması özel izne bağlı. Meslek odaları birliklerinin hemen hepsinin isminde Türk veya Türkiye kelimesi var: TOBB, ...

Devamı... »

Yarı-resmî meslek kuruluşlarından doğan ahlâkî tehlike

Türkiye’de demokrasinin hem teorisi hem pratiği açısından ele alınması gereken önemli sıkıntılardan biri, yarı-resmî kamu kurumu niteliğine de sahip olan, ama kendilerini pür sivil toplum kuruluşu gibi görmeyi ve sunmayı seven meslek kuruluşlarından — yani odalar ve barolardan — kaynaklanan sorunlar. Türk Tabipler Birliği’nin Afrin harekâtıyla ilgili açıklaması ve TMMOB başta olmak üzere benzer başka kuruluşlardan gelen TTB’ye destek mesajları ...

Devamı... »

Sivil toplumun önünde bir engel: Odalar ve barolar

Türkiye’de her problemin bir şekilde ve bir ölçüde altında yatan bir sebep var: Sivil toplumun zayıf olması. Toplumsal sorunlarla ilgili her ciddî ve derin analizde yolumuz bir şekilde sivil toplumun yetersizliğine, engellenmişliğine, siyasî toplum tarafından boğulmuşluğuna çıkıyor. Kuşku yok ki bu dev sorun ülkemize mahsus değil. Birçok ülke aynı dertten mustarip. Taşıdığı büyük öneme rağmen bu olgunun farkına nadiren varılıyor. ...

Devamı... »

Meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri midir?

Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Her şeyden evvel gerek meslek örgütlerinin kuruluş amaçları ve gerekse demokrasiye karşı geliştirdikleri tutum ve tavırlar dikkate alındığında bu tür kuruluşların bir ‘sivil’ örgüt olmaktan daha çok statükonun korunmasına hizmet ettiği görülmektedir…TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ...

Devamı... »

Meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri midir?

Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Her şeyden evvel gerek meslek örgütlerinin kuruluş amaçları ve gerekse demokrasiye karşı geliştirdikleri tutum ve tavırlar dikkate alındığında bu tür kuruluşların bir ‘sivil’ örgüt olmaktan daha çok statükonun korunmasına hizmet ettiği görülmektedir…TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ...

Devamı... »

Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri midir?

TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin harita, plan, etüt ve projelerine parasal bedel karşılığı verdiği vize yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmesini sivil topluma vurulmuş bir darbe olarak yorumlayanlar oldu.Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Herşeyden evvel gerek meslek örgütlerin kuruluş amaçları ve ...

Devamı... »

Meslek kuruluşları demokrasiden yana mı?

  Demokrasinin pekiştirilmesi meselesinde darbelerin faillerinin yargı önünde hesap vermesinin önemi sıklıkla vurgulanır. Bu çerçevede, Ergenekon, Balyoz, 12 Eylül davaları  ve son olarak da 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yargıya intikal etmesi Türkiye’de demokrasinin “kasabadaki tek oyun” haline gelmesi yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bir ülkede demokrasinin yerleşmesi için darbecilerin hukuk önünde hesap vermesi kadar önemli bir başka husus ...

Devamı... »

Barolar odalar ve demokrasi

Meslek birliklerinin mevcut hukuki statüsünün, yapılanma ve işleyiş tarzının yanlış ve zararlı olduğu aşikâr. Öyleyse bu konu niye ilgi çekmiyor? Aslında Türkiye bu kalıbı taşıyamıyor ve toplum yandan dolaşarak, yani gerçek sivil platformlar mahiyetinde dernekler kurarak, sorunu çözmeye çalışıyor. Yakında anayasa tartışmalarına başlayacak olan Türkiye’de meslek birlikleri sorununun da herkes tarafından masaya yatırılması ve sivil toplumu ve demokrasiyi kuvvetlendirecek önerilerin ...

Devamı... »