Meslek Odaları

Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri midir?

TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin harita, plan, etüt ve projelerine parasal bedel karşılığı verdiği vize yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmesini sivil topluma vurulmuş bir darbe olarak yorumlayanlar oldu.Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Herşeyden evvel gerek meslek örgütlerin kuruluş amaçları ve ...

Devamı... »

Barolar Odalar ve Demokrasi

Meslek birliklerinin mevcut hukuki statüsünün, yapılanma ve işleyiş tarzının yanlış ve zararlı olduğu aşikâr. Öyleyse bu konu niye ilgi çekmiyor? Aslında Türkiye bu kalıbı taşıyamıyor ve toplum yandan dolaşarak, yani gerçek sivil platformlar mahiyetinde dernekler kurarak, sorunu çözmeye çalışıyor. Yakında anayasa tartışmalarına başlayacak olan Türkiye\’de meslek birlikleri sorununun da herkes tarafından masaya yatırılması ve sivil toplumu ve demokrasiyi kuvvetlendirecek önerilerin ...

Devamı... »