LDT 20 Yaşında

27 Yaşında Bir Fidan: Liberal Düşünce Topluluğu

LDT’nin Kuruluşu Liberal Düşünce Topluluğu’nun İstanbul Seminerleri programı içinde değerli fikir insanı, öncü liberal kanaat önderi Gülay Göktürk 5 Aralık’ta “Fikir İhtilafı ya da Fikrî Düşmanlık” başlıklı çok dolu ve anlamlı bir seminer verdi. Göktürk insanlar arasında fikir ihtilaflarının olağan, doğal bir durum olduğunu söyledi. Fikir ihtilaflarının fikrî düşmanlığa çevrilmesinin zararlarına ve farklı fikirdekilerin bir arada bulunmasının önemine ve yararına ...

Devamı... »

Lisan-ı Hal Tercüme İstemez

Bir kişi veya topluluk hakkındaki kanaatimiz, o kişi veya topluluk hakkında yaşam boyu zihin dünyamızda biriken enformasyon, izlenim ve tecrübelerimizin birikimini ifade eder. Zihnimiz, insanların olaylar karşısındaki tepkilerini, iletişimde kullandıkları dili, davranışlarını, neye sevindiklerini, neye üzüldüklerini, paylaşımlarını ve değerlendirmelerini biz farkında olmasak bile sürekli not eder, kişi veya kişiler hakkındaki kanaatimizi günceller. Sevgimiz, saygımız, inancımız ve güvenimiz bir anda oluşmaz. ...

Devamı... »

Özgürlüğün peşinde 20 yıl

  Türkiye, ne yazık ki fikir hayatının yeterince canlı olmadığı bir ülke. Bunun çeşitli sebepleri var. Alfabe değiştirmenin fikir ve kültür hayatında bir tür soykırıma ulaşan sonuçlara yol açması en başta gelenlerden biri. Bu yüzden Türkiye insanları yüzlerce yıla dayanan bir birikimi pek kullanamaz hâlde. Oysa, fikir ve düşünce hayatı sürekliliğe ve adım adım inşaya dayanır. Yeni nesiller eski ustalardan ...

Devamı... »