Ekonomik Özgürlük

Meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri midir?

Türkiye’de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin birer sivil toplum kuruluşu olup olmadığı tartışma konusudur. Her şeyden evvel gerek meslek örgütlerinin kuruluş amaçları ve gerekse demokrasiye karşı geliştirdikleri tutum ve tavırlar dikkate alındığında bu tür kuruluşların bir ‘sivil’ örgüt olmaktan daha çok statükonun korunmasına hizmet ettiği görülmektedir…TBMM Genel Kurul’unda görüşülen Torba ...

Devamı... »

2011 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi

2011 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde Türkiye 141 Ülke Arasında 75. Oldu   Kamu politikaları alanında Kanada’nın önde gelen düşünce kuruluşu Fraser Enstitüsü ve Amerika’nın önde gelen araştırma kuruluşu CATO Enstitüsü’nün hazırladı ve Liberal Düşünce Topluluğu’nun da katkıda bulunduğu Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi 2011 Yılı Raporu’nda Türkiye 141 ülke arasında 75. sırada ...

Devamı... »