Çözüm Süreci

Çözüm süreci bir hata mıydı?

“Yaptığımız tüm gözlemler bize Türkiye’deki insanların öncelikli istedikleri şeyin barış olduğunu gösterdi. Yani anaların ağlamaması, bu topraklarda kan dökülmemesi..” Bu cümleleri, geçen sene tam da bugünlerde katıldığım bir televizyon programında sarf etmiştim. Türkiye’de demokrasi, eşit vatandaşlık ve özgürlükler üzerine yaptığım sosyolojik incelemeyi ‘İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük’ adı altında kitap haline getirmiştim. Yerel ve ulusal kanallarda incelememin sonuçlarını, tespit ettiğim sorunları ...

Devamı... »

PYD/ KCK neye güveniyor?

Türkiye, yurt içinde PKK ve onunla iltisaklı terör örgütlerinden, yurt dışında Suriye’de PYD’den kaynaklanan sınırlarına ve varlığına yönelmiş büyük bir tehditle karşı karşıya. Hatta denilebilir ki, II. Dünya Savaşı’na katılma ihtimali istisna edilirse, Türkiye hiç budar büyük ve ciddi bir krizle karşı karşıya kalmamıştı. Tek başına bir terör örgütünün gücü, bu tehdidin veya krizin sebebi değil. Bu meseleyi hayati derecede ...

Devamı... »

Çözüm politikasında değişiklik

Başbakan 5 Şubat’ta Mardin’de yeni bir çözüm politikasının duyurusunu yaptı. On başlıktan oluşan siyasalar demeti yeni bir politik perspektifi yansıtıyor. Görünen o ki, Hükümet Öcalan’ın bir nevi arabuluculuğunda PKK ile yürüttüğü müzakere politikasından vazgeçmiş veya uygun koşullar şekilleninceye kadar askıya almış. Bu yeni politika Kürt meselesinin çözümünde PKK’nın bir aktör olarak rolünü küçültme, mümkünse oyundan tümden çıkarma esasına dayanıyor. İlan ...

Devamı... »

Yeni Kürt politikası ve sivil toplum

Hükümetin yeni Kürt politikasını ele aldığım yazımda on maddelik yeni politika belgesinin en hayati kısmının politikanın gerçekleştirilmesinde kimin muhatap alınacağı kısmının olduğunu belirtmiştim. Dünya örneklerinde barış süreçlerinde silahlı çatışmaya giren yasadışı örgütlerin ancak bu örgütler marjinalleşirlerse mümkün olabileceğini vurgulamıştım. Hükümetin yeni yaklaşımı, ilke olarak bölgedeki kanaat önderleri ile sivil toplum örgütlerinin muhatap alınacağından bahsediyor. Böylece Kürt toplumunun bizzat kendisinin aktör ...

Devamı... »

Hükümetin yeni Kürt politikası

Dünya’da çatışmaların söndürülerek barışın tesis edildiği örnekler barışın sağlanmasının üç şekilde mümkün olabileceğini gösteriyor. Bunlardan ilki çatışan tarafların kendi başlarına ya da üçüncü tarafların devreye girdiği karmaşık süreçlerle bir anlaşmaya ulaşması yoludur. İkincisi devlet otoritesine karşı ayaklananların sahip olduğu gücün, devlet yapısının değişmesi, rejimin demokratikleşmesi gibi nedenlerle sönümlenmesidir. Bu sönümlenme süreklilik kazanırsa ve yasadışı örgüt her geçen gün gücünü ve ...

Devamı... »

Sürecin psikolojisi ve dili

AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, HDP’lilerle tartışırken şöyle demiş: “Senin her gün mecliste gerilla diye bağırdığın ve erkek diye gezinen teröristler, etek giyip geziyorlar. Bu ülkede vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sokakta bulmadık, size de yedirmeyeceğiz. Size etek giydirip gezdiririz ama bu ülkeyi böldürmeyiz.” Ve o konuşmadaki birçok doğrunun üstünü bu yanlış dille çizmiş. Her şeyden önce, etek giydirip gezdirmek nasıl ...

Devamı... »

İktidar’ın Savaşı!

2005’te başlayan bazen “iyi”leşen bazen “kötü”leşen karşılıklı çatışmasızlık sürecinde PKK’nın güçlendiğine, daha fazla büyüdüğüne yönelik birçok analiz/değerlendirmeler okuduk. Bu değerlendirmelere göre PKK, bu süreçte daha rahat örgütleme/propaganda çalışmaları yapmış ve daha fazla büyümüştür. Hatta kimilerine göre ise şehir savaşı yürütebilecek güce ulaşmıştır! Sonuçları itibarıyla, bu analizlere göre –özetle- bu süreç temelde PKK’ye “yaramıştır”. Bu analizlerin PKK’den ayrılanlar da dahil geniş ...

Devamı... »

‘PKK hak, özgürlük değil statü peşinde’ – Ayşe Karabat

Al Jazeera’ye konuşan insan hakları savunucusu Yılmaz Ensaroğlu’na göre, PKK açısından Kürt sorunu hak ve özgürlük sorunu olmaktan çıktı, egemenlik ve statü sorununa dönüştü. Sürecin kaderini Suriye’deki gelişmeler belirleyecek. Âkil insanlar heyetinde yer almış, İnsan Hakları Kurulu üyeliği yapmış ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kürt sorunu konusundaki danışmanlığını üstlenmesi beklenen Yılmaz Ensaroğlu’na göre, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle Kürt sorunu dönüşüm geçirdi. Özellikle ...

Devamı... »

Değişen koşullar ve Kürt meselesi

Çözüm sürecini başlatan itici gücün PKK şiddeti olmadığını yazdığımda bu iddiam fazla taraftar bulamamıştı. Şiddetin yükseldiği ve çözüm argümanlarının raflara kaldırıldığı şu günlerde, şiddetin çözüm sürecinde oynadığı rolü yeniden düşünmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira barışa giden yolu tekrar hatırlamak gerekmektedir. Süreç Neden Başladı? Bana göre çözüm süreci, Türkiye’de askerî vesayeti zayıflatmanın etkin stratejilerinden biriydi. “Çözüm arayışları”, genel anlamda seçilmişlerin ülke politikasının ...

Devamı... »

Hendek Savaşları ve Yarattığı Travmalar

Ülkemizin Güneydoğusundan gelen resimler Suriye’yi andırıyor. Parçalanmış camlar, çerçeveler, kevgire dönmüş duvarlar, yıkılmış duvarlar, ortalığa saçılmış taşlar, eşyalar, harap olmuş ibadet mekânları; çaresizlikle sağa sola koşturan insanlar. Eline, sırtına aldığı eşyalarla yaşadığı vatanında “mülteci” konumuna düşen binlerce insan… Eğitim durmuş. Öğretmenlere “idarî izin” verilmiş. Diyaliz hastaları bile ölüme terk edilmiş, doğumlar kötü koşullarda evlerde yapılır olmuş… En hayatî ihtiyaçlar giderilemez ...

Devamı... »