Arşiv Odası

CHP Dershaneler Tartışmasında Ne Kadar Samimi ?

CHP Dershanelerin Kapatılma(ma)sı Konusunda Ne Kadar Samimi ? Türkiye son zamanlarda Ak Parti’nin Diyarbakır buluşmasına kitlenmiş bir yandan da “öğrenci evleri”, “dershaneler” gibi, güncel iç siyasi tartışmaların içerisine girmiştir. Dershaneler üzerinden yürüyen tartışma, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte daha da şiddetlenecek gibi gözükmektedir. Konu ile ilgili siyasi partiler, STK’lar, eğitim temsilcileri gibi, farklı kesimlerden alehte ve lehte açıklamalar gelmektedir. Dershanelerin kapatılıp/kapatılmaması; ...

Devamı... »

Ekonomik ve Sosyal Haklar İnsan Hakkı mıdır?

Liberal Düşünce Topluluğu’nun düzenlediği Hürriyet Mektebi giriş seminerlerine katılanlar arasından 16 öğrenci seçilerek, özgürlüğün temel değer ve kurumlarını daha iyi kavramaları, tartışmaları ve kendi fikirlerini daha çok ifade edebilmeleri amacıyla “Ekonomik ve Sosyal Haklar İnsan Hakkı mıdır?” konulu çalışma toplantısı’na davet edildi. Seminer, 10-12 Aralık tarihlerinde Ankara’da LDT merkezinde düzenlendi. İnteraktif  bir ortamda gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü Özlem Yılmaz ve Bican ...

Devamı... »

Liberaller Allahsız mıdır?

Bizim memlekette “anlam kayması”na uğrayan bir sürü kavram var. Biri, “liberal”lik. Bu kelime, pek çok kişinin zihinde, aşağı-yukarı, “Kemalist olmayan, dindarlara saygılı, ama dinle-imanla pek alakası olmayan kişi” anlamına geliyor. Onun için de, tamamen aynı siyasi ve ekonomik görüşleri savunan iki ayrı adamdan viski içenine “liberal”, camiye gidenine “muhafazakar” denebiliyor. İşin bu popüler boyutu bir yana, son dönemde bir de ...

Devamı... »

Buğra Kalkan – “İki Tarz-ı Liberteryenizm”: Hangi Liberteryenizm?

Liberalizmin sosyalistler, refah devleti savunucuları ve her çeşit kollektivist tarafından eleştirilmesi hem doğaldır, hem de liberalizmin dogmalaşmaması açısından gerekli ve yararlıdır. Ancak, maalesef, çoğu zaman, liberalizm eleştirileri, liberal felsefenin köklerinden ve çağdaş açıklamalarından habersiz olarak yapılmaktadır. Bu tür eleştiriler bazen hiçbir liberal yazara referans vermeden ya da karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı çözüm önerileri veya bakış açılarını karşılaştırmadan bitivermektedir. Bu tarz ...

Devamı... »

Yabancı Sınırlaması Değil Yerli Şartı Mübarek!- Veysel Yılmaz

Futbol, 21. yüzyıl itibariyle dünyanın en popüler spor türü konumunda bulunup, 200’ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanan ve milyarlarca seyircisi olan, içerisinde her çeşit duyguyu deneyimleyeceğiniz bir aşk türü… İlk defa, 19. Yüzyılda İngilizler tarafından oynandığı sanılır lakin futbolun tarihi M.Ö. 3000’li yıllara, Asya Hun Devletine ve Çinlilere kadar uzanır. Futbolu bu kadar uzun ömürlü ve çekici ...

Devamı... »

Serbest Ticaret ve Liberal Demokrasinin Barışa Olan Etkisi- Süleyman Faruk Gözen

Bu çalışma; liberal demokrasi ve serbest ticaretin ülkeler ve dünya düzeyinde barış ortamını ve seviyesini etkileme mekanizmalarını ve boyutlarını irdeleyecektir. Özellikle son yüzyılda giderek artan teorik ve ampirik çalışmalara göre, serbest ticaret, liberal demokrasi ve barış ortamı birbirlerini içkin ve olumlu bir doğrultuda etkileyebilme potansiyellerine sahiptirler. Dolayısıyla, bu çalışmada öncelikle literatürdeki tartışmaların ve açılımların ana sorumuza olan katkıları irdelenecektir. Sonrasında ...

Devamı... »

Evrensel Barış Üzerine Söyleşiler- Veysel Yılmaz

Pagondas’ın kitaplığında oturur bulduğum arkadaş topluluğuna ilk katıldığımda, Solon, beni takdim ederken öğrenimime yardımcı olmak istediğini ve aralarında bulunmamın gelişimime katkısı olacağını belirtti. Erasmus öğrencisidir ve bu konulara oldukça meraklıdır, ülkemize geleli çok olmadı, dedi. Amelius hafif bir tebessümle bana baktı ve: – Umarım Solon’un argümanları merakını kaçırmaz. Bazen beni bıktırıyor, ülkeyi terk edesim bile geliyor, dedi. Solon ise gülerek, ...

Devamı... »

‘Mutsuzsun, çünkü savaş bitti’

“Dostum sen çok katısın” der Zapata, “mutsuzsun çünkü savaş bitti.” “Viva Zapata!” filminden zihnimde kalan en çarpıcı sahnelerden biridir bu. Toprakları gasp edilen ve bu yüzden isyan eden köylülerin cesur lideri Zapata, filmdeki karakterlerden Fernando Aguirre’ye böyle söyler. Bir gün daktilosuyla dağa gelen ve onun mücadelesine katılan bu adamı baştan beri sevmez Zapata. Hatta bir keresinde ondan hoşlanmadığını açıkça söyler. Gerçekten de ...

Devamı... »

Demokratik Siyaset ve Partiler: MHP ve CHP

Türkiye’de çok partili hayata geçildiğinden buyana vesayetçi-oligarşik statüko sebebiyle demokratik siyaset pratiği ve kültürü hep zayıf ve kırılgan olageldi. Statükoya karşı 2000’li yıllar boyunca yürütülen mücadele sembolik olarak 12 Eylül 2010 referandumu ile başarıya ulaştığında demokratik siyaset için daha geniş bir alan da açılmış oldu. Yaklaşık bir yıl kadar önce 21 Mart 2013 tarihinde başlayan Barış Süreci ile bu alan ...

Devamı... »

İnkılâp Tarihi dersleri ne işe yarar?

Türk eğitim sisteminin olmazsa olmazlarından olan İnkılâp Tarihi dersleri, cumhuriyet döneminden beri okutulan bir derstir. Kısaca özetlemek gerekirse; Tarihi Adliye Vekili olan Mahmut Esat Bozkurt ve Cemil Bilsel’in teklifleri doğrultusunda 1925 yılında “İhtilâller Tarihi” adıyla Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nde (bugünkü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) okutulmaya başlanan bu ders, 1933 tarihli Üniversite Reformu sırasında bir düzenlemeye tabi tutuldu. Bu düzenleme ve ...

Devamı... »