Nihat Kaya

Said Nursi ve Şam Hutbesi (1909, Emevi Camii)

Said Nursi, yaklaşık bir asır önce (1909) İslam Âlemi’nin içine girmiş olduğu bugünküne benzer buhranlı durumdan çıkış yollarını Şam Emevi Camiinde vermiş olduğu hutbe ile göstermişti. Bu hutbe, 6000 sayfayı geçen Risale-i Nur külliyatı içerisinde “Hutbe-i Şam’iye” ismiyle yer almaktadır. Said Nursi, Şam ulemasının ve yaklaşık on bin kişinin dinlediği o hutbede İslam âleminin maddî, manevî çöküşünün ve geri kalmışlığının ...

Devamı... »

İntihar Saldırılarının Nedenleri

Canlı Bombalar 10 Ekim 2015’te Ankara’da Barış mitinginde, yüzden fazla insanın ölümüne sebep olan  terör eylemi, 17 Şubat 2016’da Ankara’nın kalbindeki terör eylemi ve 13 Mart 2016 Ankara Kızılay intihar eylemi dikkatleri yine “canlı bombalara” çevirdi. Önce şunu belirtelim ki; intihar saldırıları insanlık suçudur, zulümdür, vahşettir. Hiçbir gerekçe bu eylemleri meşru kılamaz. İntihar saldırılarına gerekçe gösterilen ya da zemin hazırlayan ...

Devamı... »

Tayyip Erdoğan Sevgisi ve Nefretinin Psiko -Sosyal ve Ekonomik  Dinamikleri

Bir insanı neden sever, neden nefret ederiz? Çok sevdiğimiz birisinden,  günün birinde nefret edebilir miyiz? Sevgi de nefret de bir duygudur. Duyguların ortaya çıkışı birçok değişik nedene bağlıdır. Bunları konu içerisinde vermeye gayret edeceğim. 13 yıllık Ak Parti iktidarının özellikle son 9 yılında ülkede ciddi bir kutuplaşma baş gösterdi. Sayın Erdoğan liderliğinde iktidara gelen siyasal İslam geleneği, cumhuriyet ve laiklik ...

Devamı... »

Evliliği Yıkan 10 Düşman

“Evlendiğim erkek bu muydu, evlendiğim kadın bu muydu, çok şaşırıyorum, ben yanlış insanla mı beraberim?” Evliliğin ilerleyen yıllarında birçok çift, bu tarz soruları sormaya başlar. Belli ki, yolunda gitmeyen bir şeyler başlamış… İnsan yaşamının en önemli, sevinçli anlarından biri de evliliktir. Büyük umutlar ve hayallerle biraraya gelinir. Oturulacak yer ve mobilyalar özenle seçilir. Çocuk yapma ve onlarla mutlu olma hayalleri ...

Devamı... »

Evli Erkeklerle Aşk-Birliktelik Yaşayan Bekâr Kızlar

Hangi nedenlerle bekâr ve genç bir kız, evli bir erkekle birlikte olur? Aşk yaşar? İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerde bu tür ilişkilerde patlama yaşanıyor. Öncelikle, bu tür ilişkiler nasıl ve hangi ortamlarda başlıyor; tarafların rolü nasıl ona bakalım. İlişkinin başladığı ortamlar: -Sanal (internet) ortam; son yıllarda özellikle sosyal medya. -İşyerler (özellikle patron, yönetici, amirlerle bir alt kademedeki elemanların  ve ...

Devamı... »

Hendek Savaşları ve Yarattığı Travmalar

Ülkemizin Güneydoğusundan gelen resimler Suriye’yi andırıyor. Parçalanmış camlar, çerçeveler, kevgire dönmüş duvarlar, yıkılmış duvarlar, ortalığa saçılmış taşlar, eşyalar, harap olmuş ibadet mekânları; çaresizlikle sağa sola koşturan insanlar. Eline, sırtına aldığı eşyalarla yaşadığı vatanında “mülteci” konumuna düşen binlerce insan… Eğitim durmuş. Öğretmenlere “idarî izin” verilmiş. Diyaliz hastaları bile ölüme terk edilmiş, doğumlar kötü koşullarda evlerde yapılır olmuş… En hayatî ihtiyaçlar giderilemez ...

Devamı... »

Liberal Kişilik

Kimler Liberal olmaya daha yatkındır, kimler değildir? Kişilik, bir bireyin kendisine has düşünce, duygu ve davranışlarının bütünüdür. Bu bütünlük sadece o kişiye ait ve diğer bireylerden kedisini ayıran bir karaktere sahiptir. Değişik kişilik tipleri vardır. Onlara girmeyeceğim. Kendi gözlem ve okumalarım çerçevesinde geliştirdiğim “Liberal Kişilik” kavramı üzerinde konuşacağım… Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, her liberalim diyen bu kategoriye girmez. Kendisini liberal ...

Devamı... »

Üçüncü Dünya Savaşı

  Ortadoğu’da 3. Dünya savaşı ile yeni sınırlar ve yeni paylaşımlar başladı! Makineleşme ve sanayileşme başladığından beri, insanoğlunun enerji kaynaklarına olan ihtiyacı arttı. Petrol ve petrol ürünleri hâlâ en önemli enerji kaynakları… Bu kaynakların çoğu, şu anda “3. Dünya Savaşı”nın yapıldığı coğrafyada bulunuyor. Rusya’nın Suriye’nin daveti üzerine sahaya inmesi bütün denklemleri bozdu. Oyun kartları yeniden karılıyor. Telaşa kapılan tüm emperyalist ...

Devamı... »

Aile içi Şiddet

Kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuklara ve erkeklere yönelik şiddet ve çözüm önerileri Şiddet sadece fiziksel değildir. Sözlü ve tavırlı/davranışsal şiddet de söz konusudur. Eşine, çocuğuna, memuruna işçisine, vatandaşına vs. sürekli bağıran, azarlayan birinin de yaptığı şiddettir. Bazı insanlar sorunların çözümü için, ya da bir yönetim, eğitim tarzı olarak şiddeti benimseyebiliyor. Şiddetin en fazla görüldüğü yerlerin başında aile ortamı gelmektedir. Aile ...

Devamı... »

IŞİD Terörü ve İslam

IŞID, Taliban, El Kaide mevcut din yorumlarının ürünüdür. Paris Katliamı da bunun sonucudur, o halde mevcut din anlayışında bir reform gerekli midir? Son yıllarda , bir çok ilahiyat uzmanı akademisyen, geleneksel din anlayışının,  “gerçek ve Kuran’a dayalı İslam’la” ilgisi olmadığına dikkat çekiyor. Ezber bozan bu çıkışlar, yerleşik İslamî anlayışı sarsarken; bu düzenden nemalanan siyasî ve sosyal çevreler de sarsılıyor. Bunu ...

Devamı... »