Levent Korkut

Rus etkisi

Rusya modern Türkiye’nin şekillenmesine en fazla etki eden dış güçtür. İki yüzyıllık tarihimizde gerek Osmanlı Devletinin gerekse Türkiye Cumhuriyetinin sadece uluslararası politik durumunu değil iç şekillenmesini anlamamızın temel anahtarlarından biridir Rusya. Ruslarla olan ilişkilerimiz daha eskilere gitmekle birlikte günümüze yönelik etkileri bakımından ilk önemli olay Kırım Savaşıdır. Kırım Savaşı sonucunda Rusya Birleşik Krallık ve Fransa desteği ile geriletilmişse de oldukça ...

Devamı... »

Yeni dünya düzensizliği ve Türkiye

Dünya, ulus devletin şekillenmeye başladığı 1700’lerden 1945’e kadar güç ilişkileri bakımından ikiden fazla devletin belirleyici olduğu çok kutuplu bir görüntü sergiliyordu. İki kutupluluk ulus devletin doğuşundan itibaren ilk kez 1945 sonrasında ortaya çıktı. 1990’larda Soğuk Savaş’ın bitimiyle sona eren iki kutuplu dünya yerini önce tek kutuplu bir yapıya bıraksa da kalıcılığı zor olan böyle bir sistemin 2000’ler ile birlikte kırıldığını ...

Devamı... »

Sağduyunun önemi

Kin, öfke, korku, hırs insanı şiddete sevk eden temel duygulardır. Ama bu duygular aynı zamanda insanidir. Bu tepkilere sahip olmayan bir insan herhalde yeryüzüne gelmemiştir. Kinimizin, öfkemizin patlamasını, korkumuzun bizi esir almasını, hırsımızın içimizde bir canavar yaratmasını önleyen şey aklımız ve aklımız aracılığıyla ortaya koyduğumuz sağduyulu düşünme becerisidir. Duygularımızı dizginleyecek sağduyuya farklı araçlarla ulaşabiliriz. Bu araçların önemlilerinden biri bizden başka ...

Devamı... »

Çözüm süreci için yapılması gerekenler

Çözüm sürecinin temel dayanağını oluşturan çatışmasızlık halinin sona ermesi hakkında çok şey söylenebilir. Ama PKK’nın çatışmasızlığın sona ermesini kendi stratejisinin temeline yerleştirdiği gerçeğini görmezden gelemeyiz. 2015’in ilk yarısında Öcalan’ın açıklamalarına bakacak olursak, verilen mesajın silahların tümüyle bırakılacağı bir kararın örgüt tarafından alınmasına yönelik olduğunu görürüz. Örgüt, bu mesajın gereğini yerine getirerek Haziran seçimleri öncesinde bir karar almamış, seçim sonrasında ise ...

Devamı... »

Halkın beğenisini kazanan hâkimler

Yargı reformu, son on yılda hep üzerinde konuşulan, ancak UYAP, alt yapı yatırımları ve yargı mensuplarının gelirlerini yükseltmeye yönelik kimi çabalar dışında çıktı kalitesi itibariyle sonuç alınamayan bir alan oldu. Nereden mi varıyoruz bu sonuca? Son yıllarda toplumun gündemine damgasını vuran onlarca yargı skandalı ve halkın yargıya güveninin dibe vurmuş olması en önemli göstergeleri bu olumsuz tespitin. Reform çabaları istenilen ...

Devamı... »

Milletvekili yemini üzerinden Türkiye’nin durumu

Türkiye’de toplumsal dinamizmin yüksek olduğu ortak kabul gören bir görüş. Soğuk Savaş sonrası dönemde hız kazanan değişim rüzgârları inişli çıkışlı bir yoldan ilerliyor. İktisadi alanda 90’lı yılların zorlukları önemli ölçüde aşılmış gözüküyor. Türkiye çağın küresel ekonomisi içinde kendi yönünü bulacak politikalar geliştirmek zorunda ama geçmiş yükü oldukça azalmış durumda. Acaba siyasi alanda durumumuz ne? Geçmişin yükünü taşımaya devam ettiğimiz konular ...

Devamı... »

Yeni kamu personeli sistemi nasıl olmalı?

Devlet memurları rejimimizi demokratik bir devlet sistemine göre yeniden düşünmeye ve gerekli ayarlamaları yapmaya vakit ayırmadığımız için bedelini çok ağır ödemek zorunda kalıyoruz. Seçimlerden sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun tümüyle değiştirilmesinin hükümetin ilk yapacağı reformlardan biri olacağını açıklaması artık bu konu üzerine kafa yorulduğunu gösteren bir gelişme olmuştur. Günümüz demokratik devletlerinde kamu personelinin, tüm halkın ...

Devamı... »

Kürtler ve güvenlik

90’lı yıllardan beri Diyarbakır’ı, Van’ı, Urfa’yı ve bölgenin diğer illerini ziyaret ederim. Eskiden bu ziyaretlerimde konuştuğum kişiler kendilerinin devlet tarafından görülmemesine, dışlanıp yok sayılmalarına, şiddet mağduru olmalarına vurgu yaparlardı. Gerçekten de özellikle Özal sonrası dönemde yaşananlar tam anlamıyla ciddi insan hakları ihlalleriydi. Türkiye bir ara kayıpların, faili meçhullerin, yasadışı infazların ve işkencenin yaygınlaştığı en kötü on ülke arasına dahi girmişti. ...

Devamı... »

Yeni anayasa özlemi

Seçim sonrası gündeme damgasını vuran konulardan biri olan yeni anayasa meselesi hem siyasetçilerin hem de medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tüm toplumda yeni anayasa özlemi var ama umutsuzluk bu özlemi söndürüyor. Türkiye’nin yeni bir anayasa olan ihtiyacı geçmiş dönemlerde aşağı yukarı tüm kesimlerce ifade edildi. Mevcut anayasanın geçirdiği kapsamlı değişikliklerden sonra iç tutarlılığını yitirmiş olmasının, bu değişikliklerin önemli açılımlar ...

Devamı... »

İktidar, liderlik ve yönetilebilirlik

1 Kasım seçimleri üzerine değerlendirmeler yerini yeni dönemin siyasetini şekillendirecek gündem oluşturma faaliyetlerine bırakırken hükümet ve Cumhurbaşkanı “yeni anayasa” ve “çözüm süreci” başlıklarının altını çizerek siyasetin rotasındaki ana konuları belirlemeye başladı. Her iki başlığın Türkiye siyasetinin temel öneme sahip konuları olduğu kuşkusuz. Ancak bu zorlu alanlarda ilerleme sağlanarak sonuca ulaşmanın zorlukları da ortada. Zamanlama açısından bakılacak olursa bu konuların gündeme ...

Devamı... »