Levent Korkut

Siyasetten beklenti

Toplumsal barışı savunan herkes bir miktar sosyal psikoloji bilgisine sahip olmalı. Bu bilgi alanının çalıştığı konulardan biri de çatışma ve uzlaşma. Toplum içi çatışmaların nedenleri nelerdir? Çatışmalar nasıl giderilir? Şiddetin azaltılması ve sakin bir ortam nasıl sağlanır? Sosyal psikolojinin cevaplamaya çalıştığı sorular. Çözüm sürecinin sekteye uğradığı Ağustos ayından bu yana gelişmeler ne yazık ki giderek artan bir şiddet ortamının bölgeye ...

Devamı... »

Mahçupyan, Bulut ve demokratlık

Demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden yana olmak, sık sık bu kelimeleri kullanmakla değil, bu kavramların gerektirdiği şekilde davranmak ve yaşama bu kavramların çerçevesinden bakmakla mümkün olabilir. Etyen Mahçupyan tanıdığım ilk günden itibaren sadece görünüşte değil, davranış ve tutum alışlarıyla da demokrat, barışçıl, özgürlükçü gördüğüm bir entelektüel. Bu, onun her görüşünü aynen benimsediğim anlamına gelmiyor, ama üzerinde anlaştığımız bir değerler kümesi olduğuna işaret ...

Devamı... »

Yeni güvenlik anlayışı

Birleşmiş Milletler 1994 yılında yayınladığı insani güvenlik raporunda güvenliğin temel aktörünün birey olduğunun altını çizerek, devletleri bireyin güvenliğini güvenlik politikalarının temeline yerleştirmeye davet etmiştir. 1994 yılında, Soğuk Savaşın tam ertesinde güvenlik kaygılarının değiştiği bir dönemde kaleme alınan bu rapor geleceğin güvenlik sorunlarının Soğuk Savak döneminden daha farklı olacağı öngörüsünden hareket etmiştir. Uluslararası göç ve refahın yüksek olduğu bölgelere yönelik mülteci ...

Devamı... »

Demokrasi, söz ve şiddet

DEMOKRASI konuşan bir rejimdir. Konuşmayı kesmişse hastalanmış demektir. Temsili demokrasilerin ortaya çıktığı ve dünyaya yaygınlaştığı son iki yüz yıl içinde demokratik rejimlerin hem sayısı arttı hem de nitelikleri farklılaştı. Fakat rejimin müzakere uzlaşma ve diyaloğa açıklığı hep varlığını korudu. Devlet ciddiyetini susmakta, tartışmamakta, gizlilikte, tek yanlı iradi kararlarda gören yaklaşımlar ise demokratik olmayan devletlerin özellikleri arasında yer aldı. Demokratik rejimlerde ...

Devamı... »

İktidarın kozları ve gelecek

1980 darbesinden önce PKK yoktu. Abdullah Öcalan’ın etrafında toplanmış olan Kürt gençler, Kürt solundan farklı, daha milliyetçi bir ideolojik sol yapılanma örgütlüyorlardı. 1980 darbesinden sonra bu grubun artık bir partiye ve kırsalda çatışma gücüne sahip bir silahlı gruba dönüştüğünü gördük. 1984 yılında sahneye çıkan PKK, ister silahlı çatışma dönemlerinde olsun, isterse çoğu zaman kendisinin tek taraflı ilan ettiği ateşkes dönemlerinde ...

Devamı... »

Çok aktörlü sivil diyalog

Çözüm sürecinin kesintiye uğramasının teknik olduğu kadar siyasi nedenleri de var. Kürt sorununun geçmişine bakıldığında çatışmanın siyasi nedenleri arasında resmi ideolojinin dini ve etnik gruplara yönelik dışlayıcı tutumu ve demokrasi eksikliği gelmekteydi. Erken Cumhuriyet döneminde dışlanan Kürt halkı içinden ortaya çıkan örgütlenmeler değişik dönemlerde devlete karşı ayaklandılar. 1980 askeri darbesi, geliştirdiği uygulamalarla PKK’nın ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Siyaset çok uzun ...

Devamı... »

Barış nasıl savunulur?

Barışı savunmak güzel, ama elde etmek için çaba harcamak gerekir. Brecht’in dediği gibi, “Ama barış ağaç değil ki, ot değil ki yeşersin: Sen istersen olur barış, istersen çiçeklenir.” Üstelik nitelikli ve kalıcı bir barıştan bahsediliyorsa insanların birbirini anlaması, kendilerini diğerinin yerine koyarak düşünmesi gerekir. Konuşma zahmetine girmeden, diyalog kurmadan, yapıcı olmadan barışın savunulması mümkün mü? Uzağa bakıştır barış. Kısa vadeli ...

Devamı... »

Süreç, kesinti, gelecek…

Barış süreçleri yürütüldükleri toplumların, kültürlerin, siyasi coğrafyanın, aktörlerin özelliklerine göre farklılaşırlar. Bu nedenle her sürecin kendine özgü olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak, gelişim çizgileri farklılık gösterse de temel hareket noktaları ve yöntemleri bakımından süreçler, kırılma noktaları dâhil olmak üzere birbirlerinin deneyimlerinden faydalanırlar. Barış süreçlerinin hedefleri arasında toplumdaki kesimlerin hep birlikte kazanabilecekleri bir duruma gelmeleri, eşitlik ve adaletin sağlanması, temel hak ...

Devamı... »

Yargıda hâkim kalitesi

Yargı sistemi reformu yeni hükümetin gündeme getirdiği icraat alanları arasında yerini alıyor. Aslında 2000’li yılların başlarından beri yargı sistemi üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı, eylem planları hazırlandı, stratejiler oluşturuldu. Ancak henüz yapılmayan çok şey var ve bu durum Türkiye’nin yargı ve hukuk devleti alanındaki performansını çok olumsuz etkiliyor. Dünya Adalet Projesi tarafından gerçekleştirilen hukuk devleti Endeksi’nde Türkiye 102 ülke arasında ancak ...

Devamı... »

Suriyeli mülteciler ve çalışma hakkı

10 Aralık 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yıl dönümü olarak her yıl İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Son yıllarda bu güne damgasını vuran konulardan biri Suriye’de yaşanan insanlık dramı oldu. Bu ülkede yüzbinlerce insan eli kanlı bir rejimin kurbanı oldu. Milyonlarla ifade edilebilecek diğerleri ise yurt dışında sığınabilecekleri, yaşamlarını insan onuruna yakışır bir şekilde devam ettirebilecekleri sığınak ...

Devamı... »