Levent Korkut

Sorunları müzakere ile çözmek

Artvin Cerattepe’de son günlerde yaşananlar Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer işgal etti. Çevreci sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bölgede açılacak maden işletmesinin çevreye vereceği zarar ve olumsuz etkileri nedeniyle yapım çalışmalarının durdurulmasını talep eden gruplar Cerattepe yolunda ve Artvin şehrinde protesto gösterileri gerçekleştirdiler. Cerattepe bakır yanında altın madeni havzalarına sahip bir bölge. Ancak bölge aynı zamanda Türkiye’nin ekolojik bakımdan önemli bir ...

Devamı... »

Pandoranın kutusu

Pandora’nın kutusu Yunan mitolojisinde Zeus tarafından Pandora’ya düğün hediyesi olarak gönderilen kapalı toprak kaba modern zamanlarda verilen isimdir. Bu kutu hiç açılmamalıdır. Açıldığı takdirde tüm kötülükler dünyaya yayılacaktır. Bir anlatılışa göre Pandora merakını yenemez ve kutuyu açar ve içindeki tüm kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Ancak durumu son anda fark eden Pandora kutuyu kapatmayı başarır. Diğer bir anlatılışa göre ise Pandora ...

Devamı... »

Tehditleri nasıl engelleriz?

Suriye’de 2011 yılında rejim aleyhtarı gösteriler başladığından beri Türkiye-Suriye ilişkileri hızlı bir şekilde değişti. Olayların ilk günlerinde Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı işbirliği çalışmaları hız kazanmaktaydı. Suriye bir kan gölü haline gelince iki ülke arasındaki gerilim arttı ve ilişkiler giderek olumsuz bir görüntü sergiledi. Sonunda Suriye rejiminin kendi halkına acımasızlığı karşısında Türkiye tepkisini gösterdi ve Esad rejiminin sonlanması görüşünü destekledi. ...

Devamı... »

Suriyeli mülteciler çalışma hakkına kavuştu!

10 Aralık İnsan Hakları günü nedeniyle köşemde Türkiye’deki Suriyeli mültecilere çalışma hakkı verilmesi gerektiğine işaret etmiştim. Bu yazıda, çalışma hakkı ve birlikte uygulanacak mesleki eğitim programları ülkemizde zulümden kaçanların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir zemin oluşturulabilir, kişiler sahip oldukları meslekleri icra ederek toplumsal yaşama üretken bir şekilde katılabilir ve devlet yardımları ile yaşamaktan kurtularak kamu bütçesindeki yük azaltılabilir demiştim. 2014 ...

Devamı... »

Yeni Kürt politikası ve sivil toplum

Hükümetin yeni Kürt politikasını ele aldığım yazımda on maddelik yeni politika belgesinin en hayati kısmının politikanın gerçekleştirilmesinde kimin muhatap alınacağı kısmının olduğunu belirtmiştim. Dünya örneklerinde barış süreçlerinde silahlı çatışmaya giren yasadışı örgütlerin ancak bu örgütler marjinalleşirlerse mümkün olabileceğini vurgulamıştım. Hükümetin yeni yaklaşımı, ilke olarak bölgedeki kanaat önderleri ile sivil toplum örgütlerinin muhatap alınacağından bahsediyor. Böylece Kürt toplumunun bizzat kendisinin aktör ...

Devamı... »

Hükümetin yeni Kürt politikası

Dünya’da çatışmaların söndürülerek barışın tesis edildiği örnekler barışın sağlanmasının üç şekilde mümkün olabileceğini gösteriyor. Bunlardan ilki çatışan tarafların kendi başlarına ya da üçüncü tarafların devreye girdiği karmaşık süreçlerle bir anlaşmaya ulaşması yoludur. İkincisi devlet otoritesine karşı ayaklananların sahip olduğu gücün, devlet yapısının değişmesi, rejimin demokratikleşmesi gibi nedenlerle sönümlenmesidir. Bu sönümlenme süreklilik kazanırsa ve yasadışı örgüt her geçen gün gücünü ve ...

Devamı... »

Siyasette duygusal zekâ

Duygular ile duygusal zekâ arasındaki farkı hep birlikte öğrenmedikçe toplum olarak içine sıklıkla düştüğümüz çıkmazlardan kurtulmamız zor gözüküyor. İnsan duygularıyla insandır. Ama duyguların bilincinde olmamak, başkalarının duygularını hesaba katmamak, gerektiğinde duyguları kontrol edememek, çevreye hep negatif dalgalar yaymak bizi olduğu kadar, üzerinde etkimiz olan kişileri de insanlığından çıkarabilir. Duygusal zekâ, aslında hep var olan ama ne olduğu ve neyi içerdiği ...

Devamı... »

Yargıda zaman yönetimi

Ülke gündeminin yoğunluğu köşe yazarlarını belli konulara itiyor. Bu nedenle bazen önem taşıyan konular gündemde yer alamıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta yargı reformunun bir parçası olarak Adalet Bakanı tarafından yargıda zaman yönetimi ile ilgili açıklamalardı. Bugüne kadar yapılan tüm saha araştırmaları vatandaşın yargı sistemine güven duymadığını ortaya koyuyor. Devlet organları arasında en yüksek düzeyde güven duyulması beklenen yargının içinde ...

Devamı... »

Zana ne yapmalı?

Demokrasilerin şiddetle mücadelesinin belirleyici farklılığı sadece kamu düzenini yeniden sağlanması ile yetinmemesi, aynı zamanda şiddeti doğuran nedenleri ortadan kaldıracak önlemleri demokratik yöntemlerle alma becerisini gösterebilmesidir. PKK’nın 1984 yılında ortaya çıkması tesadüfi değildir. Demokratik olmayan bir rejimin ürünüdür. Ancak sosyal temelleri çok daha eskilere uzanır ve bu temellere bakıldığında yine Türkiye’nin demokratik yöntemleri yok saymasının sorunların çözümsüz kalmasında rol oynadığını görürüz. ...

Devamı... »

Demokrasi şiddetle nasıl mücadele etmeli?

Eğer demokratik bir rejimle yönetilen ülkede şiddete başvuran gruplar kamu yaşamını tehdit ederse ne yapılmalıdır? Demokratik olsun ya da olmasın her devlet silahlı şiddete karşı tepki gösterir. Ancak tepkinin türü ile rejimin niteliği arasında bir ilişki bulunmaktadır. Demokratik rejimler şiddete karşı tepkilerini hak ve özgürlükler en az zarar görecek şekilde gösterirler. Demokratik kurumlar çalışmalarına devam eder, toplumdaki farklı kesimler ya ...

Devamı... »