Hasan Yücel Başdemir

Ekim devriminin Müslüman dünyaya etkileri

Ekim devriminin yüzüncü yılına erdik. Acaba Ekim devrimi neydi? Niçin ve kime karşı yapıldı? En çok kim etkilendi? Bu sorular çok soruldu, devrimin ideolojik yönünü tasvir eden ve değerlendiren lehte ve aleyhte birçok çalışma yapıldı, ama ben Ekim devriminin siyasî tarih açısından yeterince ele alınmadığını düşünüyorum. İdeolojik ve siyasal (ve tarihî) değerlendirme birbirinden farklı şeylerdir. Sosyalizmin başarısı veya başarısızlığı ile ...

Devamı... »

15 Temmuz ve çözüm noktası

15 Temmuz’daki meşum olayın üstünden bir yıl geçti. Bu bir yılın sonunda nerede olduğumuz, neler yaşandığımız, FETÖ ve darbe girişimi sürecine destek olanların davaları ve sürecin geldiği nokta, bence çok sağlıklı bir şekilde tartışıldı ve tartışılmaya devam ediyor. Bu bir yıl içinde en sevineceğim şey nedir, diye düşündüm. Elbette daha çok üzücü şeyler geliyor insanın aklına, ama bir şeyin bizim ...

Devamı... »

Eğitim finansmanı meselesi: Bedava bize pahalıya gelir!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir özeleştiri yaptı ve geçtiğimiz 13 yılda bazı alanlarda başarı sağlayamadıklarını; mesafe kat edemediklerini söyledi. Eğitimi bu alanların başında zikretti. AK Parti 2002’deki seçim vaatlerinde sağlık, ulaşım, kalkınma, dış ilişkiler vs. alanlarında çok iddialı vaatler sıralamıştı. Herkes istediği hastanede muayene olacaktı. Düşük gelirliler de özel hastanelere gidebilecekti. Hastalar uzun kuyruklarda beklemeyecekti. Yüksek enflasyon bitecekti. Her şehre havalimanı ...

Devamı... »

Mağrip’teki Yoksulluğun Nedeni

Müslüman dünyadaki geri kalmışlık, yoksulluk ve şiddet konusundaki fikirlerime birçok arkadaşım katılmıyor ve fikirlerimi indirgemeci buluyorlar. Bense nerede yanıldığımı daha net görmek için bunları ısrarla savunmaya devam ediyorum. Benim katılmadığım zaten birçok yaklaşım var. Birkaç görüşü şöyle sıralayabiliriz: 1. İslam terakkiye manidir. 2. Selefilik geri kalmışlığımızın nedenidir. 3. Kadercilik Müslümanları mahvetmektedir. 4. Müslüman dünya bilgi ve teknik üretmekte başarısız kalmıştır. ...

Devamı... »

Din Hakkında Konuşmak

Din, insanî ilişkilerde en çok kırgınlığa ve gerginliğe sebep olan alanlardan biri. Televizyon programları ve sosyal medya üzerindeki tartışmalarda da aynı durum söz konusu. Tartışmalar da genellikle dinin talî kısımları ile ilgili oluyor. Bu talî kısımlar, çoğu zaman itikadî ve taabbudî konularmış gibi ele alınmakta. Önemsiz meseleler, çok önemliymiş gibi muamele görünce de din, dindarlar arasındaki bir tartışma ve çatışma ...

Devamı... »

FETÖ’nün Ezoterik Kodları

15 Temmuz darbe girişimine karşı millî mücadele kırkıncı gününü doldurdu. O gece yaşananların üzüntüsünü ve sarsıntısını yeni yeni üzerimizden atmaya başladık. Umarım bu rahatlama, yerini rehavete ve bazen en tehlikeli düşmanımız olan suça karşı merhamete dönüşmez. Suça merhamet, merhamet değildir; cehalettir, zulümdür, feraset eksikliğidir. Vicdanları ve adaleti yaralamadan 15 Temmuz’un hesabı sonuna kadar sorulacaktır. Bu mücadeleden, birkaç ay içinde sonuç ...

Devamı... »

İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu – Benedikt Koehler

  Benedikt Koehler, İngiltere vatandaşı emekli bir bankacıdır. 2011 yılından beri İslam ekonomi tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazar, bu kitapta Werner Sombart, Karl Marks, Max Weber, Henri See gibi meşhur yazarların görüşlerinden farklı şekilde iktisat tarihi üzerine orijinal bir tez ortaya atmaktadır: Kapitalizm, sanıldığı gibi önce Ortaçağ’ın sonlarında İtalya şehirlerinde değil 6. ve 7. Yüzyıllarda Arabistan şehirlerinde ortaya çıktı. Müslüman ...

Devamı... »

Müslüman Dünyada Sivil Toplum: Dün, Bugün, Yarın

Sivil Toplum Bir Batı Tecrübesi mi? Kamu otoritesi dışında belirli bir amaç için bir araya gelmiş insanların oluşturduğu gönüllü organizasyonların tümüne sivil toplum adı verilir. Ticari  şirketler, dini cemaatler, kiliseler, hemşeri dernekleri, engelli dernekleri, işçi sendikaları, meslek örgütleri, kadın hareketleri, spor ve müzik kulüpleri, yardımlaşma ve eğitim dernekleri ve en önemlisi aileler gönüllü olarak kurulan sivil yapılardır. Bu açıdan sivil ...

Devamı... »

Zoraki Siyaset: Karın Ağrısı Polemiği

Siyaset, bizim toplumumuzda çoğu zaman olumsuz anlamda kullanılıyor. Memleket meseleleriyle ilgili feveran ve hezeyanlarda bulunan kişilere “politize olmuş” denirken, belirgin bir siyasi tarafı olmayan, polemiklere katılmayan, sağduyulu, yapıcı ve iyimser kişilere de “a-politik” deniliyor. Siyaset, menfaat çatışması yaşayan ve dünya görüşleri birbirinden farklı olan insanların, mutabakatla belirlenen belirli ilke ve kurallara uyarak bir arada yaşamasını amaçlar. Bu nedenle siyaset, hayata ...

Devamı... »

Ege’nin neyi meşhur değildir?

20’den fazla ada ve adacıktan oluşan 12 Adalar, 1947 yılında Paris Anlaşması ile resmen Yunanistan’ın eline geçmişti. Lozan’dan Paris’e kadar 25 yıl boyunca Türkiye, siyasi ve ekonomik sorunlarını çözemediği için adalara sahip çıkamadı ve bugün Yunanistan sınırı, kıta sahanlığımıza kadar uzanıyor. Bu tarihin, yarattığı kişisel hüzünler dışında çok fazla önemi yok. Güvenli ve huzurlu bir coğrafyada olmak, birçok şeye sahip ...

Devamı... »