Murat Yılmaz

Slogan değil, analize ihtiyacımız var

Türkiye, çok büyük bir dönüşüm yaşıyor. Küresel kapitalizm, Avrupa Birliği ve Anadolu burjuvazisinin dinamikleri üstünde yükselen bu dönüşüm, belki de Batılılaşma sürecinin doğal sonucu. Ancak gelinen bu aşamada, düne kadar batılılaşma taraftarı olanlar ile batılılaşma karşıtı olanların saf değiştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla dönüşüm reaksiyonunu da beraberinde getiriyor. Tartışmaların giderek sertleştiği bir geçiş dönemindeyiz. Siyasetten iktisada, hukuktan kültürel alanlara yayılma istidadı gösteren ...

Devamı... »

PKK/ HDP AK Parti’ye nasıl bakıyor?

PKK’nın müzakere sürecini terk ederek devrimci halk savaş ilanıyla beraber başlayan terörle mücadele dönemi, devam ediyor. PKK şehir, kır ve sınırlardaki müşterek saldırı planını siyasi kararlılık ve güvenlik kuvvetlerinin müşterek operasyonlarıyla harekete geçiremedi. Şehirlerde, Kuzey Irak’ta ve şimdi de kırsal alanlarda yoğunlaşan operasyonlarla PKK’nın kapasitesi ciddi zarar görüyor. PKK üzerindeki baskıyı azaltarak kendisini yeniden üretecek eğitim ve toparlanma amacıyla zamana ...

Devamı... »

Milli mücadelinin demokratik tarihi

TÜRKİYE’NİN tarihe bakışında ciddi problemler var. Türkiye’deki tarih görüşü, bilimsel bir şekilde ve tarihçiler tarafından değil, siyasi fantezilerle ve otoriter bir mantıkla inşa edildiğinden, ne ölçüde gerçekleri yansıttığı öteden beri tartışma konusudur. Resmi tarih tezi ve resmi ideoloji, topluma ve tarihe bakışımızı gerçeklikten koparıyor. Toplumu ve tarihi, resmi bakış açısının dışında olduğu gibi anlamaya çalışanlar, resmi görüş sahipleri tarafında derhal ...

Devamı... »

Demirtaş yeni bir dolap peşinde mi?

Siyasette güven her türlü müzakere ve uzlaşmanın temelini teşkil ediyor. Eğer muhatabınız güvenilmezse, bırakın müzakere ve uzlaşmayı görüşmenin bile anlamı kalmıyor. Müzakere sürecinin neden yürümediğinin ve yeniden başlamasının neden çok zor olduğunun asıl sebebini bu güven meselesinde aramak gerekiyor. PKK / HDP hattı Türkiye kamuoyuna başka, ABD-Avrupa-Rusya veya İran’a başka, örgüt tabanına başka başka ve birbiriyle telif edilemeyecek açıklamalar yapıyor. ...

Devamı... »

Atatürk ve Türk Ocakları

Bu hafta tek parti döneminde siyasi ihtiraslarına kapılarak, kendisine yazık eden bir siyasetçiden bahsedelim. Siyasetçinin ismini bilhassa vermeyeceğim, çünkü maksat bir karakteri resmederek ibret çıkarmaktan ibarettir. ATATÜRK’ün Mersin gezisinde dikkatini çeken Türk Ocakları’na mensup bir genç doktor, Ocakların genel başkanı Hamdullah Suphi’nin kendisinden sitayişle bahsetmesinden sonra, bir dahaki dönemde milletvekili olarak Ankara’ya gelir. Ancak bu genç doktor Ankara’ya geldikten kısa ...

Devamı... »

İç savaş isteyenler yenildi…

Son zamanlarda PKK’nın terörü, Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik mücadele, DEAŞ (IŞİD)’in saldırıları ve 10’a yakın terör örgütünün PKK ile işbirliği yaparak silahlı mücadele yürüteceğini ilan etmesi bir takım çevrelerde bir “iç savaş” beklentisi yarattı.  Bazı çevreler öteden beri Türkiye’deki siyasi tartışma ve çatışmaları, kendilerince çok sert buluyor ve bunu bir iç savaş alameti olarak yorumluyorlardı. Bu bağlamda terör saldırılarının iç ...

Devamı... »

PKK çözüm değil, Türkiye’nin çözülmesini istiyor

PKK ve müzakere süreci üzerine yazıp çizenlerin büyük bir kısmı, konunun muhataplarının ne dediğinden ve sahadaki gerçeklikten bağımsız olarak kendi niyetleri etrafında temennilerini kaçınılmaz gerçeklermiş gibi takdim etmeye devam ediyorlar. PKK’nın devrimci halk savaşından yeniden müzakere sürecine dönüşü, şiddetten vazgeçmek istemesinden veya yüzlerce masum insanı öldürmesinden duyulan vicdan azabından veyahut siyasi projesinin değişerek Türkiyeli olmasından kaynaklanmıyor. PKK, çatışma sürecine ilişkin ...

Devamı... »

Kılıçdaroğlu niçin küfrediyor? CHP’de müfritleşmenin ve lümpenleşmenin tarihi

Türkiye bir yandan normalleşme ve demokratikleşme istikametinde hızla ilerlerken, diğer yandan da bu gelişmelere direnen ve ayak uyduramayanların tepkileri ortaya çıkıyor. Bir ölçüde tabii karşılanması gereken bu süreçte müfritlerin değil mutedillerin hâkim olması gerekiyor. Aksi halde, hiç beklenmedik kazalarla karşılaşılabilir ve kazananın olmadığı bir çatışmanın içine savrulabiliriz.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup kürsüsünden açıkça sövmesi ve bunu yeni bir ...

Devamı... »

Muhalefetin iflası: ‘Cinnet Siyaseti’

Türkiye’de bir muhalefet sorunu olduğu genel kabul gören bir tespite dönüşmüş durumda… Bu genel kabul gören tespit, muhalefet tarafından inkâr ediyor. Muhalefet içinde, meşru ve makul bir tartışma ve yeniden yapılanma göremiyoruz. Bu yüzden de muhalefet zeminindeki iç tartışmalar giderek “irrasyonel” bir zemine savruluyor. Dışarıdan bir eleştiri olarak dile getirilen “irrasyonellik”, muhalefetin bir kesimi tarafından tercih edilen bir “akla”, seçeneğe ...

Devamı... »

PKK’nın Türkiye’deki Kapasitesi Kırılıyor, Sıra Yurtdışında…

PKK, parti-cephe-askeri güç mantığıyla kurulmuş bir örgüt. Türkiye’nin müzakere sürecindeki amacı, bu mantığı ortadan kaldırarak askeri gücü ortadan kaldırmak ve parti-cephe içinde şiddet kullanmayan normal bir parti ve sivil topluma dönüşebilecek bir yapının önünü açmaktı. PKK ise, parti-cephe-askeri güç yapılanmasını sona erdirmeyi, askeri gücü lağvederek normal bir siyasi parti olmayı asla kabul etmedi. PKK olsa olsa silahlı güçlerini Türkiye dışına ...

Devamı... »