Murat Yılmaz

İnşa sürecinde AK Parti’nin sorumluluğu

Muhalefetin zayıflığı ölçüsünde AK Parti iktidarından, yeni rejim ve yeni Türkiye’nin kurulmasına yönelik beklenti düzeyi artıyor Bürokratik vesayetin kalkması ve şiddetin sona ermesi neticesinde siyasi rejim ve toplum adeta yeniden kuruluyor. Daha doğrusu anayasal bir rejim ve toplum yeniden değil, yeni kuruluyor. Bu yüzden yaşanan tartışmalar anayasal bir rejimin kurulmasının ötesindedir.Bu çerçevede, sadece anayasa, kanun, mevzuat ve kurumlar değil hayat ...

Devamı... »

Yeni CHP’yi Sarıgül mü kuracak?

İstanbul’da Kılıçdaroğlu’na nispetle oyunu arttırırsa, Sarıgül için Kılıçdaroğlu’nu CHP Kurultayında yenmek zor olmayacaktır. “Yeni CHP” söylemi, bu sefer Mustafa Sarıgül’le tedavüle sokulacaktır.   Türkiye, sahiden yeniden kuruluyor. Yeni Türkiye sadece bir söylem değil. Eski Türkiye tasfiye ediliyor. Eski Türkiye resmi ideoloji, bürokratik vesayet ve soğuk savaş dönemi zihniyet dünyasıyla beraber tarih oluyor. Yeni bir kuruluş döneminde olunduğu hissiyatı yaygınlaşıyor. Bu ...

Devamı... »

Balyoz’da Yargıtay kararı: Yargının demokratikleşme paketi

Yargıtay’ın Balyoz kararıyla, vesayet rejimi ve darbe düzeni tasfiye edilmiş, yeni rejimin önü açılmıştır Türkiye 30 Eylül 2013 tarihli demokratikleşme paketiyle yürütme ve yasamanın demokratikleşme hamlelerini tartışırken, demokratikleşmeye ve demokratik konsolidasyona yargıdan güçlü bir destek geldi. Darbe iddialarının yargılandığı Balyoz davasında, Yargıtay’ın kararı açıklandı. Yargıtay’ın Balyoz kararının muhtevasından ziyade istikameti ve siyasi sonuçları ehemmiyetlidir. Balyoz yargılamasıyla ilk defa sivil bir mahkeme ...

Devamı... »

Gerekçeli kararda neler var?

Balyoz kararı, askerin darbe teşebbüsünün yargılanabildiğini ve cezalandırılabildiğini açıkça gösteriyor. Türkiye gibi defalarca darbeye maruz kalmış bir ülkede bu gelişme fevkalade ehemmiyetli bir eşiğin aşıldığını gösteriyor. Balyoz Darbe davasındaki mahkumiyet kararından sonra, mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Böylece Türkiye’nin darbelerle hesaplaşmasında bir eşik daha aşıldı. Türkiye’nin darbelerle yüzleşmesi medyanın darbe ve darbe teşebbüslerini, bu dönemlerdeki insan hakları ve hukuk ihlallerini, ...

Devamı... »

Alevi meselesini ahlakçılık değil siyaset çözecek

HP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Meclis’te Cemevi açılması talebinin TBMM Başkanlığınca reddedilmesi ve reddedilme gerekçesi, Türkiye’nin kadim sorunlarından Alevilerin ayrımcılığa uğraması ve kamu otoritesinden eşit olmayan muamele görmesini yeniden kamuoyu gündemine taşıdı. Bu sembolik talep ve onun etrafındaki tartışma güçlü toplumsal şikayet ve taleplere denk geldiği için bu talebin ötesinde bir tartışma alanı açtı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis’te Cemevi ...

Devamı... »

AK Parti’nin yeni ittifak stratejisi ve HAS Parti ile bütünleşme

AK Parti, kurulduğu günden itibaren Türkiye’deki değişim ve demokrasi isteyen cephenin siyasi aktörü olmaya çalışıyor. Bunu başarabilmesinin yolu, AK Parti’nin bu cephenin siyasi ittifakına dayanmasıdır. AK Parti kuruluşu ve sonrasında bu ittifak sistemini genişletmeye çalıştı. Bunun zirvesi, 12 Eylül 2010 anayasa referandumunda yakalanan %58 kabul oyudur. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, bu oyun ancak %50 nispetinde AK Parti oyuna dönüşmüş ...

Devamı... »

DDK’nın Dink Raporu: Sivil ve demokratik devletin parametreleri

  Hrant Dink cinayeti etrafındaki tartışma ve hesaplaşma devam ediyor. Cinayet hakkındaki mahkemenin kabul edilemez hükmüyle yüzyıllık önyargıların, memur dokunulmazlığının, devlet zihniyetinin, güvenlik kurumlarının, istihbarat anlayışının, medyanın tahrik yayınlarının, psikolojik harbin, darbe hazırlıklarının ve bizzat Dink’i mahkûm eden Yargıtay’dan Dink cinayetinin ardındaki yapılamayı yargılayamayan ilk derece mahkemesinin kamuoyu tarafından eleştirildiği ve mahkûm edildiği bir süreç yaşanıyor.  Kamuoyundaki bu eleştirilere paralel ...

Devamı... »

MİT’te kimin sözü geçecek?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve kimliği bilinmeyen iki MİT mensubunun KCK soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili savcısı tarafından ifade vermeye çağrılması kamuoyundaki tartışmaların çok ötesinde, kırılmalara ve sonuçlara yol açabilecek bir eşiğe gelindiğini gösteriyor. Bu eşik, taraflarca ancak hali hazırdaki hararet ve toz duman kalktığında fark edilebilecek. Fark ettikleri ...

Devamı... »

Demokratikleşme sürecinde askeri eğitim ve Menteş Kampı

YAŞ dolayısıyla askerin demokratik sivil denetimi ve askeri reform bahsi kamuoyunda yeniden tartışılıyor. Tam da bu günlerde, Menteş askeri kampındaki askeri öğrencilerin eğitimiyle ilgili ciddi şikâyetler basına yansıdı. Uzunca bir süredir var olan bu tür şikâyetler, bu yıl da gerektiği gibi incelenmedi. Halbuki askeri eğitim meselesi, asker üzerindeki demokratik denetimin sağlanması ve askeri özerkliğin sona erdirilmesi bakımından hayati bir eşiktir. ...

Devamı... »

2002’den 2011’e TSK’nın demokratikleşme süreci

2011 YAŞ’ında demokratikleşme açısından sağlanan başarı, 2002 sonunda yapılan YAŞ toplantısında dönemin AK Parti Hükümeti Başbakanı Abdullah Gül ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün askeri personelin ihracına şerh koyması, yani hayır demesiyle başladı. 2011 YAŞ’ında demokratikleşme açısından sağlanan başarı, 2002 sonunda yapılan YAŞ toplantısında dönemin AK Parti Hükümeti Başbakanı Abdullah Gül ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün askeri personelin ihracına ...

Devamı... »