Hasan Kaya

Azınlık hakları demişken: Aleviler

AKP hükümeti, içerisinde bulunduğumuz “rahmet”, “bereket” ve “hoşgörü ayı” olan “Mübarek Ramazan” ayının geleneğine uygun bir karar alarak, yıllardır yok sayılan, hor görülen, ötekileştirilen, “azınlıkların insan hakları” açısından cesur ve önemli bir adım atmıştır. Demokratik ve hukuki hiçbir neden ve dayanak olmadan mallarına el konulan azınlıkların mallarının kendilerine iade edilmesi yönünde tam da “ileri demokrasi” anlayışına yakışır bir davranış sergilenmiştir.Aslında ...

Devamı... »

Acıyı bal eylemek

İçinde bulunduğumuz “Rahmet” ve “Bereket” ayı olan “Mübarek Ramazan Ayı” içerisinde, “Hakka” yakın olmak, dini vecibelerimizi yerine getirmek, nefsimizi söndürmek için rızaya dayalı olarak tuttuğumuz “oruç”, sadece bir aç kalma değil aynı zamanda gönül kalplerinin açılması, dünyaya başka bir pencereden bakılmasına da vesile olmaktadır. Milyonlarca insanın aynı “niyet”le oruç tutması, belki dışarıdan bakıldığında kolayca anlaşılabilir bir durum olmasa gerek. Bir ...

Devamı... »

Yemin Etmemeye, Yemin Etmek

12 Haziran 2011 seçimleri rekor denecek bir şekilde seçmen katılımına sahne olmuş, temsil açısından hayli yüksek bir orana ulaşmıştır. Herkes seçimlerin demokratik ve şaibesiz bir ortamda yapılması ve sonuçlanması açısından memnuniyet duyarken.  Demokratik bir Anayasa yapımı için öneriler ve tartışmalar başlamışken. YSK’nın önce Hatip Dicle daha sonrada, Yargının, CHP ve MHP’in tutuklu vekilleri hakkında vermiş olduğu karar siyasi gündeme adeta ...

Devamı... »

Engelli kadının insan hakları ve ayrımcılık

Engelli ve kadın hareketinde “eşitlik ve insan hakları” ortak temel konudur. Kadınların ve engelli bireylerin yaşadıkları sorunları, engelli kadınlar iki kat fazla yaşamakta, kendilerine yönelik önyargılar ve engellerin yanı sıra kadın olmanın ve kadınlara bakışın getirdiği olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Genelde engellilerin özelde ise engelli kadınların dışlanma, ayrımcılık, temel ihtiyaçların karşılanması, yoksulluk, kendi gereksinimlerini ifade etme, ekonomik bağımsızlık, karar alma ...

Devamı... »

12 Haziran seçim yolunda CHP’nin virajları

Aday listelerinin belirlenmesiyle birlikte yapılan tartışmalar istifalara varan pratik tepkilere neden oldu. Seçmen listeleri açısından, hemen herkesin gözü kulağı CHP’deydi. Genel başkan değişiminden sonra, söylemini değiştiren, parti kadrosunu yenileyen, son 20 yılda ilk kez bu kadar ciddi ve istekli bir şekilde iktidarı hedefleyen bir partinin kimlerle yola çıkacağı merak konusuydu. Listeler açıklandıktan sonra aslında pek sürpriz olmadı. Deniz Baykal ekibi ...

Devamı... »

Aleviler ne ist(em)iyor!

Son zamanlarda Alevi yurttaşların, hak ve hürriyetlere ilişkin talepleri kamuoyunda sıkça tartışılmakta ve gündemi meşgul etmektedir.  Alevilerin bugün dillendirdiği sorunlar, cemevlerinin ibadethane sayılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması gibi talepler geçmişte de çözüm bekleyen sorunlardı fakat Aleviler, bu sorunlarını öteleyip ülkenin demokratikleşmesi için yapılması gerekenleri öncelemişlerdi. Yıllardır dünya ve ülke sorunlarıyla ilgilenen, kendi sorunlarını öteleyen Aleviler, belki de yıllardan sonra ilk ...

Devamı... »

Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadelede insan hakları boyutu

Engellinin insan hakları için politika geliştirmek ve ayrımcılığa karşı olmak, ilk başta engellilere yönelik kullanılan dil ile mücadele etmekten geçmektedir. Kamuoyunda geniş yer bulan; engellilerin işe yaramaz, beceriksiz, yeteneksiz, niteliksiz, asalak, işlenen günahların nedeni gibi önyargıları yıkmak, engelli insana yönelik ayrımcılıkla da mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Günlük yaşamımızda kullandığımız kelimeler, deyimler, kavramlar yeniden gözden geçirilmeli, engellileri rencide eden, küçük düşüren söyleme ...

Devamı... »

Hasan Kaya – Engelsiz anayasa için, evet!

12 Eylül 1980 Cuma günü saat 05.30’da ülke yönetimine el koyan generaller, sadece bir yönetim değişikliği yapmadılar. Sonraki kuşakların hayallerini, umutlarını, sevdalarını, sevinçlerini de şekillendirip hem demokrasi üzerinde hem de bireyler üzerinde kuşaklar boyu silinmeyecek izler bıraktılar. Bıraktığı psikolojik miras bugün bile, özgür düşünmemizi engelliyor, yaşananları tahlil edip değerlendirme yapmamızı etkiliyor.Onlarca insan darağaçlarında öldürüldü, milyonlarca kişi gözaltına alındı, binlercesi işkencelerden ...

Devamı... »