Hasan Kaya

Alevi bireyin sorunu, bir insan hakları sorunudur

Uluslararası insan hakları sözleşmeleri kapsamında ‘laik devlet’ herkese ve her inanca eşit mesafede durma ve eşit davranma ilkesini içermektedir. Bu çerçevede, “din ve vicdan” özgürlüğü uluslararası insan hakları sözleşmeleri bakımından önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra “liberal demokrasi”nin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. ‘Alevi’liğin ve ‘Alevi’lerin nasıl tarif edildiği değil, Alevilerin kendilerini nasıl tarif ettikleri önemlidir. Alevilerin neyi nasıl ...

Devamı... »

ÖSYM: Özürlülere sorun yaratma merkezi

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), son zamanlarda Üniversite ve Kamu Personeli Seçme sınavlarındaki kopya, şifre, başkasının yerine sınava girme, sınav sonuçlarının yanlış hesaplanması gibi skandallar ve iddialar ile kamuoyunun gündeminde ve daha da gündemde kalacak gibi. Bir ülkenin ve ülkede de yaşayan vatandaşlarının ekonomik, bilimsel, sosyal ve hatta siyasal geleceğini belirleyecek nesillerin alacakları eğitimin en önemli kurumlardan biri olan ÖSYM ’nin ...

Devamı... »

Sorun Doğu’ya bakışımızda olmasın

Önceki hafta Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın (HMÖV) insan hakları temelinde yoksullukla mücadele için başlattığı Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında ‘Engellilik ve Sosyal Girişimcilik’ semineri vermek üzere vakfın davetlisi olarak Bitlis ve Tatvan’a gittim. HMÖV’nın, kalkınma hakkını temel bir insan hakkı olarak nitelendirerek bu haktan yararlanamayan kesimlerin dertlerini yüreğinde hissederek, çözüm üretmek için çıktığı yolda; bölge insanı ile ekonomik ve yaşamsal benzerliklerimin ...

Devamı... »

Hangi Sol, Hangi CHP?

2014 Yerel Yönetim ve Cumhurbaşkanlığı ile 2015’te yapılacak Genel Seçimlerin süreleri yaklaştıkça siyasette dengeler hızla değişmeye ve şekillenmeye başlamıştır. Has Parti’nin ve Genel Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un AK Parti ile birleşme görüşmeleri siyasi gündemi sarsmış gibi görünmektedir. AK Parti’nin bunun dışında diğer siyasi aktörlere de teklif götürebileceği ifade edilmektedir. Ana muhalefet partisi CHP’de de, başta “parti program”ı olmak üzere “Yeni” ...

Devamı... »

Çalışma yaşamında Türkiye’nin zencileri: Engelli vatandaşlar

Egemen “beyaz adam”ın, dünyasın da farklı renkte/dilde/dinde/bedende olmak, aynı zamanda; baskı, yok sayılma, dışlanma, ayrımcılık, ötekileştirilme gibi uygulamaların da temelidir. Asırlar öncesinden günümüze, renklerinden, dinlerinden, dillerinden, fiziki görünürlükleri gibi nedenlerden dolayı katliamlara/ötekileştirilmelere maruz kalmışlardır. İktidarı elinde tutan egemen güç, kendisi gibi olmayan/benzemeyen, kendisi gibi düşünmeyen/yaşamayan herkese uygulamış olduğu bu muameleyi “Oryantalist” bir bakış ile meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu uygulamalar, “beyaz adam”ın ...

Devamı... »

Kalkınma süreçlerine engelli katkısı

2012 raporunda engellilikten kaynaklı sorunların çözümünün bir insan hakları olduğunun yanı sıra “kalkınma” öncelikli olduğunun da altı çizilmiştir. Böylece kalkınma politikalarının oluşturulması/uygulanması çerçevesinde engelli bireylerin sürece katılması önemsenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası’nın (WB) 2011 yılında açıkladığı ve Şubat 2012’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’de tanıtımı yapılan  “Dünya Engellilik Raporu”nda engellilik ile ilgili ortaya çarpıcı ve ...

Devamı... »

Kapak toplamak engelleri kaldırır mı?

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyelerin görev alanı sadece İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar gibi hizmetlerden ibaret değildir. Aynı zamanda da sosyal hizmet ve yardım ...

Devamı... »

Sarıgül mü Çelebi mi?

CHP’yi anlamadan, Türkiye’de siyaseti anlamlandırmak ve tahlil etmek mümkün gözükmemektedir. İktidar olamamasına rağmen yaptıkları/yapmadıkları, kurultayları, istifalarıyla CHP Türk siyasi hayatında önemli bir yeri temsil etmektedir. Gün yok ki CHP’siz gazete manşetleri ve haber programları oluşturulamıyor. CHP, hem kendisinin iktidar olamamasının, hem de karşısındaki siyasi rakiplerinin iktidar olmasının yegane nedenidir. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in istifası sıradan bir istifa olarak değerlendirilemez. ...

Devamı... »

Türkiye’de engelli kadın olmanın sorunları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası’nın (WB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Dünya Engellilik Raporu’nda engellilik ile ilgili ortaya çarpıcı ve önemli sonuçlar çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün daha önceki araştırmalarında dünya nüfusunun yaklaşık % 10’u engelli iken, şimdi % 15 olduğu varsayılmaktadır. 15 yaş ve üstü kişiler arasında engellilik ile yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması (World Health Survey) ...

Devamı... »

Kurultaylar son şans olabilir

CHP’de parti içi denge arayışları ve muhalefet/iktidar kanadın güçlerini test etme “kurultay” restleşmesi üzerinde yürümektedir. CHP’nin son iki yılda geçirdiği evrim söylem/üye yapılanması değerlendirilmeden şimdilik iki tarafmış gibi gözüken ama kendi içlerinde de çeşitli gruplara ayrışan ekiplerin istemlerini değerlendirme acısından eksik olabilir. Yıllarca CHP’yi “demir yumruk” ile yöneten Baykal/Sav müttefikliği, kamuoyunca da bilinen malüm nedenle dramatik bir şekilde dağılmış, ardından ...

Devamı... »