Hasan Kaya

CHP Dershaneler Tartışmasında Ne Kadar Samimi ?

CHP Dershanelerin Kapatılma(ma)sı Konusunda Ne Kadar Samimi ? Türkiye son zamanlarda Ak Parti’nin Diyarbakır buluşmasına kitlenmiş bir yandan da “öğrenci evleri”, “dershaneler” gibi, güncel iç siyasi tartışmaların içerisine girmiştir. Dershaneler üzerinden yürüyen tartışma, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte daha da şiddetlenecek gibi gözükmektedir. Konu ile ilgili siyasi partiler, STK’lar, eğitim temsilcileri gibi, farklı kesimlerden alehte ve lehte açıklamalar gelmektedir. Dershanelerin kapatılıp/kapatılmaması; ...

Devamı... »

CHP ‘Cemevi’ konusunda ne kadar samimi

CHP ‘Cemevi’ni ibadethane saymamak gibi insanlık dışı anlayışın ortadan kaldırılmasını savunurken diğer yandan da uluslararası insan hakları hukuku ile çelişen ‘677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair’ Kanun’a bağlı olduğunu dile getirmektedir. 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile birlikte Alevilerin dergahları kapatılmış, inançlarını yaşama ve sürdürme imkanı kalmamıştır. Alevi inancını öğreten ...

Devamı... »

Engelli bireyler karar süreçlerine de katılmalı

  Bu yazı Yeni Şafak Gazetesi‘nde yayınlanmıştır. Engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik politikaların oluşturulmasında, alınmasında ve uygulanmasındaki en büyük eksiklik, karar alıcı ve uygulayıcı konumda olan mekanizmaların içerisinde engelli bireylerin olmamasıdır. Ve bu mekanizmaların içerisinde bulunanların büyük çoğunluğunun önceliğinin ‘engelli bireyler’ olmamasıdır. Toplumun engelliler ile ilgili önyargıları henüz yıkılmış değildir. Ne yazık ki önyargıların yıkılmasına yönelik çalışmalar henüz istendiği sonucu ...

Devamı... »

Engellilik girişime engel değil

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti gurup toplantısında, ‘iktidar oldukları 10 yıllık süreç içerisinde engelli bireylerin istihdamını AK Parti olarak her zaman önemsediklerini ve gerek engelli bireyleri ve gerekse işverenleri bu noktada her zaman teşvik ettiklerini belirtmiştir. Kamuda 2002 yılında sadece 5 bin 777 engelli memur olarak istihdam ediliyorken AK Parti hükümeti göreve geldikten sonra bu sayıyı yaklaşık 5 ...

Devamı... »

Evde bakım hizmeti sosyal bir haktır

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan evde ya da kurumlarda bakım hizmeti engelli, yaşlı, kimsesiz yoksul bireylerin insani koşullarda yaşam sürebilecekleri ortamların oluşturulması bakımından da önemli bir uygulamadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin, yapmış olduğu konuşmada yaklaşık olarak 400 bin engelli ve yaşlı bireye evde bakım hizmeti verdiklerini ifade etmişlerdir. Ve ayrıca 120 bin kişinin de sırada beklediğine vurgu ...

Devamı... »

Engellilerin ekonomiye katılmasının önemi

Kalkınma politikaları kapsamı içerisinde engelliler henüz hak ettikleri ilgi ve yeri alamamışlardır. Sanayileşme ve modernleşme ile şekillenen kalkınma politikalarını oluşturma süreci engelli bireyin çalışma yaşamına katılma/katılmama ilişkisini de belirlemektedir. Engelli bireyin çalışma yaşamı içerisinde aldığı yer, diğer bireyler, ailesi, komşuları ve çevresiyle ilişkilerini de belirler. Çalışma yaşamı aynı zamanda karşılıklı ilişkilerin değişmesi ve dönüşmesine de neden olmaktadır. Kalkınmada engellinin konumu ...

Devamı... »

Yükseköğretim ‘engellileri’ nihayet görmeye başladı

Yükseköğretim Kurumu Yeni Yasa Tasarısı çerçevesinde 10 Aralık 2012 tarihinde bu sayfada yayımlanan yazımda (Yükseköğretimde engellilere yer var mı?), 2005 yılında çıkarılan, ‘5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. Maddesi kapsamında kurulması öngörülen ‘Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin işleyişi bakımından sıkıntılara değinmiştim. Birimin ‘mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri daire ...

Devamı... »

Yeni Yükseköğretim yasası çalışmalarına yönelik öneriler

Yeni Yükseköğretim Yasası yapım süreciyle Türkiye’nin, akademik/sivil/siyasi güçleri önemli bir sınavdan geçmektedirler. 12 Eylülden bu yana tartışılan, eleştirilen ve değişmesi gerektiği üzerinde anlaşılan, Yükseköğretim yasasının yapım süreciyle karşı karşıya bulunmaktayız. Olağan yönetim durumların dışında sivil iradenin öncülüğünde bir “Yasa” yapılmaya çalışılmaktadır. Daha önce YÖK yasasında kısmi değişiklikler ile gündeme gelen tartışma/tepkiler düşünüldüğünde bu sürecin sıkıntısız atlatılması beklenemez. Yükseköğretim Yasası’nı yapma ...

Devamı... »

CHP halkla barışırsa iktidar şansı olur

Yıllardır SHP, CHP gibi sol/sosyal demokrat düşünceye sahip siyasi parti ve anlayışlar iktidar olamamayı liderlere ya da kendileri dışındaki sol partilere bağlamışlardır. 12 Eylül sonrası HP+SODEP=SHP’nin başında bulunan Sayın Prof. Dr. Erdal İnönü, kendi tabanınca pasif, heyecanlı konuşamayan, bağırıp-çağırmayan lider olarak görülürdü. Sert, bağıran çağıran bir lider ile SHP’nin dolayısıyla da ‘sol’un iktidar olabileceği hep savunulurdu. SHP+CHP birleşmesinden sonra liderliğe ...

Devamı... »

Sarıgül’ün CHP’ye katılımı ve Kılıçdaroğlu’nun geleceği

Yerel Yönetim seçimleri yaklaştıkça CHP içerisinde hareketlenmelerde başlamış durumdadır. CHP Genel Başkanı’nın gazetecilerin Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül ile ilgili sorularına ‘Sarıgül’ün CHP’ye gelmesi halinde kapının açık olduğunu belirtmesi’, Parti içerisinde bir hareketlenme ve tartışmayı da beaberinde getirmiştir. Bizzat Kılçdaroğlu tarafından gündeme getirilen Sarıgül’ün CHP’ye katılması isteği için nabız yoklama ve zemin hazırlıklarının sancısız olmasını ...

Devamı... »