Buğra Kalkan

Yolsuzluk, siyasetçiler ve vesayet

Bürokratik vesayetin kurucu mitlerinin başında siyasetçilerin yolsuzluk ve ilkesizliği düstür edinmişken, bürokratların Cumhuriyet ilkelerine uygun kamusal çıkarlar peşinde koştuklarıdır. Aziz Nesin’in Zübük’ünden günlük gazetelerin haber ve yorumlarına kadar ayrıntıları ile işlenmiş bir hikâyedir bu. Özellikle Adnan Menderes ve Turgut Özal gibi bürokrasi ile “kavgalı” reformcu siyasetçilerin tek mirasının yolsuzluk olduğu ...

Devamı... »

Siyasal ilkeler ve uluslararası indeksler

Son yıllarda özgürlük ya da demokratik gelişmeyi konu alan uluslararası indekslerde Türkiye’nin puanının düşmesi ya da iyiye gitmemesi sıklıkla gündeme taşınmaktadır. Bu indeksler özgür toplum idealinin neresinde durduğumuzu göstermesi bakımından önemlidir. Ancak bu tür indeksler, gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi kompleksliği kavramada yetersiz kalarak değerlendirmelerinde yanlış yönlendirici olabilmektedirler. Bazı indekslerin ya ...

Devamı... »

Rus merkantilizmi karşısında Türkiye

Rusya ile bizi karşı karşıya bırakan uçak krizi, Türkiye’nin dönüşen politik-ekonomisine ilişkin ilginç gözlemler yapma fırsatı verdi. Hiçbir konuda hatasını kabul etmeyen Rusya’nın kriz karşısındaki ani tepkisi çeşitli alanlarda uygulamaya koyduğu ambargolar oldu. Ticarete koyduğu ambargolarla hızını alamayan Putin, serbest vize uygulamasını kaldırıp Rusya’da yaşayan Türklere de fiziki ve psikolojik ...

Devamı... »

Barışa kimin ihtiyacı var?

Tahir Elçi’yi kaybedişimiz Türkiye’deki bütün kesimlerden aklıselim ve vicdanlı insanları derin bir üzüntüye boğdu. Elçi’nin ölümü Kürt meselesinin çözümünde şiddeti kategorik olarak dışlamak isteyenlere karşı bir darbeydi. Bu hazin olay gayri-meşru PKK şiddeti ile barışçıl meşru Kürt siyasal hareketi arasındaki ayrımı netleştirmemiz gerektiğini ortaya koymuştur. Medeni bir devlet meşru şiddet ...

Devamı... »

Roosevelt, Hukuk ve YÖK

1930’larda ABD, dünyanın gördüğü en önemli ekonomik kriz olan Büyük Buhran ile mücadele ediyordu. O zamanın en büyük oy coğunluğu ile başkan seçilmiş olan Franklin Roosevelt, bu büyük felaketle mücadele etmek için Amerika’da ilk kez geniş çaplı refah devletçi politikalar uygulamaya başladı. Ancak Roosevelt, politikalarını uygulamada önemli bir sorunla karşılaştı. ...

Devamı... »

Ali Koç’un ve Muhammed’in hikayeleri

Uluslararası Mülkiyet Hakları İndeksi yayınlandı. İndeksin amacı, dünya genelinde mülkiyet haklarının ne derece tanınıp, korunduğunu tespit etmektir. Türkiye bu sene 129 ülke arasından 58. sırada kalarak yine kötü bir sınav verdi. Şimdi, bana ne mülkiyet haklarından, mülkiyeti olan düşünsün diyebilirsiniz elbet. Sonuçta, Bill Gates’e özenen Ali Koç’un, kapitalizm yıkılmalıdır nidaları ...

Devamı... »

İlerlemede piyasa ekonomisi

2015 Avrupa Birliği İlerleme Raporunun yayınlanması ile birlikte, raporun nispeten küçük bir kısmını oluşturan siyasi incelemeler ve eleştiriler medyada ön plana çıkartılarak yayınlandı. Oysa, raporun neredeyse üçte ikisini oluşturan ekonomik değerlendirmelere, eleştirilere ve tavsiyelere pek rağbet gösterilmedi. Bir Motivasyon Olarak AB AB, bürokratik vesayeti yenmek için yapılması gereken reformlara meşruluk ...

Devamı... »

Seçimler ve Anayasa

Ülkenin seçimlerden önceki halini bir düşünün. Siyasi gerilimin yükseldiği, atmosferin ağırlaştığı, toplumun bunaldığı ve nefes alamaz hale gelmeye başladığı elektrik yüklü bir ortam vardı. Halk fişi çekti ve bir anda bütün tablo değişti. Şimdi yeniden beyaz bir sayfanın açıldığı, seçimlerden önce her zamanki gibi elinden geleni ardına koymayan oligarşi medyasının ...

Devamı... »

PKK Şiddeti Olmasa AK Parti Çözüm Sürecini Başlatmaz mıydı?

Başlıktaki soruya “hayır, başlatmazdı” diyerek cevap verecekler çoktur. Benim kanaatim aksi yönde: “Evet, PKK şiddeti olmasaydı da başlatırdı” ya da “PKK şiddeti olmasaydı, çözüm kendiliğinden başlamıştı bile” demek daha doğru. Bunu kavrayabilmek için şiddet ve sivil siyaset arasındaki bağı iyi anlamak gerekmektedir. Temel hak ve hürriyetleri korumayan bir yönetim halkını ...

Devamı... »

Çözüm Sürecinin Sonlanmasının Anayasal Gelişme Üzerindeki Etkileri

Çözüm Sürecinin başarılı olmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal gelişimi açısından dört önemli etkisi olacaktı. Birincisi, Kürtlere yönelik ayrımcılıkların önemli ölçüde azalması devlet organlarının ve yetkililerinin normatif açıdan onaylanamayacak pek çok faaliyetlerini engellenmiş olacaktı ya da bunları denetime açık hale getirilecekti. İkincisi kamusal hizmetlerin hem içeriği hem de alanı özelikle Kürt vatandaşları ...

Devamı... »