Buğra Kalkan

Ekonomik Reform Tartışmalarına Bireyci Bir Katkı

Döviz kurlarındaki hızlı yükselişle birlikte ekonomide yapısal reform yapma önerileri kısık ama kararlı bir sesle yeniden dile getirilmeye başlandı. Peki, nedir bu yapısal reformlar ve bu reformların yapısal olmayanlarla arasındaki fark nereden kaynaklanmaktadır? Bu sorulara verilen kısa dönemli cevaplar, ödemeler dengesinin düzeltilmesi ve tasarruf oranlarının yükseltilmesine odaklanmaktadır. Uzun dönemli reformlar ise Türkiye’deki eğitim sisteminden sözü başlatıp, yüksek katma değer üretecek ...

Devamı... »

Eğitim ekonomik gelişmenin ilacı mıdır?

Ekonomik gelişmenin eğitimden geçtiğine yönelik bir inanış var. İlkokuldan üniversiteye daha iyi okullarımız olursa, daha iyi eğitim almış, daha yetenekli ve daha üretken bireyler yetiştireceğiz. Böylece daha zeki, daha rasyonel, daha iyi kararlar alabilen ve daha üretken bir toplum olacağız. Eğitimden beklenen bu faydalara ek olarak eğer ideolojik bir tutumun varsa, eğitimin ayrıca sizin istediğiniz gibi bir toplumun yaratılmasında da ...

Devamı... »

Çoğulcu eğitim için rekabetçi bir model önerisi

Eğitim sisteminde geciken reformun en önemli sebebi, eğitimin siyasal sosyalleşmenin önemli bir ideolojik aygıtı olarak görülmesidir. AK Parti hükümetleri ekonomi politikalarında gösterdikleri liberalleşme çabalarını eğitim politikalarında gösterememiştir. AK Parti hükümetlerinin “Eski Türkiye”den devraldığı eğitime ilişkin ideolojik bagajın etkisinden halen kurtulamadığı gözlenmektedir. Ancak Kürt Açılımı ya da Alevi Açılımı gibi Türk siyasal hayatının demokratikleşmesini ve normalleşmesini hedefleyen geniş kapsamlı politikalar eğitimde ...

Devamı... »

Çevre problemlerinin çözümünde piyasa ekonomisi

KARADENİZ’DE balık çeşitliliğinin aşırı kirlenme ve aşırı avlanma nedeniyle her yıl azaldığını duyuran haberleri artık kanıksadık. Öncelikle kurbanı doğa olan bu suçun failleri ise belli: Aşırı avlanan balıkçılar ve yeterli arıtma tesisleri olmayan sanayi kuruluşları. Suçlular listesine regülasyonların uygulanmasını gerektiği gibi denetle(ye)meyen kamu görevlilerini de ekleyebiliriz. Sorunu ve suçluları tespit ettiğimize göre çözümü de hemen belirtmek lâzım: Çevre bilincini geliştirme! ...

Devamı... »

Gıda pulu yoksulluğa çare olabilir mi?

BUGÜN dünyadaki en büyük refah devletinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu söylendiğinde, çoğumuz gayri ihtiyari bir şekilde bu gerçeğe inanamayız. Çünkü “kapitalizm”in kalesinin, bir “bakıcı devlet” şekline bürünmesi teorik önyargılarımıza ters bir durumdur. Liberaller onu sınırlı devlet olarak görmeye, solcular ise ona “vahşi kapitalist” demeye daha meyillidir. Ancak rakamlar çok farklı bir gerçekten bahsetmektedir. Bugün ABD, GSMH’nin yüzde 6’sını refah harcamalarına ...

Devamı... »

Değişen koşullar ve Kürt meselesi

Çözüm sürecini başlatan itici gücün PKK şiddeti olmadığını yazdığımda bu iddiam fazla taraftar bulamamıştı. Şiddetin yükseldiği ve çözüm argümanlarının raflara kaldırıldığı şu günlerde, şiddetin çözüm sürecinde oynadığı rolü yeniden düşünmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira barışa giden yolu tekrar hatırlamak gerekmektedir. Süreç Neden Başladı? Bana göre çözüm süreci, Türkiye’de askerî vesayeti zayıflatmanın etkin stratejilerinden biriydi. “Çözüm arayışları”, genel anlamda seçilmişlerin ülke politikasının ...

Devamı... »

Rasyonel cehalet

Rasyonel cehalet seçmen davranışını açıklamak için kullandığımız kavramlardan biri. Her ne kadar bütün yetişkinlerin bir oy hakkı olsa da, milyonlarca oy arasında bir kişinin vereceği oy sonucu değiştirmez. Bunun karşısında kendiniz ve ülkeniz adına doğru karar verebilmeniz için siyasal konular hakkında çok geniş bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekmektedir. Yani etkisi neredeyse sıfır olan bir faaliyet için bir hayli çaba ...

Devamı... »

Charlie Hebdo ve mülteciler

Bir ahlak filozofu olan Adam Smith, toplumu bir arada tutan ahlaki normların insanların “sempati” duyma yeteneğinden kaynaklandığına inanır. Smith, ancak başkasının acısını, sevincini, kızgınlığını, takdirini sanki kendi yaşıyormuş gibi hisseden bireylerin ortak sosyal kurallar yaratabileceğini iddia eder. İnsanı insan yapan, her şeyden önce başkasının acısını kendi acımızmış gibi yaşayabilmekten geçer. Sempati duygumuz tarafsız bir gözlemci gibi bizi doğru olanı yapmaya ...

Devamı... »

Şaşkın prens Beyaz

Geçen hafta Beyaz Show’a telefonla katılan bir izleyici, ünlülere soru sormak yerine hükümetin PKK’ya müdahalesini eleştiren bir tirat attı. Canlı yayında konsept dışı gelişen bu olay karşısında, programın sunucusu Beyazıt Öztürk tabiri caizse dumura uğradı. Stüdyodakilere, izleyiciyi alkışlattırdıktan sonra, azar yemiş bir çocuk gibi, bundan sora daha duyarlı olacağını söyleyerek eğlencesine geri döndü. Söz konusu izleyici hakkında ise soruşturma açıldı. ...

Devamı... »

Amerikan neo-faşizmi

Donald Trump’ın başkanlık aday adaylığında gösterdiği başarı sadece aklıselim Amerikalıları değil, tüm dünyayı korkutur hale geldi. Trump’ın “beklenmedik” yükselişi ile 1930’lardaki faşist liderlerin yükselişi arasındaki benzerlik özgürlük dostlarını korkutmaya devam ediyor. Trump Neyi Savunuyor? Öncelikle Trump, usta bir demagog. Tarihsel verileri ve istatistiksel bilgileri seçici bir şekilde toplayıp, insanları manipüle etmek için kullanmakta çok mahir. Trump, siyaseten doğruculuğun anti-tezi. Bir ...

Devamı... »