Ömer Çaha

Prof Dr. Ömer Çaha – Gülen’in mankurtları nasıl azgın kurtlara dönüştü?

Darbe akşamına ait, yüreğimizi burkan ve öfke duygularının kabarmasına yol açan çok sayıda görüntü medyada dönüp dolaşıyor. Beni en çok sarsan karelerden biri, tankların önünde duran bir kadının maruz kaldığı ateşin sonucunda yere kapaklanmasını resmeden görüntü oldu. Kadın, ellerini kaldırarak ölüm makinesine bir şeyler anlatıyor; ancak aldığı cevap, bir azgın kurdun silahının yivli namlusundan çıkan kahredici kurşun oluveriyor. O görüntüyü ...

Devamı... »

Vatandaşın dediği olur

Haziran seçimleri Meclis’e giren partiler için ne anlam ifade ediyor? AK Parti açısından değerlendirildiğinde söylenebilecek tek şey, bu partinin tarihi bir zafere imza attığı gerçeğidir. AK Parti’nin üç genel seçimi üst üste oyunu arttırarak kazanması, sadece Türkiye’nin demokrasi tarihine düşecek tarihi bir not değil, aynı zamanda demokrasi literatürüne de geçecek bir başarı öyküsüdür. AK Parti, 2007 seçimlerine göre beş milyon ...

Devamı... »

Seçim kampanyaları seçmen üzerinde ne kadar etkili?

Partilerin seçim kampanyaları tüm renkliliğiyle devam ediyor. Partiler bu seçime özgü sloganlarla ve bunları içeren afişlerle, bayraklarla, pankartlarla meydanları süslemiş durumdalar. Siyasetçiler miting meydanlarında kitlelerle temas kurmanın yanında seçmenle birebir temas kurma yoluna da gidiyorlar. Türkiye’de Batılı toplumlardan farklı olarak seçim çalışmaları formel yolların yanı sıra enformel yollardan da yürütülmektedir. Enformel seçim çalışmaları daha çok ev ve site ziyaretleri, yüz ...

Devamı... »

CHP ‘Yeni Türkiye’ye Ayak Uydurabilecek mi?

  Her çağın bir ruhu vardır düşüncesi Alman düşünür Hegel’den beri siyaset düşüncesinde kendince haklı bir yer işgal etmeye devam ediyor. Gerçekte her çağda yükselen değerler, kurumlar, süreçler ve zihniyet kalıpları vardır. Çağın değerleri, taşkın bir çığ gibi harekete geçtiğinde karşısında sınır tanımaksızın yayılıp gider. Çağın ruhuna karşı direnen toplumlar akıntıya karşı kürek çeken kayıkçılar durumuna düşerler. Yükselen değerlere karşı ...

Devamı... »

CHP’deki savaşın seçmen davranışına etkisi ne olur?

Yönetimdeki bölünmeyle birlikte CHP içinde beklenen hesaplaşmanın adımlarından biri atılmış oldu. Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ın kaset skandalının ardından bir oldu-bittiyle genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Kılıçdaroğlu, kaset skandalı patlak verdiğinde genel başkanlığa aday olmayacağı yolunda açıklamalar yapmasına rağmen, delegelerin tam da Baykal’ı göreve çağıracağı sırada Önder Sav’ın bir operasyonuyla genel başkanlık koltuğuna oturuverdi. Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yoldan genel başkanlığa ...

Devamı... »

Seçimler için bir ara yol önerisi: İkinci tercih sistemi

Türkiye, seçim sistemi bakımından yoğun bir tartışma ortamına yeniden gelmiş bulunuyor. Seçim barajının düşürülmesi talepleriyle birlikte iki seçenek arasında tercih yapma durumuyla karşı karşıyayız. ——————————————————————————– Birincisi, seçim barajını düşürerek temsilde hakkaniyet ve adaleti sağlayacak bir sisteme geçiştir. Bu sistem aynı zamanda koalisyonlara yol açacağı için partiler arasındaki uzlaşmaya da hizmet edecektir. Ülkede yaşanan gerilimin aşılmasında bu sistemin katkısı olacaktır kuşkusuz. ...

Devamı... »

‘Cahil halk’ argümanı arkaik CHP tercihi ‘babadan kalma’

Anayasa referandumu sonrasında medyada boy gösteren yorumcuların neredeyse tümü sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş, eğitim düzeyi yüksek seçmen kitlesinin CHP’yi tercih ettiği, düşük eğitimli, sosyo-ekonomik açıdan fazla gelişmemiş seçmen kitlesinin ise AK Parti etrafında yoğunlaştığını, dolayısıyla evetle hayır tercihlerinin de bu istikamette ortaya çıktığını ifade etmektedirler. Oysa bu düşüncenin, kalıplaşmış bir ezbere dayandığını ve bilimsel bir temelden yoksun olduğunu söylemek gerekir. Devlet ...

Devamı... »

Dersim CHP’nin Prag Baharı mı?

Onur Öymen’in demokratik açılım paketi münasebetiyle Meclis’te yaptığı konuşma CHP’nin zihniyetini ve ‘ideolojik öz’ünü net biçimde ortaya koyan bir konuşmaydı. CHP adına yapılan bu konuşmada Öymen sorun çözme yöntemi olarak Şeyh Said ayaklanmasıyla Dersim olayları esnasında kullanılan yöntemi önermiştir. Bu yöntem üç beş kişinin kalkışması yüzünden kentleri, köyleri yakıp yıkmayı; çoluk çocuk demeden masum insanları kitleler halinde öldürmeyi, sürmeyi, sindirmeyi, ...

Devamı... »