Federal Rezerv’in (FED) kısa tarihi (1)

2008 krizinden bu yana Federal rezerv ve kısaltması ‘Fed’i çok daha fazla duyar olduk. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsi artık kendi merkez bankalarının politikalarına ilâveten Fed’in söylem ve eylemlerine de dikkat kesiliyor. Bizde de Fed’in TCMB’nin ardından adeta ülkenin ikinci merkez bankası konumuna yerleştiğini söylemek mümkün. Bu durum merkez bankalarının çok az sorgulanan ‘keyfi politika egemenlikleri’ ile küreselleşmenin birlikteliğinin ...

Devamı... »

Kolay kredi kolaycılığı

Bankacılık ve kredi tahsis işi ekonomi içerisinde elbette çok kritik ve yeri başka bir şeyle doldurulamaz bir fonksiyon icra etmekte. Bununla birlikte, ondan yapabileceğinden daha fazlasını talep etmek ve birilerine ya da herkese kolay kredi tahsis edilemediği için ekonomik büyümenin önünde yapay engellerin oluştuğunu düşünmek ağır bir hata olur. Elimizde bu hatayı resmedecek mükemmel bir örnek var. Dünya gazetesinin 30.07.2013 ...

Devamı... »

Bir Amerikan hikâyesi

Amerikan ekonomisi 2000’li yılları Nasdaq balonunun patlaması sonucunda zaten bir durgunlukla karşılamıştı. 11 Eylül’ün getirdiği ekonomik maliyet bir yana, psikolojik tahrip dillere düşmüştü. Güvenlik bürokrasisi ve regülasyonu dallanıp budaklandı. Bir şeyler yapma dürtüsü o kadar güçlüydü ki, alelacele girişilen Afganistan işgali oğul Bush’u kesmedi, II. Körfez Harbi başlamıştı ve Irak, koca bir ülke işgal edilmişti. Ekonomik durgunluk, ağır psikolojik yıkım ...

Devamı... »

Beyaz Türklerin ekonomisi

Biz hiçbir zaman ‘İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle’ olmadık. Bu söylemin amacı tam olarak bu gerçeği örtmekti. İmtiyazlı olanlar, imtiyazsızların sesini kısmak için bu ifadeyi zihinlerimize kazımaya çalıştılar. Ne mutlu ki, yavaş ama istikrarlı bir şekilde toplum olarak hafızamız yerine geliyor. Ve hafızamızın bu geri dönüşü Türkiye’nin bugününü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Yakın geçmişte yaşananları bile bize unutturma ve ...

Devamı... »

Para politikamızın büyük dönüşümü

2003 sonrası ekonomi politikasını geneli itibariyle değerlendirirken 1990’larda başımıza gelenler hiç yaşanmamış gibi düşünmemiz mümkün değil. 90’lar gerçekten çok ama çok kötüydü. Üstelik ağır başarısızlık kamu politikasının sadece ekonomik siperiyle de sınırlı değildi. Bu yüzden, 90’ları bu ülke için ‘kayıp on yıl’ diye adlandırmak hiç de abartı olmayacaktır. Çok şükür ki, 2003’ten sonra işler değişmeye başladı. Hem de önemli ölçüde. ...

Devamı... »

Küresel tasarruf fazlalığı söylencesi

2008’deki büyük ekonomik depremin merkez üssü ABD idi. ABD’nin dik bir yokuştan aşağıya yuvarlanan konut sektörü bankaların büyük zararlar yazmasına ve sonrasında ise ekonomi geneline yayılan uzun ve derin bir durgunluğa yol açtı. Konut sektöründeki 2008 öncesi genişlemenin bir balon olduğunu inkâr eden birisiyle karşılaşmak artık pek mümkün değil. 2002-2004 döneminin düşük kredi faiz oranlarının bu balonu körüklediğini teşhis etmek ...

Devamı... »

Meçhûl Müfreze

İncil’den bir ifadeyi (Rejoice O young man in thy youth…/Neşelen ey genç adam genç iken…) bize gösterdikten sonra Platoon (Müfreze) filminin ilk kareleri başlar. Filmin son derece karamsar müziği eşliğinde bir grup yeni asker havaalanına iner. Bu çaylaklar daha uçaktan iner inmez, ceset torbaları içinde nakledilen ölü askerleri ve yaşayan ama fiziken ve ruhen bitik askerleri görürler. Chris Taylor (Charlie ...

Devamı... »

Bir Gayrimenkul Balonumuz Var mı?

Özellikle 2009’dan sonraki dönemde, makroekonomik istikrarı tehlikeye atacak boyutta bir varlık balonu sorunumuz olup olmadığına dair tartışma ekonomi gündeminin en çok konuşulan maddelerinden birisi. Görebildiğim kadarıyla, tartışmanın bir tarafı bizi bekleyen büyük bir çöküş olduğunu düşünmekte, ve hatta ne yazık ki, bu beklentinin gerçeğe dönüşmesi için yalvarıp yakarmaktadır. Tartışmanın diğer tarafı ise, Türkiye ekonomisinde içeriden gelen, bünyevi hemen hiçbir sorunun ...

Devamı... »

Ekonomik Faaliyet ve Faiz Lobisi

Faiz lobisi kavramının söylem düzleminde artık iyice yerini sağlamlaştırdığı ve hatta bir zafer kazandığını dile getirmek mümkün gibi görünüyor. Ancak bu söylem zaferi kavramın kendisinin, bilimsel açıdan bakıldığında, bir hurafe olmaktan öteye gidemeyeceği gerçeğini değiştirmez. Söylem şimdiden memleketin yetmezlikten mustarip ekonomik düşünce iklimine bariz bir zarar vermiş durumda. Faiz Lobisi’nden ilham alan kimi ekonomik yorumcular sözüm ona bir et lobisinden, ...

Devamı... »

İktisat Bilimiyle Dalga Geçmek

Zaman kısıtlarım elverse, faiz oranları dışındaki başka konularda da yazabileceğimi düşünüyorum. En azından, amacım yazdığım konuları çeşitlendirmek. Fakat, bir önceki yazımda ifade ettiğim gibi, ülke olarak faiz oranlarına kafayı takmış durumdayız. Ben bu takıntıya dahil değilim, Allah sizi inandırsın. Sadece medyada, akademide, hükümette karşılaştığım bu konudaki bazı ifadelerin yetersizliği ve yanlışlığı karşısında bir şeyler yazmak durumunda hissediyorum kendimi. Seçim sonrası ...

Devamı... »