Türkiye bürokratik tahakkümü kırıyor mu?

Türkiye’nin siyasî rejimi değişiyor mu? Daha ziyade Doğan medyasındaki bazı kalemler demokrasiden hızla uzaklaştığımızı, bir “tek parti diktasına”, “sivil vesayete” kaydığımızı iddia ediyor. Bunlara göre bir “sivil darbe” tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ülkede bir “sivil faşizm” adım adım tesis edilmekte. Askerin sistem içindeki hareket alanı daralıyor diye sevinmemiz gereksiz, çünkü ordunun boşalttığı alan polis tarafından doldurulmakta. Basın özgürlüğü sürekli gerilemekte. AKP ...

Devamı... »

Özgür Eğitim-Sen’e baskının anlamı

Devletçiliğin çok yaygın ve baskın olduğu alanlardan biri, kuşkusuz, eğitimdir. Hem ulus devletlerin eğitime bakışı ve onu araç olarak kullanmak isteyişi, hem sektörde çalışanların önemli bir bölümünün anlayış ve gayretleri ve hem de eğitim sürecindeki çocukların ve gençlerin velilerinin sektörün yapılanma ve işleyiş tarzına ilgisiz kalması yüzünden böyle olmaktadır. Modern ulus devlet, vatandaşlarıyla alanını ve yetkilerini sınırlayan bir sözleşme yapmak ...

Devamı... »

Sivillerdeki militaristliğin kökleri

25 Aralık 2009’da yayımlanan yazımda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Trabzon’da bir savaş gemisinde yaptığı konuşma münasebetiyle militarizmin silahlı bürokrasinin askerî kanadındaki izleri ve yansımaları üzerinde durmuştum. Ancak, militarizmin “sivil” kanattaki yansımalarını da görmez ve tahlil etmezsek, militarizmle ilgili açıklamaları eksik bırakmış oluruz. Türkiye’de militarizmin kaynaklarını ve boyutlarını asla tam olarak anlayamayız. Türkiye’de militarizmin sadece askerî kanatta değil fakat aynı zamanda ...

Devamı... »

Bir gençlik buluşması ve liberalizm

Liberal düşünce bütünüyle yerlileştirilebilecek, millileştirilebilecek bir ilkeler demeti teşkil etmez. Bu ilkelerin kaynağı ve doğruluğunun delili şu veya bu insan toplumu ve şu veya bu kültür havzası değildir; insanî hayatın ve iktidarın doğası ve tecrübesidir. Hume’un dediği gibi insanların tabiatlarını değiştirme gücü yoktur, ama içinde yaşadıkları şartları değiştirme gücü vardır. O yüzden, liberal ilkelerin çoğu evrensel niteliklidir. Bu ilkeler mahalli ...

Devamı... »

Trabzon’daki aynanın yansıttıkları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un geçen hafta Trabzon’da yaptığı açıklamalar ülkemizde militarizme tutulan bir ayna oldu.Bu aynada hem üniformalı militarizmin hem de askerden de militarist olan kimi “sivil”lerin yüzü olanca çıplaklığıyla yansıdı. Bir kere daha gördük ve anladık ki militarizm çok ciddi bir problem ve bu problemi çözmeden açılım, demokratikleşme, özgürleşme, hukuk devleti olma yolunda mesafe almak zor.Aynada baki kalan ...

Devamı... »

Dinî önderler, kriz ve açlık

2008 krizi açlığın ve yoksulluğun odağında bulunduğu tartışmaları artırdı. Dinî önderler de tartışmalardan geri kalmadı. Kasım ayı ortalarında Active Academy tarafından düzenlenen “Uluslararası Finans Zirvesi” üç büyük dinin (daha doğrusu kitaplı dinin) temsilcilerini buluşturdu.Gazetelere yansıyan haberlere göre İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevî Cemaati Hahambaşı Rav İsak ve İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı krize “bitmek bilmeyen tüketim tutkusu, kazanma hırsı, zengin-yoksul ...

Devamı... »

Militarizm ve demokrasimizin geleceği

Militarizm askerî yol, yöntem ve tarzların yaygınlaşması ve sivil alanı işgal etmesidir. Militarizm, bir ülkenin hem sosyal kültüründe kök salabilir hem de siyasi sisteminin yapılanmasında kendisini gösterebilir. Militarizmin baskın olduğu yerlerde askerî anlayış; insana, topluma ve dünyaya askerî bakışı yüceltilir.Sadece savaş zamanlarında değil, barış zamanlarında da askeriyeye abartılı ve gereksiz övgüler yağdırılır. Askeriyenin başka her kurumdan ve askerlerin tüm sivillerden ...

Devamı... »

Militarizmin geriletilmesi ve Almanya örneği

Olaylar ve yaşananlar kelimelerden ve cümlelerden daha fazla anlatım gücüne sahiptir. Geçtiğimiz hafta Almanya’da vuku bulan bir hadise de böyleydi. Alman Genelkurmay Başkanı Wolfgang Schneiderhan görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bunun sebebi Afganistan’daki Alman birliklerinin Kunduz’da yaptığı bir operasyonda 142 sivilin ölmesiyle ilgili raporların Savunma Bakanı Jung ve hükümetten gizlenmesiydi. Bu rapor basına sızdı ve Bild gazetesinde (Hürriyet’in Alman partnerı mıydı?) ...

Devamı... »

Militarist medyayla demokrasi olur mu?

Yıllar önce Avrupa Komisyonu Türkiye temsilcisi Büyükelçi Karen Fogg Türkiye’de demokrasinin hali ve geleceği üzerine yaptığımız bir kısa sohbette Türkiye demokrasisinin asıl probleminin ordunun sistem içindeki anormal yerinden çok bağımsız ve demokrat bir medyanın bulunmaması olduğunu söylemişti. İtiraf etmeliyim ki bugün o zaman bana abartılı görünen bu tespitin gerçeğin ta kendisi olduğuna inanma noktasına geldim. Yine seneler evvel bir toplantı ...

Devamı... »

Devlet fetişizmi

Bir gazete yazarı veya bilim adamı serbest piyasa ekonomisini savunduğunda hemen karşılaşacağı suçlama, “piyasaya tapmak” ve “piyasa fetişizmi yapmak”tır. Bununla ekonomik özgürlüğe öncelik verenlerin piyasa ekonomisinin iktisadî özlü her problemi halledeceğine inandıkları, devletin yararlı olabilecek icraatlarını ve mecburen bazı toplumsal roller üstlenmesi gerektiğini görmezden geldikleri ve insan ilişkilerinin bütünüyle ekonomik mübadele ilişkilerine dayandığını sanıp toplumsal hayatın diğer yönlerini ihmal ettikleri ...

Devamı... »