Anayasa değişikliği muhaliflerine karşı ne yapılmalı?

Anayasa değişikliğine şiddetle karşı çıkan kesimlerin dürüst ve içerikli bir tartışma yapmaya çalışmak yerine dezenformasyon taktiklerine, kelime oyunlarına ve hatta tehdit savurma yoluna başvurmaları beni hiç şaşırtmıyor.  Bu tavırlarına alışığım. Beni şaşırtan, gerçekleri tersyüz etmede hayli başarılı olmaları. Daha da şaşırtansa, bazı akademisyenlerin de bu koroya katılması ve bugün söyledikleriyle akademik sicillerine gelecekte de karşılarına çıkabilecek utanç verici lekeler sürmeleri. ...

Devamı... »

Anayasa değişikliğinin felsefesi ve istikameti

“Türkiye’de anayasa değişikliği yapılması gerekli midir?” sorusuna çok az sayıda kişinin “hayır” cevabı vereceği kanaatindeyim. Bunu, siyasî parti liderlerinin ve partilerin önde gelenlerinin sözlerine, sivil toplum kuruluşlarının beyanlarına, gazetelere yansıyan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu veya mevcut anayasanın ciddi biçimde tadil edilmesinin lazım geldiği üzerinde yaygın bir toplumsal mutabakat var; ama, iş değişikliğin hangi istikamette ...

Devamı... »

Vergileme sorunlarıyla ilgilenmeliyiz

Üniversitedeki derslerimde öğrencilerime çeşitli sorular yönelterek gençler arasında ve toplumda yaygın kültürel kodları ve düşünce kalıplarını belirlemeye çalışırım.   Hemen hemen her konuda olduğu gibi devletin ekonomideki yeri ve vergileme meseleleriyle ilgili sualleri de gündeme getiririm. Soru–cevap sürecinde ilginç söylemler ve yaklaşımlar ortaya çıkar. Burada özetleyeceğim bir olay, geçen hafta başlayıp bu hafta da sürdürmek istediğim vergileme tartışmaları bakımından manidar. ...

Devamı... »

Vergiler % 10’da sabitlenmeli ve peşin vergi kaldırılmalıdır

Mustafa Kemal’e atfedilen “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sözünün bir benzeri ABD’de vergi idaresi binasının cephesine kazınmıştır.  Oliver Wendell Holmes’e ait bu söz şöyledir: “Vergileme, uygarlık için ödediğimiz bedeldir.” Bu tür sözlerin politikacılar tarafından çok sevilmesinin sebebi, varlıklarının bir kısmına el konulan vergi mükelleflerini önce teskin sonra kaderlerine razı olmaya ikna etmektir. Ancak bu sözler, vergilemeyi ahlaki olarak haklılaştırmaya yetmemektedir. Liberal gelenek ...

Devamı... »

Türkiye nereye gidiyor?

Türkiye bugünlerde sessiz bir “devrim”e şahit oluyor. 1950’de demokrasiye geçildiğinden beridir neredeyse ilk defa görev ve yetki alanları dışına çıkan silahlı bürokratlar hukukla muhatap oluyor.Darbe yapma veya darbeye ortam hazırlama planları yapan, bu planları kısmen uygulamaya koyan çeşitli rütbelerden asker memurlar savcılarla karşılaşıyor. Soruşturma geçiriyor, ifade veriyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Cezaevine konuluyor. Hafife alınamayacak ceza talepleriyle yargılanmak üzere mahkemelere sevk ...

Devamı... »

Darbeler ve darbecilikle ilgili tezlere cevaplar

Son birkaç hafta içinde, darbe yapma ve darbeye ortam hazırlama yolundaki yasa dışı faaliyetlerle ilgili çarpıcı bilgiler ve deliller ortaya çıktı. O kadar ki, artık bu tür anti-demokratik çabaları görmezden gelme, üstünü örtme; bunlarla ilgili soruşturma ve davaları sulandırma ve toplumdan gizleme gayretlerinin ne insafa ne de ahlaka sığdırılması mümkün.   Buna rağmen, medyanın ve siyasetin belli kesimleri eski mevzisinden bir ...

Devamı... »

Liberal faşizm mi dediniz?

2008’de ABD’de ilginç bir kitap yayımlandı. Los Angeles Times gazetesi köşe yazarı Jonah Goldberg tarafından yazılan kitabın kısa başlığı Liberal Fascism’di (Liberal Faşizm). Bazı Kemalist köşe yazarları bu kitabı keşfetti ve onun üzerinden Türkiyeli liberalleri faşistlikle itham etmeye çalıştı.   Bunun üzerine liberalizmin mi yoksa Kemalizm’in mi faşizme yakın olduğunu sorgulayan bir yazı kaleme almıştım. Geçtiğimiz günlerde The Independent Review’da profesör ...

Devamı... »

Korumacılık, adalet ve refah

Korumacılık politikaları ve korunma talepleri çok sık ortaya çıkar. Devlet korumacılık (protectionism) yoluyla hem genel olarak ekonomiyi güçlendirebileceğini hem de belli toplum kesimlerini onlara zarar vereceği düşünülen gelişme ve değişmelere karşı himaye edebileceğini zanneder. Korunmak isteyenler de bunun mümkün olduğuna inanır. Doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla yapılabilecek korumacılık uygulamalarını belki de hiçbir zaman sıfırlamak mümkün olmaz. Fakat bazı dönemlerde korumacılığın ...

Devamı... »

Kahraman bakkal süpermarkete karşı mı?

Gazetelere hükümetin, alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerini regüle edeceği yolunda bir haber yansıdı. Bir kanun çıkartılarak AVM’lerin çalışma saatlerine sınır getirilecek. Son yıllarda sayıları hızla artan AVM’lerin pazar günleri açık olmasına izin verilmeyecek. Bunun gerekçesi bakkal, manav, ayakkabı satıcısı, sokak tuhafiyecisi gibi küçük esnafın AVM’lerle rekabet edememesi, iş yapamamasıymış. Bu yüzden esnaf ya dükkânını kapatmak zorunda kalıyormuş veya para kazanamıyor, ...

Devamı... »

Balyoz’daki nasyonal sosyalizm

Son yılların en mütekemmil, en “muhteşem” ve en caniyane darbe planı gün ışığına çıktı. Darbe sever gazeteci, politikacı ve memurların bütün saklama, üstünü örtme çabalarına rağmen bu planın gerçek olduğu ve hatta kısmen uygulandığı kesin. Ancak, tam bir darbe teşebbüsü olması yüzünden olsa gerek, Balyoz planının Ayışığı, Sarıkız, Eldiven, Kafes gibi planlarda karşımıza çıkmayan bir yanı var. Ekonomiyle ilgili bir ...

Devamı... »