Liberal faşizm mi dediniz?

2008’de ABD’de ilginç bir kitap yayımlandı. Los Angeles Times gazetesi köşe yazarı Jonah Goldberg tarafından yazılan kitabın kısa başlığı Liberal Fascism’di (Liberal Faşizm). Bazı Kemalist köşe yazarları bu kitabı keşfetti ve onun üzerinden Türkiyeli liberalleri faşistlikle itham etmeye çalıştı.   Bunun üzerine liberalizmin mi yoksa Kemalizm’in mi faşizme yakın olduğunu sorgulayan bir yazı kaleme almıştım. Geçtiğimiz günlerde The Independent Review’da profesör ...

Devamı... »

Korumacılık, adalet ve refah

Korumacılık politikaları ve korunma talepleri çok sık ortaya çıkar. Devlet korumacılık (protectionism) yoluyla hem genel olarak ekonomiyi güçlendirebileceğini hem de belli toplum kesimlerini onlara zarar vereceği düşünülen gelişme ve değişmelere karşı himaye edebileceğini zanneder. Korunmak isteyenler de bunun mümkün olduğuna inanır. Doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla yapılabilecek korumacılık uygulamalarını belki de hiçbir zaman sıfırlamak mümkün olmaz. Fakat bazı dönemlerde korumacılığın ...

Devamı... »

Kahraman bakkal süpermarkete karşı mı?

Gazetelere hükümetin, alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerini regüle edeceği yolunda bir haber yansıdı. Bir kanun çıkartılarak AVM’lerin çalışma saatlerine sınır getirilecek. Son yıllarda sayıları hızla artan AVM’lerin pazar günleri açık olmasına izin verilmeyecek. Bunun gerekçesi bakkal, manav, ayakkabı satıcısı, sokak tuhafiyecisi gibi küçük esnafın AVM’lerle rekabet edememesi, iş yapamamasıymış. Bu yüzden esnaf ya dükkânını kapatmak zorunda kalıyormuş veya para kazanamıyor, ...

Devamı... »

Balyoz’daki nasyonal sosyalizm

Son yılların en mütekemmil, en “muhteşem” ve en caniyane darbe planı gün ışığına çıktı. Darbe sever gazeteci, politikacı ve memurların bütün saklama, üstünü örtme çabalarına rağmen bu planın gerçek olduğu ve hatta kısmen uygulandığı kesin. Ancak, tam bir darbe teşebbüsü olması yüzünden olsa gerek, Balyoz planının Ayışığı, Sarıkız, Eldiven, Kafes gibi planlarda karşımıza çıkmayan bir yanı var. Ekonomiyle ilgili bir ...

Devamı... »

Türkiye bürokratik tahakkümü kırıyor mu?

Türkiye’nin siyasî rejimi değişiyor mu? Daha ziyade Doğan medyasındaki bazı kalemler demokrasiden hızla uzaklaştığımızı, bir “tek parti diktasına”, “sivil vesayete” kaydığımızı iddia ediyor. Bunlara göre bir “sivil darbe” tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ülkede bir “sivil faşizm” adım adım tesis edilmekte. Askerin sistem içindeki hareket alanı daralıyor diye sevinmemiz gereksiz, çünkü ordunun boşalttığı alan polis tarafından doldurulmakta. Basın özgürlüğü sürekli gerilemekte. AKP ...

Devamı... »

Özgür Eğitim-Sen’e baskının anlamı

Devletçiliğin çok yaygın ve baskın olduğu alanlardan biri, kuşkusuz, eğitimdir. Hem ulus devletlerin eğitime bakışı ve onu araç olarak kullanmak isteyişi, hem sektörde çalışanların önemli bir bölümünün anlayış ve gayretleri ve hem de eğitim sürecindeki çocukların ve gençlerin velilerinin sektörün yapılanma ve işleyiş tarzına ilgisiz kalması yüzünden böyle olmaktadır. Modern ulus devlet, vatandaşlarıyla alanını ve yetkilerini sınırlayan bir sözleşme yapmak ...

Devamı... »

Sivillerdeki militaristliğin kökleri

25 Aralık 2009’da yayımlanan yazımda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Trabzon’da bir savaş gemisinde yaptığı konuşma münasebetiyle militarizmin silahlı bürokrasinin askerî kanadındaki izleri ve yansımaları üzerinde durmuştum. Ancak, militarizmin “sivil” kanattaki yansımalarını da görmez ve tahlil etmezsek, militarizmle ilgili açıklamaları eksik bırakmış oluruz. Türkiye’de militarizmin kaynaklarını ve boyutlarını asla tam olarak anlayamayız. Türkiye’de militarizmin sadece askerî kanatta değil fakat aynı zamanda ...

Devamı... »

Bir gençlik buluşması ve liberalizm

Liberal düşünce bütünüyle yerlileştirilebilecek, millileştirilebilecek bir ilkeler demeti teşkil etmez. Bu ilkelerin kaynağı ve doğruluğunun delili şu veya bu insan toplumu ve şu veya bu kültür havzası değildir; insanî hayatın ve iktidarın doğası ve tecrübesidir. Hume’un dediği gibi insanların tabiatlarını değiştirme gücü yoktur, ama içinde yaşadıkları şartları değiştirme gücü vardır. O yüzden, liberal ilkelerin çoğu evrensel niteliklidir. Bu ilkeler mahalli ...

Devamı... »

Trabzon’daki aynanın yansıttıkları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un geçen hafta Trabzon’da yaptığı açıklamalar ülkemizde militarizme tutulan bir ayna oldu.Bu aynada hem üniformalı militarizmin hem de askerden de militarist olan kimi “sivil”lerin yüzü olanca çıplaklığıyla yansıdı. Bir kere daha gördük ve anladık ki militarizm çok ciddi bir problem ve bu problemi çözmeden açılım, demokratikleşme, özgürleşme, hukuk devleti olma yolunda mesafe almak zor.Aynada baki kalan ...

Devamı... »

Dinî önderler, kriz ve açlık

2008 krizi açlığın ve yoksulluğun odağında bulunduğu tartışmaları artırdı. Dinî önderler de tartışmalardan geri kalmadı. Kasım ayı ortalarında Active Academy tarafından düzenlenen “Uluslararası Finans Zirvesi” üç büyük dinin (daha doğrusu kitaplı dinin) temsilcilerini buluşturdu.Gazetelere yansıyan haberlere göre İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevî Cemaati Hahambaşı Rav İsak ve İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı krize “bitmek bilmeyen tüketim tutkusu, kazanma hırsı, zengin-yoksul ...

Devamı... »