Liberallerin Kemalizm’le imtihanı

Birkaç yıl öncesine kadar, bu ülkede, liberal olmak neredeyse ayıplanmaktaydı. Bu yüzden, birçok kimse, liberal olduğunu açıkça beyan edememekte, bazen dikkatlice gizlemekteydi.   Şükürler olsun ki bu utanç verici durum ortadan kalktı. Liberal düşüncenin itibarı yükseldi. Artık fikirlerde meczup denebilecek fanatikler dışında kimse liberalliği sapkınlık ve hainlik olarak görmemekte. Birkaç yıl öncesine kadar liberallere doludizgin saldıran kimi akademisyen ve gazeteciler de ...

Devamı... »

AKP ve liberal tavır

9 Nisan 2010’da elektronik posta kutuma bir mesaj düştü. Liberal Demokrat Parti tarafından gönderilen mesajda, partinin anayasa paketine karşı takınacağı tavır açıklanmakta ve pakete referandumda “hayır” denmesi için kampanya yürütüleceği ilan edilmekteydi. 17 Nisan’da bir mesaj daha geldi.  Bu mesajın ilk paragrafında şöyle denmekteydi: “Partimizin, sivil toplum örgütleri arasında … dışında özellikle de 3H ve LDT gibi, herhangi bir örgütle ...

Devamı... »

Hatay: Barışın toprağında problemler

Geçen hafta sonunu Antakya’da geçirdim. Liberal Düşünce Topluluğu’nun, klasik Hürriyet Mektebi faaliyetleri çerçevesinde bu güzel ilimizde düzenlediği “Medeniyetin Temelleri: Özgürlük, Adalet, Barış” adlı toplantıya katıldım ve bir konuşma yaptım.  Değerli fikir arkadaşım Ahmet Hamdî Ayan’ın ev sahipliği yaptığı bu toplantı çok seçkin, bilgili ve gayretli insanları bir araya getirdi. Her biri birer mahalli lider olan bu insanlara bazı fikirlerimi aktardığım ...

Devamı... »

Kurallar ve demokratik sistem

Anayasa değişikliği süreci ilerliyor. Değişikliğe muhalif olanlar, değişiklik paketini var güçleriyle eleştiriyor.    Sadece buna sonuna kadar hakları olan siyasi partiler değil, yüksek yargının kimi mensupları da adeta kılıçlarını çekip meydana inmiş durumda. Hepsinin endişesi topluma gidilmesi. Toplumun bu değişiklikleri onaylamasından korktukları için, değişiklik teşebbüsünü en hızlı şekilde boğmaya çalışıyorlar. Onların bu çabasının demokrasiyi korumaya yönelik olmaktan çok cari sistemin otoriter ...

Devamı... »

Anayasa değişikliği muhaliflerine karşı ne yapılmalı?

Anayasa değişikliğine şiddetle karşı çıkan kesimlerin dürüst ve içerikli bir tartışma yapmaya çalışmak yerine dezenformasyon taktiklerine, kelime oyunlarına ve hatta tehdit savurma yoluna başvurmaları beni hiç şaşırtmıyor.  Bu tavırlarına alışığım. Beni şaşırtan, gerçekleri tersyüz etmede hayli başarılı olmaları. Daha da şaşırtansa, bazı akademisyenlerin de bu koroya katılması ve bugün söyledikleriyle akademik sicillerine gelecekte de karşılarına çıkabilecek utanç verici lekeler sürmeleri. ...

Devamı... »

Anayasa değişikliğinin felsefesi ve istikameti

“Türkiye’de anayasa değişikliği yapılması gerekli midir?” sorusuna çok az sayıda kişinin “hayır” cevabı vereceği kanaatindeyim. Bunu, siyasî parti liderlerinin ve partilerin önde gelenlerinin sözlerine, sivil toplum kuruluşlarının beyanlarına, gazetelere yansıyan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu veya mevcut anayasanın ciddi biçimde tadil edilmesinin lazım geldiği üzerinde yaygın bir toplumsal mutabakat var; ama, iş değişikliğin hangi istikamette ...

Devamı... »

Vergileme sorunlarıyla ilgilenmeliyiz

Üniversitedeki derslerimde öğrencilerime çeşitli sorular yönelterek gençler arasında ve toplumda yaygın kültürel kodları ve düşünce kalıplarını belirlemeye çalışırım.   Hemen hemen her konuda olduğu gibi devletin ekonomideki yeri ve vergileme meseleleriyle ilgili sualleri de gündeme getiririm. Soru–cevap sürecinde ilginç söylemler ve yaklaşımlar ortaya çıkar. Burada özetleyeceğim bir olay, geçen hafta başlayıp bu hafta da sürdürmek istediğim vergileme tartışmaları bakımından manidar. ...

Devamı... »

Vergiler % 10’da sabitlenmeli ve peşin vergi kaldırılmalıdır

Mustafa Kemal’e atfedilen “vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sözünün bir benzeri ABD’de vergi idaresi binasının cephesine kazınmıştır.  Oliver Wendell Holmes’e ait bu söz şöyledir: “Vergileme, uygarlık için ödediğimiz bedeldir.” Bu tür sözlerin politikacılar tarafından çok sevilmesinin sebebi, varlıklarının bir kısmına el konulan vergi mükelleflerini önce teskin sonra kaderlerine razı olmaya ikna etmektir. Ancak bu sözler, vergilemeyi ahlaki olarak haklılaştırmaya yetmemektedir. Liberal gelenek ...

Devamı... »

Türkiye nereye gidiyor?

Türkiye bugünlerde sessiz bir “devrim”e şahit oluyor. 1950’de demokrasiye geçildiğinden beridir neredeyse ilk defa görev ve yetki alanları dışına çıkan silahlı bürokratlar hukukla muhatap oluyor.Darbe yapma veya darbeye ortam hazırlama planları yapan, bu planları kısmen uygulamaya koyan çeşitli rütbelerden asker memurlar savcılarla karşılaşıyor. Soruşturma geçiriyor, ifade veriyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Cezaevine konuluyor. Hafife alınamayacak ceza talepleriyle yargılanmak üzere mahkemelere sevk ...

Devamı... »

Darbeler ve darbecilikle ilgili tezlere cevaplar

Son birkaç hafta içinde, darbe yapma ve darbeye ortam hazırlama yolundaki yasa dışı faaliyetlerle ilgili çarpıcı bilgiler ve deliller ortaya çıktı. O kadar ki, artık bu tür anti-demokratik çabaları görmezden gelme, üstünü örtme; bunlarla ilgili soruşturma ve davaları sulandırma ve toplumdan gizleme gayretlerinin ne insafa ne de ahlaka sığdırılması mümkün.   Buna rağmen, medyanın ve siyasetin belli kesimleri eski mevzisinden bir ...

Devamı... »