Hayırcıların şekille ilgili itirazları?

Referandum günü yaklaştıkça, tarafların tezleri netleşiyor. Olayda iki taraf var: Evetçiler ve hayırcılar. Her ne kadar BDP ve bazı aydınlar “boykot”tan söz ediyorsa da, onları bir üçüncü taraf olarak denkleme eklemek gereksiz. Zira, boykot kendi başına sonuç vermeyecek, daha çok hayırcıların işine yarayacak bir tavır. Tarafların hangisinin tezleri mantık ve demokratik ilkelere uygunluk bakımından daha sağlam bir zemine oturuyor? Bu ...

Devamı... »

Facebook, ülkeler ve devletler

Çağdaş siyasî kültürde ana siyasî ünite ulus-devlet ve temel beşerî birim millet. Her siyasî birimin egemenliği altında olduğunu ilan edeceği ve saldırılara karşı koruyacağı bir toprak parçasına; kurallara tabi kılacağı bir nüfusa; düzeni korumak ve hukuku uygulamak için kullanabileceği zorlama aygıtına (polis gücüne ve mahkemelere) ihtiyacı var. Teba arasında kültürel benzerlikler olması da aranmakta ve insanlara hem siyasal itaat yükümlülüğü ...

Devamı... »

Militarist tezlere cevaplar

TSK yönetimine yapılan atamalarla ilgili olarak yaşananlar militarist zihniyeti bir kere daha açığa düşürdü. Politika ve medya çevrelerinde toplanan bazı isimler bu gelişmelerle ilgili yorumlarıyla militarizme bağlılıklarını kanıtladı. Bunların temel tezlerini ve bu tezlere verilebilecek cevapları birkaç madde hâlinde özetleyelim: Birinci tez: Darbeler çağı kapanmıştır. Türkiye’de artık darbe olmaz. Hepimiz darbeye karşıyız, ama, şu an yapılan, bir darbenin önlenmesi veya ...

Devamı... »

Atilla Yayla – Kürt probleminin çözümü üzerine bazı notlar

Diyelim ki Türk’sünüz ve hayali bir ülkede, adı mesela Kürdiye olan bir siyasî ünitede yaşıyorsunuz. Bu ülkede nüfusun çoğunluğu Kürt ve hatırı sayılır bir Türk nüfusu var. Resmî dil Kürtçe. Eğitim dili anaokulundan mezara Kürtçe. Çocuğunuza anadili olan Türkçede eğitim aldırarak dilinizi yaşatma ve nesilden nesile yazılı kültür olarak aktarma imkânınız yok. Devlet bunu ne kendisi yapıyor ne de siz ...

Devamı... »

TSK ve darbecilik virüsü

YAŞ toplantısı yapıldı. Bu seneki toplantı daha önce karşılaşılmamış türden bir ortamda cereyan etti. Bunun ana sebebi Balyoz darbe teşebbüsüyle ilgili davada ve Ergenekon genel adıyla anılan davalarda çok sayıda muvazzaf ve emekli subayın sanık olarak yer almasıydı. Bu subayların durumu bir anlamda şûrayı kilitledi. Son yılların olayları kanıtladı ki Türkiye artık sivil-asker ilişkilerini demokratik ölçütlere uydurmak zorunda. Askerin sivile ...

Devamı... »

Balyoz davasının anlamı ve önemi

Balyoz darbe teşebbüsüyle ilgili iddianamenin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi ve ardından 102 muvazzaf ve emekli subayla ilgili tutuklama kararı verilmesi Türkiye’nin darbeler tarihi ve darbecilikle hesaplaşma sürecinde bir dönüm noktasıdır. Darbeler cenneti Türkiye’de ilk defa darbe teşebbüsü iddiaları ve muhtemel failler yargı önüne çıkarılmaktadır. Bunun tarihî bir gelişme olduğu ve her bakımdan büyük önem taşıdığı açıktır. ...

Devamı... »

Kürt sorunu partiler ve TESEV raporu

AKP hükümetinin Kürt sorununa yönelik açılım politikası doğru ve gerekli. İktidarın açılım sürecini yönetmekteki hatalarına, bocalamalarına ve yalpalamalarına rağmen açılım, kangrene dönüşen bir sorunu çözmek için şimdilik sahip olduğumuz en iyi yol. Nitekim, bu gerçek, uzlaşmaz görünen zıtlıklarına rağmen açılıma karşı çıkmakta birleşen çevrelerin tavırları ve argümanları tarafından da ispatlanmakta. Açılıma siyasî cephede CHP, MHP ve BDP muhalif. Karşı çıkış ...

Devamı... »

Referandumda hangi soruya cevap vereceğiz?

Arkadaşlarımız öyle takdir etmişler.” Bu söz, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 12 Eylül’de referanduma sunulacak anayasa reform paketinin iptali için CHP’nin yaptığı başvuruyla ilgili kararı için sarf etmiş bu sözü.  Daha öncesinde de “İptal edilen kısımların kendileri için iptal edilmesi gereken kısımlar olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını düşündüğünü” ve “Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddelerin tümünün iptali ...

Devamı... »

Askeriyenin sivil denetimi bir uygarlık meselesidir

Ordunun sivil kontrol ve denetim altında olması, genellikle sanıldığı gibi sadece demokrasilerde bulunmasını beklediğimiz bir ilke değildir; genel bir prensiptir. Silahlı güçlerin sivil emir ve kontrol altında olması medeniyetin temel ölçülerinden biridir. Uygar olma iddiasındaki her siyasi yapılanma silahlı güçlerini sivillerin emri ve denetimi altına sokmak mecburiyetindedir. Bunu yapmadığı takdirde uygar olma sıfatını kendine yakıştıramaz. Bu tür “ülkelere”, ülke değil, ...

Devamı... »

Bürokratik tahakküm geleneği yıkılıyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti onyıllardır bir bürokratik tahakküm sistemi içinde yaşıyor. Bürokratik tahakküm, kendi kendine toplumu modernleştirme misyonu yükleyen bir grubun, toplumu, toplum kesimleri ne derse desin ve ne düşünürse düşünsün, kendisinin uygun gördüğü bir forma sokmak için kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Başlıca dört ayağı var. İlki ve birçok bakımdan en önemlisi askerî bürokrasi. İkincisi yargısal sistem ve yargı bürokrasisi. Üçüncüsü eğitim ...

Devamı... »