Türkiye’nin mecburiyeti

Referandum sonuçlandı. Benim için sürpriz yok. Tahmin ettiğim gibi %60’a yakın bir oranla evet çıktı. Geçen hafta referandumun büyük özgürlük teorisyeni Lord Acton’ın tasvir ettiği iki toplum modeli (Birlik Modeli-BM/Harmoni Modeli-HM)arasındaki mücadelenin tezahür alanı olduğunu belirtmiş ve sonuç ne olursa olsun sürecin devam edeceğinin altını çizmiştim. Buna bir anlamda Türkiye’nin demokratikleşme mecburiyeti diyebiliriz. Bu yazıda bunun neden böyle olmak zorunda ...

Devamı... »

Referandumun anlamı

AKP ve CHP süreçte tabanının bütünlüğünü azamî ölçüde koruyan partiler oldu. Her iki partinin de % 5’ten fazla fire vermesi zayıf bir ihtimal. MHP ve BDP tabanının % 50’den fazlasının parti yönetiminin gösterdiğinin tersi istikamette hareket edeceği anlaşılıyor. MHP Kürtlere taviz verdiği, BDP Kürtlere bir şey vermediği gerekçesiyle anayasa değişikliğine karşı çıktı. DP, merkez sağın 1980’den beri devam eden bir ...

Devamı... »

Hayır, Türkiye demokrasisini geliştirir mi?

Geçen hafta hayırcıların anayasa değişikliğine yaptıkları şekille ilgili itirazların mantıklı ve Türkiye demokrasisini ileriye taşıyıcı olmadığını ifade etmiştim. Asıl önemlisi değişikliklerin mahiyeti olduğundan, bu yazıda paketin muhtevasına yapılan itirazları ele almak istiyorum. Hayırcıların itirazlarını bir tek noktada toplamak mümkün: AKP bu değişikliklerle kuvvetler ayrılığını bozmak, yürütmeyi yargıya hükmeder hâle getirmek, hukukun hâkimiyetini zedelemek, kendi yargısını kurmak istiyor. Durum gerçekten buysa, ...

Devamı... »

Hayırcıların şekille ilgili itirazları?

Referandum günü yaklaştıkça, tarafların tezleri netleşiyor. Olayda iki taraf var: Evetçiler ve hayırcılar. Her ne kadar BDP ve bazı aydınlar “boykot”tan söz ediyorsa da, onları bir üçüncü taraf olarak denkleme eklemek gereksiz. Zira, boykot kendi başına sonuç vermeyecek, daha çok hayırcıların işine yarayacak bir tavır. Tarafların hangisinin tezleri mantık ve demokratik ilkelere uygunluk bakımından daha sağlam bir zemine oturuyor? Bu ...

Devamı... »

Facebook, ülkeler ve devletler

Çağdaş siyasî kültürde ana siyasî ünite ulus-devlet ve temel beşerî birim millet. Her siyasî birimin egemenliği altında olduğunu ilan edeceği ve saldırılara karşı koruyacağı bir toprak parçasına; kurallara tabi kılacağı bir nüfusa; düzeni korumak ve hukuku uygulamak için kullanabileceği zorlama aygıtına (polis gücüne ve mahkemelere) ihtiyacı var. Teba arasında kültürel benzerlikler olması da aranmakta ve insanlara hem siyasal itaat yükümlülüğü ...

Devamı... »

Militarist tezlere cevaplar

TSK yönetimine yapılan atamalarla ilgili olarak yaşananlar militarist zihniyeti bir kere daha açığa düşürdü. Politika ve medya çevrelerinde toplanan bazı isimler bu gelişmelerle ilgili yorumlarıyla militarizme bağlılıklarını kanıtladı. Bunların temel tezlerini ve bu tezlere verilebilecek cevapları birkaç madde hâlinde özetleyelim: Birinci tez: Darbeler çağı kapanmıştır. Türkiye’de artık darbe olmaz. Hepimiz darbeye karşıyız, ama, şu an yapılan, bir darbenin önlenmesi veya ...

Devamı... »

Atilla Yayla – Kürt probleminin çözümü üzerine bazı notlar

Diyelim ki Türk’sünüz ve hayali bir ülkede, adı mesela Kürdiye olan bir siyasî ünitede yaşıyorsunuz. Bu ülkede nüfusun çoğunluğu Kürt ve hatırı sayılır bir Türk nüfusu var. Resmî dil Kürtçe. Eğitim dili anaokulundan mezara Kürtçe. Çocuğunuza anadili olan Türkçede eğitim aldırarak dilinizi yaşatma ve nesilden nesile yazılı kültür olarak aktarma imkânınız yok. Devlet bunu ne kendisi yapıyor ne de siz ...

Devamı... »

TSK ve darbecilik virüsü

YAŞ toplantısı yapıldı. Bu seneki toplantı daha önce karşılaşılmamış türden bir ortamda cereyan etti. Bunun ana sebebi Balyoz darbe teşebbüsüyle ilgili davada ve Ergenekon genel adıyla anılan davalarda çok sayıda muvazzaf ve emekli subayın sanık olarak yer almasıydı. Bu subayların durumu bir anlamda şûrayı kilitledi. Son yılların olayları kanıtladı ki Türkiye artık sivil-asker ilişkilerini demokratik ölçütlere uydurmak zorunda. Askerin sivile ...

Devamı... »

Balyoz davasının anlamı ve önemi

Balyoz darbe teşebbüsüyle ilgili iddianamenin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi ve ardından 102 muvazzaf ve emekli subayla ilgili tutuklama kararı verilmesi Türkiye’nin darbeler tarihi ve darbecilikle hesaplaşma sürecinde bir dönüm noktasıdır. Darbeler cenneti Türkiye’de ilk defa darbe teşebbüsü iddiaları ve muhtemel failler yargı önüne çıkarılmaktadır. Bunun tarihî bir gelişme olduğu ve her bakımdan büyük önem taşıdığı açıktır. ...

Devamı... »

Kürt sorunu partiler ve TESEV raporu

AKP hükümetinin Kürt sorununa yönelik açılım politikası doğru ve gerekli. İktidarın açılım sürecini yönetmekteki hatalarına, bocalamalarına ve yalpalamalarına rağmen açılım, kangrene dönüşen bir sorunu çözmek için şimdilik sahip olduğumuz en iyi yol. Nitekim, bu gerçek, uzlaşmaz görünen zıtlıklarına rağmen açılıma karşı çıkmakta birleşen çevrelerin tavırları ve argümanları tarafından da ispatlanmakta. Açılıma siyasî cephede CHP, MHP ve BDP muhalif. Karşı çıkış ...

Devamı... »