‘Ulus inşa etme’ ve Türkiye

20. yüzyıl bir yönüyle totalitarizmin yükselme ve çökme çağı olarak görülebilirse, bir yönüyle de, ulus inşa etme projeleri çağı olarak görülebilir.Kuşku yok ki bunda, klasik imparatorlukların önceki asırda başlayan dağılma sürecinin 20. yüzyılda hızlanmasının büyük payı var. İmparatorluklar dağılırken özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da birçok yerde ulus devlet kurma ve ulus “yaratma” çabalarının iç içe geçerek yürümesi devlet inşa süreciyle ulus ...

Devamı... »

“Düşünce ve ifade özgürlüğü açılımı gerekli”

Prof. Dr. Atilla Yayla ile Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün geldiği son noktayı konuştuk. Türkiye, düşünce ve diğer özgürlük alanları kapsamında geçmiş dönemde gergin yıllar geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Sizi Türk siyasi hayatı ve özgürlükler kapsamında geçmiş dönemlerde yaptığınız çıkışlarla tanıdık. Türkiye’yi özgürlükler kapsamında değerlendirdiğinizde günümüz itibariyle ortaya çıkan tabloyu nasıl görüyorsunuz? “Özgürlükler açısından orta alt sıralardayız” Türkiye ...

Devamı... »

All the difficulties in observing Turkey

A critical response came from Joost Lagendijk in regards to my article last week titled “Why is The Economist wrong?” His response was called “Why bash your friends?” (Today’s Zaman, Aug. 16, 2011). In my article, I talked about the deficiencies and mistakes contained in recent information and opinions published by The Economist; I delved into my own personal worries and ...

Devamı... »

Türkiye’yi anlamanın zorlukları

Geçen hafta yayımlanan “The Economist niçin yanılıyor?” başlıklı yazıma Joost Lagendijk’tan bir cevap-eleştiri geldi: “Dostlara vurmanın sebebi ne?” (17 Ağustos) Yazımda The Economist’in son zamanlarda Türkiye hakkında aktardığı bilgilerin ve yaptığı yorumların nasıl eksik ve niçin hatalı olduğunu açıklamış, endişe ve üzüntülerimi ifade etmiştim. Lagendijk bu ünlü ve önemli dergiye yönelik eleştirilerimi bir dost tarafından gerçekleştirilen “agresif vuruş” olarak adlandırmış ...

Devamı... »

Küçük şeyler ve hayatımız

Trafik deyince ele alınması gereken mühim bir konu, büyük şehirlerde, özellikle İstanbul’da, dolmuş-otobüs şoförlerinin araçlarını kullanma pratikleri ve yolculara karşı davranışlarıdır. Toplu taşıma aracı sürücülüğü sorumluluğu yüksek bir iş. Özellikle önemli olan, sürücülerin ehil, dikkatli, efendi, kolay öfkelenmeyen, kibar lisanlı kimseler olmalarıdır. Belediye, belki de, özel halk otobüslerinin firmalaşmasını yahut kooperatif kurmasını teşvik etmelidir. Türkiye gibi aşırı politize olmuş ülkelerde ...

Devamı... »

Güvenlik bürokrasisi ve demokrasi

Her insan kendi bedeninin ve adalet kurallarına uygun olarak elde ettiği her nesnenin sahibidir.Bu açık ve alenî gerçekten, her insanın vücut varlığını ve mülkü olan nesneleri başka insanların saldırı ve tecavüzlerine karşı koruma hakkına malik olduğu ilkesi çıkar. Genel olarak “nefsi müdafaa hakkı” adı verilen şey budur. İnsan, bu temel hakla donanmış olarak dünyaya gelir ve yaşadığı sürece onu elinde ...

Devamı... »

Batılı liberallerin yanılgıları

11 Eylül 2001’de ABD’de El Kaide tarafından gerçekleştirilen saldırılar ‘Batı’ dünyasının ruh ve düşünce dengesini bozdu. Batı toplumlarının kültür ve politikasında zaten gömülü bulunan ırkçı, ayrımcı, dışlayıcı öğelerin yenilenmesine, gün yüzüne çıkmasına ve yayılmasına sebep oldu. Bunun etkisinden neredeyse hiçbir akım, ekol, siyasî hareket kaçamadı. Bugün Batı dünyası ciddi bir moral ve kültürel bunalım içinde. Özellikle İslam’a ve Müslümanlara karşı ...

Devamı... »

Geleceği tercih’ dönemi başlarken

LYS sonuçları açıklandı.Şimdi YGS ve LYS puanlarına göre tercih yapacak öğrencilerin evlerinde gerilimli bir heyecan var. Üniversite öğrenci adayları ne yapmalılar? Hangi okulları ve dalları tercih etmeliler? Tercih yaparken hangi faktörleri dikkate almalılar? İstenilen okullara ve bölümlere girme şansları ne kadar? Öğrenciler, anne-babaları ve liselerden veya devam ettikleri dershanelerden öğretmenleri ve rehberleri önümüzdeki iki haftayı bu ve benzer sorulara cevap ...

Devamı... »

Yeni anayasayı kim yazmalı?

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunda herkes mutabık görünüyor.Umarım gerçekten öyledir. Bazı partilerin verdikleri işaretler iç açıcı olmaktan uzak. CHP’nin kırmızı çizgileri süreci daha başından sakatlayabilir. Zira, bu çizgiler CHP’nin anayasasının sert resmî ideolojiden arındırılması gereğine inanmadığını gösteriyor. MHP’nin ne düşündüğünü ben anlayabilmiş değilim. Yeni anayasa istiyorum diyor, ama, istediği anayasa otoriterizmi ve etnik vurgusu kuvvetlendirilmiş bir anayasa mı, yoksa ...

Devamı... »

Sağlıkta planlamacılık ve özel muayenehaneler

Sağlık çok çetrefil ve zorlu bir alan. Bu yüzden, sektörle ilgili konularda ucuzcu genellemeler yapmaktan ve mucizevi öneriler geliştirmekten uzak durmak lazım. Ancak, serbest hekimlere yapılan muamelenin haksızlık ve yanlışlığı gün gibi aşikâr. Meslek seçme ve icra etme, kendi işlerini kurma hakları örtülü yollarla ellerinden alınmak isteniyor. İnsan haklarına açıkça aykırı bu durum ne yazık ki medyada ve siyasette yeterince ...

Devamı... »